Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

Різні типи додатків Windows

Запорізький національний технічний університет

 

Методичні вказівки

до розрахунково-графічного завдання з дисципліни

“Алгоритмізація та програмування”

для студентів спеціальності 6.050101

"Інформаційні технології проектування"

(всіх форм навчання)

 

 


Методичні вказівки до розрахунково-графічного завдання з дисципліни “ Алгоритмізація та програмування” для студентів спеціальності 6.050101 "Інформаційні технології проектування" (всіх форм навчання) /Укл.: Г.В. Неласа. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 33 с.

 

 

Укладачі: Г.В. Неласа, доцент, к.т.н.

 

Рецензент: С.К. Корнієнко, доцент, к.т.н.

 

Відповідальний

за випуск: Г.В. Неласа, доцент, к.т.н.

 

 

Затверджено

на засіданні кафедри

“Програмні засоби”

 

 

Протокол № _

від “__________”2012 р.

 

 


ЗМІСТ

 

Завдання №1. Створення різних типів додатків в середовищі Visual C++……………………………………………..4

 

Завдання №2. Обробка повідомлень………………...17

 

Завдання №3. Вивід на екран. Робота зі шрифтами..23

 

Література………………………………………………………..33

 


ЗАВДАННЯ №1
СТВОРЕННЯ РІЗНИХ ТИПІВ ДОДАТКІВ
В СЕРЕДОВИЩІ VISUAL C++

Мета роботи: вивчити основні етапи створення додатку в середовищі Visual C++. Навчитися створювати і відлагодджувати наступні типи додатків:

- консольний додаток;

- простий діалоговий додаток;

- додаток з єдиним документом;

- додаток з декількома документами.

Теоретичні відомості

Загальні відомості про Visual Studio 2005

Майстер створення додатків AppWizard дозволяє створювати багато типів додатків (рис. 1.1), основні серед яких – виконувані програми, динамічні бібліотеки, бази даних.

 

Рисунок 1.1 – Майстер створення додатку

Різні типи додатків Windows

В Microsoft Visual Studio 2005 можливо створення декількох основних типів додатків – це консольний додаток, віконний простий діалоговий додаток і додатки для роботи з документами (одним або декількома одночасно). Зупинимося стисло на кожному з них.Консольний додаток Win32 Console Application є програмою без графічного інтерфейсу, що запускається з консолі і повертаючи результат в текстовому вигляді в консоль або у файл (рис. 1.2).

 

Рисунок 1.2 – Консольний додаток з використанням MFC

Простий діалоговий додаток Dialog Based не має ніякого меню, окрім системного, і не може відкривати або зберігати файли. У вікні діалогового додатку можуть бути розміщені різні елементи управління, такі як смуги прокрутки, випадаючи списки, меню і т.д. (рис. 1.2)

 

Рисунок 1.3 – Простий діалоговий додаток

Додаток для роботи з єдиним документом (рис. 1.4) не може одночасно відкрити декілька документів, при спробі відкрити або створити новий документ, старий автоматично закриється.

 

Рисунок 1.4 – Додаток з єдиним документом

Додаток для роботи з декількома документами (рис. 1.5) може одночасно працювати з декількома документами.

Рисунок 1.5 – Додаток з декількома документами

Рекомендуемые страницы:
Читайте также:


Воспользуйтесь поиском по сайту:©2015- 2021 megalektsii.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.