Главная | Обратная связь
МегаЛекции

Порядок виконання роботи

1. Увімкнути установку в мережу 220 В.

2. Замкнути коло за допомогою перемикача П, повзунок реостата R пересувати доти, поки магнітна стрілка не відхилиться на кут α=45о. За допомогою міліамперметра визначити струм у колі.

3. Перемикачем П змінити напрям струму в котушці і виміряти кут a2. Він повинен бути близьким до 45°. Якщо кут значно відрізняється від 45°, то магнітна стрілка була встановлена неправильно. Необхідно виправити її положення. Для цього котушку потрібно повернути на необхідний кут.

4. Обчислити середнє значення кута відхилення стрілки. Дослід провести 5 разів. Результати вимірювань занести до таблиці 9.1.

Таблиця 9.1

№ п/п , А , А/м , А/м , (А/м)2
             
             
             
             
             
- - - - - - Σ =

 

5. За формулою (4) обчислити п'ять значень H0, а також середнє значення .

6. Обчислити абсолютну похибку вимірювань

, (5)

де n - кількість вимірювань, - коефіцієнт Стьюдента.

7. Обчислити вiдносну похибку:

(6)

8. Записати кінцевий результат у вигляді

= (7)

9. Зробити висновок.

Питання для самоконтролю

Розділи програми “Загального курсу фізики”, які вивчаються в роботі.

Тема 22. Магнітне поле.

22.1. Силові характеристики магнітного поля: індукція та напруженість.

22.2. Магнітний потік. Теорема Гаусса для магнітного поля у вакуумі.

22.3. Закон Біо-Савара-Лапласа та його застосування для розрахунку магнітного поля нескінченного струму.

22.4. Магнітна взаємодія струмів. Закон Ампера.

22.5. Контур зі струмом в магнітному полі.

22.6. Робота по переміщенню провідника зі струмом у магнітному полі.

22.7. Закон повного струму для магнітного поля у вакуумі. Його застосування для розрахунку магнітного поля соленоїда та тороїда.

22.8. Сила Лоренца. Ефект Холла.

Рекомендуемые страницы:
Читайте также:


Воспользуйтесь поиском по сайту:
©2015- 2020 megalektsii.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.