Главная | Обратная связь
МегаЛекции

Одна тема для одного студента.

Група, 1 курс магістратури

ЗАВДАННЯ НА ІСПИТ ДЛЯ МАГІСТРІВ

1. Обрати тему для підготовки тез та записати своє прізвище в контрольному примірнику.

Одна тема для одного студента.

2. Підготувати тези по обраній темі[1] – обсяг до 7 сторінок.

3. Підготувати бібліографічну довідку по обраній темі (не менше 25 джерел).

4. проаналізувати зміст та ознаки поняття «ПРОБЛЕМА». Записати визначення поняття «Проблема» (Увага! – цитувати визначення не тільки із тлумачних словників. Але із спеціальної літератури із методології науки). Назвати ознаки явища, яке позначається поняттям «Проблема», записати всі можливі ознаки. Обов’язково вказати джерело!

Вимоги по оформленню письмових завдань самостійної роботи (бібліографічної довідки та тез) студентів:

- бібліографічна довідка повинна відповідати ДСТУ ГОСТ 7.1.2006 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання"[2];

- робота розміщується в одному файлі, титульної сторінки не потрібно;

- назва файлу: номер за списком групи та прізвище автора, назва тез (коротко);

Порядок подання робіт:

1. Електронний та паперовий варіант роботи – подається старості групи (представнику). Паперовий варіант має бути підписаний власноруч студентом на 1 сторінці біля прізвища.

2. Староста групи повинен передати викладачу, який читає лекції за відповідним курсом електронний варіант роботи у термін – за 10 днів до дати іспиту.

3. у випадку пропуску термінів вважається, що студент не виконав навчальний план. За відповідну роботу отримав 0 балів.

№   Назва Прізвище Дата виступу
 
Особливості предмету та методу трудового права Слончак Вадим 24.09.2014
Функції трудового права   Процюк Марія 24.09.2014
Самозахист в трудовому праві   Даховський Микита 4.10.2014
Форми захисту трудових прав   Авдеєв Вадим 4.10.2014
Проблеми формулювання дефініцій у трудовому праві Тихоненко Юлія 5.11.2014
Проблеми доцільності використання оціночних понять у трудовому праві   Лубківська Аліна 4.10.2014
Класифікація дефектів у правовому регулюванні трудових відносин в працях науковців   Мороз Вікторія 8.10.2014
Запобігання виникненню дефектів у правовому регулюванні трудових відносин   Головатенко Аліна   8.10.2014
Спеціалізовані (нетипові) норми права   Вихор Станіслав 8.10.2014
Преюдиції у правовому регулюванні трудових відносин Панченко Ірина 19.11.2014
Проблеми оптимального поєднання централізованого і локального регулювання трудових відносин Федюк Наталія 22.10.2014
Проблеми правосуб’єктності професійних спілок. Багнюк Станіслав 22.10.2014
Мета локального регулювання трудових відносин Костінська Валерія 22.10.2014
Проблеми правосуб’єктності трудового колективу Геєць Ольга 22.10.2014
Дистанційна зайнятість в Україні: поняття та проблеми правового регулювання   Боярчук Катерина 5.11.2014
Дистанційна зайнятість в (назва країни): до питання про доцільність запозичення досвіду правового регулювання   Кафідов Василь 5.11.2014
Функції відповідальності у трудовому праві   Левченко Анастасія 5.11.2014
Принципи відповідальності у трудовому праві   Багнюк Богдан 19.11.2014
Тенденції розвитку законодавства про дисциплінарну відповідальність в Україні   Папенко Богдан 19.11.2014
Тенденції розвитку законодавства про матеріальну відповідальність в Україні   Даниленко Руслан 19.11.2014

  


[1] Тези готуються за тією ж темою, що і бібліографічна довідка по завданню.

[2] Інформація та приклади див. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: htpp://www.ukrbook.net/DSTU.htm

Рекомендуемые страницы:
Читайте также:


Воспользуйтесь поиском по сайту:
©2015- 2020 megalektsii.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.