Главная | Обратная связь
МегаЛекции

Перелік питань на екзамен з проблем права соціального забезпечення для студентів V курсу денної форми навчання на 2012-2013 н.р.
 1. Право на соціальне забезпечення у системі прав людини.
 2. Соціальна держава як умова реалізації права на соціальне забезпечення.
 3. Конституційний механізм захисту права на соціальне забезпечення.
 4. Проблеми гарантій права на соціальне забезпечення.
 5. Поняття права соціального забезпечення як галузі права та його місце в правовій системі України.
 6. Сучасний стан розвитку соціального законодавства та аналіз новітніх правових категорій в праві соціального забезпечення.
 7. Солідарні засади у соціальному забезпеченні.
 8. Предмет права соціального забезпечення: проблема визначення.
 9. Особливості методу права соціального забезпечення.
 10. Система права соціального забезпечення: наукові погляди.
 11. Розмежування права соціального забезпечення від суміжних галузей права.
 12. Поняття та особливості джерел права соціального забезпечення.
 13. Класифікація джерел права соціального забезпечення.
 14. Проблема кодифікації законодавства про соціальне забезпечення.
 15. Міжнародно-правові акти як форма права соціального забезпечення.
 16. Співвідношення законодавства України з міжнародно-правовими актами у галузі соціального забезпечення.
 17. Проблеми функцій права соціального забезпечення.
 18. Загальна характеристика принципів права соціального забезпечення.
 19. Проблема різноманітності у підходах до визначення ( та формування) принципів права соціального забезпечення.
 20. Ототожнення принципів права соціального забезпечення та принципів функціонування його окремих елементів.
 21. Проблема законодавчого закріплення принципів права соціального забезпечення.
 22. Принцип всезагальності у праві соціального забезпечення.
 23. Визначення сфери суспільних відносин соціальним ризиком, як принцип права соціального забезпечення.
 24. Проблеми реалізації принципу справедливості при проведенні реформи соціального забезпечення.
 25. Поняття, правова природа та класифікація строків у праві соціального забезпечення.
 26. Обчислення строків у праві соціального забезпечення: проблеми правового регулювання.
 27. Поняття та види правовідносин соціального забезпечення.
 28. Загальна характеристика соціально-забезпечувальних правовідносин.
 29. Об’єкти соціально-забезпечувальних правовідносин.
 30. Юридичні факти соціально-забезпечувальних правовідносин.
 31. Процедурні правовідносини у сфері соціального забезпечення.
 32. Соціально-страхові правовідносини у сфері соціального забезпечення.
 33. Поняття та множинність організаційно-правових форм соціального забезпечення.
 34. Генеза правового регулювання соціального страхування.
 35. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування як основна організаційно-правова форма соціального забезпечення.
 36. Види соціальних послуг та матеріального забезпечення за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням.
 37. Державне забезпечення як організаційно-правова форма соціального забезпечення.
 38. Змішане соціальне забезпечення окремих категорій громадян як організаційно-правова форма соціального забезпечення.
 39. Соціальна допомога як організаційно-правова форма соціального забезпечення.
 40. Правове регулювання системи недержавного пенсійного забезпечення, її поняття, структура.
 41. Теоретичні проблеми становлення недержавного пенсійного забезпечення як інституту права соціального забезпечення.
 42. Правові проблеми недержавного пенсійного забезпечення.
 43. Поняття соціальних стандартів та соціальних гарантій за законодавством України.
 44. Мета та принципи державних соціальних стандартів за законодавством України.
 45. Система і класифікація соціальних нормативів за законодавством України.
 46. Сфери застосування державних соціальних нормативів за законодавством України.
 47. Прожитковий мінімум та проблеми реформування механізму його регулювання.
 48. Проблеми соціальних гарантій та механізм їхньої реалізації в Україні.
 49. Удосконалення соціальних стандартів у системі соціального забезпечення.
 50. Законодавче визначення пенсійної системи в Україні.
 51. Принципи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.
 52. Добровільна участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.
 53. Пенсійна система України: проблеми реформування.
 54. Проблеми вдосконалення солідарної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.
 55. Поняття та загальна характеристика єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за законодавством України.
 56. Накопичувальна система пенсійного страхування: проблеми запровадження.
 57. Класифікація соціальних допомог за законодавством України.
 58. Поняття, характерні ознаки та види страхових допомог.
 59. Поняття, характерні ознаки та види державних допомог.
 60. Право на соціальну допомогу за Європейською соціальною хартією (переглянутою) та національне законодавство: проблеми співвідношення.
 61. Проблеми та перспективи реформування системи соціальної допомоги в Україні.
 62. Соціальні пільги як вид соціального забезпечення: поняття та ознаки.
 63. Теоретичні та практичні проблеми реформування системи соціальних пільг в Україні.
 64. Поняття права соціального обслуговування, його предмет, метод та система.
 65. Сучасні проблеми та перспективи розвитку сфери соціального обслуговування в Україні.
Читайте также:

A) Берет на себя все права и обязанности по производству и распределению товаров и услуг.
A) признание народа источником государственной власти, признание его права на участие в принятии политических решений, провозглашение широкого круга гражданских прав и свобод
G) відповідні права дітей-жертв і свідків відповідно до Конвенції про права дитини та Декларації основних принципів правосуддя для жертв злочинів і зловживання владою.
I. ВВЕДЕНИЕ. ПРОБЛЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ.
I. ОСНОВНІ ЗАДАЧІ І НАПРЯМКИ САМОСТІЙНОЇ НДР СТУДЕНТІВ
I. СПЕЦИФИКА ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕССА В РОССИИ. ПРОБЛЕМЫ ПЕРИОДИЗАЦИИ
I. Цель задачи дисциплины «История государства и права зарубежных стран»
I. Энергетическое право - комплексная отрасль российского права, его предмет и методы.
II. Внутрішня форма джерела права
II. Информирование о введении временных ограничений или прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам


©2015- 2018 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов.