Главная | Обратная связь
МегаЛекции

Опис експериментальної установки

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 6

Визначення ступеня чорноти твердих тіл методом вакуумного калориметрування

 

Завдання

Мета роботи - поглиблення знань з теорії складного теплообміну, вивчення радіаційного теплообміну між сірими тілами в прозорому середовищі, ознайомлення з методом визначення ступеня чорноти твердих тіл (вакуумний метод “дроту”) і набуття навичок проведення теплотехнічного експерименту.

У результаті виконання роботи необхідно:

– експериментально встановити існування практично чисто радіаційного теплообміну між випромінюючим тілом і оболонкою, побудувати графік залежності у вакуумній камері;

– визначити ступінь чорноти ніхромового дроту і побудувати графік залежності ;

– оцінити похибку експерименту.

Опис експериментальної установки

 

Схема установки показана на рисунку 6.1. Ніхромовий дріт 5 діаметром d1=0,5мм натягнутий у скляній камері 3 між мідними шинами 2 через механізм підтягування 4. Вакуум у камері створюється за допомогою вакуум-насоса 11 і регулюється вентилем 10. Для вимірювання розрідження в камері є вакуумметр 9.

Нагрів ніхромового дроту здійснюється від мережі через автотрансформатор 1. Для вимірювання електричної потужності W живлення встановлені амперметр – 5 та 5,5 ( А ) і вольтметр – 13,5 та 5,5 ( V ). Температура стінки =80° С.

Температура внутрішньої поверхні скляної стінки камери t2 вимірюється хромель - копелевою термопарою 6 у комплекті з мілівольтметром 7 (МК-64), а температура дроту - оптичним пірометром яскравості зі "зникаючою ниткою" 8 (абсолютна похибка вимірювання ±14°С). За допомогою пірометра можна зафіксувати температуру яскравості випромінювання. Дійсну температуру знаходять з урахуванням поправки, зазначеної в таблиці на стенді .

 

Рисунок 6.1 – Схема експериментальної установки

6.3 Порядок проведення роботи

 

Після вмикання і прогрівання установки знімають залежність температури від тиску в камері p при постійній потужності живлення W = 40-70 Вт.На побудованому графіку залежність фіксує зразкове значення тиску, при якому можна вже не враховувати перенесення теплоти теплопровідністю між дротом і стінкою камери через повітряний шар.

Основну серію дослідів виконують при максимально можливому розрідженні в камері . Потужність живлення встановлюють у межах 40-70 Вт і замірюють температури і . Необхідно провести не менше чотирьох дослідів.

Результати вимірювань заносять до табл.6.1.

 

Таблиця 6.1

W, Вт tяскр,оС р, бар
0,15 0,44
0,15 0,45
0,15 0,43
0,15 0,46

 

Рекомендуемые страницы:
Читайте также:


Воспользуйтесь поиском по сайту:
©2015- 2020 megalektsii.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.