Главная | Обратная связь
МегаЛекции

Особливості копіювання формул. Відносні, абсолютні і змішані посилання

 

Копіюючи формули, слід враховувати, що посилання вигляду А5, С12 є відносними. Тобто вони задають координати інших комірок відносно комірки, яка містить ці посилання. Якщо, наприклад, формула =А5*В5записана в комірці С5, то це означає, що число в даній комірці буде обчислюватися як добуток двох сусідніх комірок, розташованих безпосередньо зліва від неї. Тому, якщо скопіювати цю формулу в комірку С6, то там вона набуде вигляду =А6*В6, а в комірці G1 та ж формула буде виглядати як=E1*F1.

У тих випадках, коли при копіюванні формул координата рядка або стовпця повинна залишатися незмінною, перед ними вказується символ $. Наприклад, посилання $У$7 називається абсолютним, оскільки при його копіюванні ні координата стовпця, ні координата рядка змінюватися не будуть і посилання усюди буде виглядати саме як $У$7.

У змішаних посиланнях зафіксована тільки одна з координат, наприклад, у посиланні $C12стовпець С залишається фіксованим, а номер рядка може змінюватися, а в посиланні А$9 рядок 9 залишається фіксованим, але може змінюватися стовпець.

Клацнувши мишкою по комірці спочатку вводиться відносне посилання. Для його перетворення в абсолютне або змішане посилання, треба натискати клавішу F4 доти, доки символи $ не розташуються у ньому належним чином.

 

Самостійно вивчіть теми:

Присвоєння імен коміркам і діапазонам і використання імен.

Позначення діапазонів комірок.

 

2 Завдання:

Заповніть показаний на рис. 2 робочий аркуш наступними даними:

Ч1, Ч2, Ч3, Ч4 - довільні числа;

текст Т1 - довільні найменування приміщень;

формула Ф1 - чисел Ч3 і Ч4 у тому ж рядку;

формула Ф2 - добуток Ф1 з того ж рядка на Ч1 і Ч2;

формула Ф3 - сума всіх значень Ф1 у стовпці;

формула Ф4 - сума всіх значень Ф2 у стовпці;

Таблиця повинна містити не менше 6 рядків даних і не мати порожніх стовпців.

Відрегулюйте ширину стовпців таблиці.

Введіть у перший рядок таблиці формулу Ф1 для розрахунку площі приміщення, а потім, за допомогою маркера заповнення, скопіюйте цю формулу у всі комірки стовпця "Площа".Введіть у другий рядок таблиці формулу Ф2 для розрахунку вартості оренди, звернувши увагу на необхідність використання абсолютних посилань на комірки, що містять числа Ч1 і Ч2.

За допомогою маркера заповнення, скопіюйте цю формулу у всі комірки стовпця "Вартість оренди".

У перші два рядки стовпця "№ п/п" введіть цифри 1 і 2. Виділіть ці дві комірки, і за допомогою маркера заповнення одержіть в наступних рядках числа 3, 4, 5, ...

За допомогою кнопки Автосуммирование визначте загальну орендовану площу і вартість оренди.

Привласніть імена Вартість_метра і Курс_долара коміркам, що містять числа Ч1 і Ч2. Поміняйте у формулі Ф2 посилання на координати цих комірок посиланнями на їхні імена.

Збережіть отриманий файл на диску

 

 

Розрахунок вартості оренди

Вартість оренди Ч1 у.о. за м.кв.   Курс USD Ч2

 

№ п/п Приміщення Довжина Ширина Площа Вартість
Т1 Ч3 Ч4 Ф1 Ф2
Т1 Ч3 Ч4 Ф1 Ф2
... ... ... ... ... ...
  Всього     Ф3 Ф4

Рис. 2

 

3. Контрольні запитання:

1. Що таке робоча книга, робочий аркуш, рядок формул?

2. Які типи даних можуть бути введені в комірки, і по яких ознаках можна розрізнити тип даних?

3. Що таке відносні, абсолютні і змішані посилання і як вони вводяться?

4. Як виділити діапазон комірок і як позначається посилання на нього у формулах?

5. Як виділити декілька несуміжних діапазонів?

6. Як виділити всі комірки рядка, стовпця, робочого аркуша?

7. Як виділити тривимірний діапазон комірок (тобто діапазон, що містить комірки з одноіменними координатами на різних робочих аркушах)?

8. Як здійснюється переміщення і копіювання даних?

9. Що таке маркер заповнення і як він використовується?

10. Як виконується переміщення, копіювання, вилучення і перейменування робочих аркушів?

 

Рекомендуемые страницы:
Читайте также:


Воспользуйтесь поиском по сайту:
©2015- 2020 megalektsii.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.