Главная | Обратная связь
МегаЛекции

Ортогонально траєкторії.

ЛАБОРАТОРНА робота № 15

Тема: Площини та прямокутна система координат у просторі (2 год).

 

Мета:Вивчення Кінематичної операції. Особливості Кінематичної операції твердотільного моделювання. Операція по перерізам.

Обладнання та програмне забезпечення: комп’ютер IBM РС, прикладна програма КОМПАС 3D-LT.

Хід роботи

 

Частина 1. Застосування Кінематичної операції до ескізу Окружность

Кінематична операція сполучає у собі властивості операцій Видавлювання й Обертання й дозволяє створити модель твердого тіла, отриману переміщенням площини ескізу по довільній траєкторії.

1. Запустите КОМПАС -3D LT.

2. Створіть документ Новая деталь.

3. Виберіть орієнтаціюплощини Нормально к… для побудови ескізу - перетину.

4. Натисніть на Панелі керування кнопку Створити Ескіз .

5. Виберіть команду Окружность на панелі Геометрія. Побудуйте довільне коло. Закінчить редагування ескізу. Вийдіть з режиму Ескіз.

6. Виберіть у вікні Дерева побудови площину, в якій буде розташована траєкторія руху Ескізу та виконайте операцію Нормально к….

7. Натисніть на Панелі керування кнопку Створити Ескіз. Як траєкторію візьмемо кривую Безье.

Примітка.

Якщо траєкторія розімкнута, один з її кінців обов'язково повинен збігатися із площиною ескізу-перетину.

У нашому випадку траєкторія розімкнута, тому першу точку кривої зручніше поставити в точці перетинання осей Xі Y,т.е на початку системи координат ескізу,що збігається з початком системи координат у просторі.

8. Побудуйте криву із двома точками перегину, приблизно так, як показано на малюнку 1.

9. Завершіть редагування ескізу-траєкторії.

10.Таким чином, ви створили два ескізи у взаємно перпендикулярних площинах, які показані в Дереві побудови: Ескіз: 1 - ескіз - Окружность у фронтальній площині та Ескіз:2 - ескіз - траєкторія кривая Безье в горизонтальній площині.

Мал..1

11. Тепер ескіз Окружность треба перемістити по ескізу - траєкторії.

12. На панелі побудови деталі виберіть операцію твердотільного моделювання Кінематична операція .13.Поставте прапорець Створювати тонку стінку, товщину стінки змінювати не треба.

14.Поставте перемикач об'єктів в опцію Перетин (Сечение), потім у Дереві побудови клацніть на вузлі Ескіз: 1.

15.Для того, щоб задати траєкторію руху перетину, включите опцію Траєкторія й виберіть потрібний об'єкт. У нашому випадку Ескіз:2, тому що він є траєкторією руху перетину.

Рух перетину.

В опції Рух перетину є три варіанти: ортогонально траєкторії, паралельно самому собі й зі збереженням кута нахилу.

Ортогонально траєкторії.

Перетин переміщається так, щоб у будь-якій точці елементу площина перетину була перпендикулярна траєкторії.

Рекомендуемые страницы:
Читайте также:


Воспользуйтесь поиском по сайту:
©2015- 2020 megalektsii.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.