Главная | Обратная связь
МегаЛекции

Основні Теоретичні відомості.

ВСП «БЕРДЯНСЬКИЙ КОЛЕДЖ ТДАТУ»

 

ІНСТРУКЦІЯ

 

Д о п р а к т и ч н о ї р о б о т и

 

Тема роботи:Підбір та розміщення приладів для контролю рівня на технологічному устаткуванні.

Мета роботи:Навчитися практично підбирати прилади для контролю рівня та розміщувати їх на технологічному устаткуванні.

Оснащення: Інструкція, індивідуальні завдання, таблиці умовних позначень показуючих приладів, плакати.

основні Теоретичні відомості.

 

Всі прилади для контролю рівня на схемах автоматизації мають у основному позначенні літеру L.

Окрім основного позначення існує загальне позначення функціональних ознак приладів:

П – показуючий; С – самопишучий;

И – інтегруючий; Сг – сигналізуючий;

Им – вимірюючий; Пр – перетворюючий;

Со – обробляючий См – підсумовуючий

співвідношення; (алгебраїчна сума);

Ус – підсилюючий; Ст – статичний;

Ас – астатичний; Из – ізодромний;

Дф – диференційний; Пз – позиційний;

Зд – задаючий; Пг – програмний;

Сл – слідкуючий; Зд – дозируючий;

Об – оберігаючий (пошукова система).

 

Умовне позначення приймальних пристроїв для контролю рівня приведені в таблиці 1.

 

Таблиця 1. Умовні позначення приймальних пристрої для контролю рівня

Умовне позначення Найменування типу вимірювального приладу
Загальне позначення рівнемірів.
Трубка пневмометрична
Приймальний пристрій поплавковий
Приймальний пристрій ультразвуковий
Ємкісний приймальний пристрій
Приймальний пристрій фотометричний
Електрод кондуктометричного рівнеміра

 

Приклад розташування приймальних пристроїв для контролю рівня на технологічному устаткуванні (чутливий елемент встановлюється широкою стороною до площини вимірювання)

           
 
   
 
 
   

 


Як і в попередніх приладах (для контролю тиску, температури і витрати) крім приймальних пристроїв, розташованих на устаткуванні, є прилади, які також розташовуються безпосередньо на устаткуванні: вмонтовані в нього або пов’язані ним. Ці прилади вказують на схемах поряд з устаткуванням. Прилади, які не пов’язані з устаткуванням і не виносяться на щит відносять до групи приладів «Прилади місцеві». Прилади, які виносяться на загальний щит, зводяться до іншої групи приладів, що має назву «Щит керування» або «Прилади на щиті».Всі вищевказані прилади мають графічне позначення та позначення літерами.

 

 

Графічне позначення «Приладів місцевих»:

       
   

 

 


Графічне позначення «Приладів на щиті»:

       
   

 

 


Всередині графічного позначення вписується позначення приладів літерами (для «Приладів на щиті» в верхній частині позначення). Для позначення використовуються літери латинського алфавіту. В нижній частині графічного позначення «Приладів на щиті» вписуються літерами, що позначають основні функції виконуємі приладом.

Як вказувалося на початку прилади для контролю рівня мають в позначенні початкову літеру L.

Наступні літери додаються в залежності від функціональних особливостей приладу:

А – сигналізуючий;

І– показуючий;

R – прилад з реєструючими пристроями;

С – прилад з пристроями для регулювання та керування;

S– прилад, який має пристрої для вмикання та вимикання;

Н – прилад, який вказує верхню границю вимірюємої величини;

L - прилад, який вказує нижню границю вимірюємої величини.

Наприклад, прилад для вимірювання рівня показуючий реєструючий, розташований, безпосередньо на устаткуванні, але не пов’язаний з ним, буде мати таке позначення:

LIR

 

прилад з аналогічними функціями, але розташований на щиті буде мати таке позначення:

LIR

 

 

Існує також додаткове позначення літерами (друга літера), яке уточнює значення першої:

Д – різниця, перепад;

F – співвідношення, частка;

J – оберігання, автоматичне переключення;

Q – інтеграція, підсумовування за часом.

Прилади та іх елементи і комунікації вказують на схемах в нижній частині в прямокутниках.

 

 

В загальному виді повна схема контролю рівня на технологічному устаткуванні буде мати такий вигляд:

 

           
 
 
     
 

 


Прилади місцеві   LI
Прилади на щиті   LIR    

 

В даному прикладі рівень вимірюється в верхній частині агрегату, де і встановлено приймальний прилад. Безпосередньо на агрегаті встановлено показуючий прилад, а також встановлено показуючий реєструючий прилад, розташований на щиті. Необхідність передачі визначеної величини рівня на щит зумовлена тим, що отримане значення має важливий вплив на технологічний процес роботи агрегату. Крім того, як застерігаючий засіб, встановлено сигнальну лампу, яка спрацьовує при максимально допустимому верхньому значенні рівня в апараті.

При встановленні приладів на щиті слід пам’ятати, що це несе за собою певні грошові витрати.

 

Рекомендуемые страницы:
Читайте также:


Воспользуйтесь поиском по сайту:
©2015- 2020 megalektsii.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.