Главная | Обратная связь
МегаЛекции

Поясніть сутність факультативно-облігаторного договору.

а) Цедент може за бажанням передати ризик перестраховикові, а перестраховик має право прийняти або відхилити ризик;

б) цедент може за бажанням передати ризик перестраховикові, а перестраховик зобов'язаний прийняти цесію;

в) цедент зобов'язаний передати кожний ризик перестраховикові, а перестраховик має право прийняти або відхилити ризик;

г) всі відповіді правильні;

д) немає правильної відповіді.

9. Бордеро в перестрахуванні— це:

а) перелік ризиків, що потрапляють під дію договору перестрахування і систематично надсилається перестраховикам цедентом;

б) дані про доходи і збитки кожної зі сторін;

в) документ-пропозиція, що пересилається перестраховикам цедентом і містить основні характеристики ризику;

г) всі відповіді правильні;

д) немає правильної відповіді.

10. Співстрахування – це:

а) форма перестрахування;

б) метод перерозподілу страхових ризиків;

в) різновид контрибуції;

г) все вірно;

д) немає правильної відповіді.

11. Власне, утримання страховика - це:

а) розмір комісійної винагороди;

б) страхові внески страхувальників;

в) частина страхової суми, що залишається на відповідальності страховика;

г) страхове відшкодування при настанні страхових випадків;

д) всі відповіді є вірними.

12. До видів договорів перестрахування відносять:

а) пропорційні і облігаторні;

б) обов'язкові і добровільні;

в) пропорційні і непропорційні;

г) квотні й ексцедентні;

д) пропорційні і добровільні.

13. Перестраховик -це:

а) цссіопарій;

б) цедент;

в) ретроцедент;

г) ретроцесіонарій;

д) правильні відповіді а) і в).

14. Страховик, якому прямий страховик передає частину ризику на страхування, зветься:

а) цедентом;

б) страхувальником;

в) цесіонарієм;

г) перестрахувальником;

д) всі відповіді вірні.

15. Активне перестрахування - це:

а) посилення активноі діяльності пере страховиків

б) посилення активної діяльності перестрахувальників;

б) передача ризиків вітчизняних страховиків іноземним перестраховикам;г) прийняття іноземних ризиків у перестрахування вітчизняними

компаніями;

д) всі відповіді вірні.

16. За формами проведення перестрахування буває:

а) пропорційне та непропорційне;

б) квотне, ексцедентне та квотно-ексцедеитне;

в) факультативне, облігаторне та факультативно-облігаторне;

г) активне та пасивне;

д) немає правильної розгорнутої відповіді.

17. Цедент - це:

а) страховик;

б) нерестраховик;

в) перестрахувальник;

г) цесіонарій;

д) правильні відповіді а) і в).

18. Перестрахування за методом проведення поділяється на:

а) пропорційне та непропорційне;

б) квотне, ексцедентие та квотно-ексцедеитне;

в) факультативне, облігаторне та факультативно-облігаторне;

г) активне та пасивне;

д) всі відповіді вірні.

19. Метод розподілу ризиків при якому кілька страховиків па рівних умовах несуть відповідальність за одним страховим договором в межах своєї частки -це:

а) ексцедент збитку;

б) ексцедент збитковості;

в) перестрахування;

г) співстрахування;

д) всі відповіді є вірними.

20. Документ, що містить перелік ризиків, які необхідно перестрахувати і надсилається цедентом цесіонарію при ексцедентиому перестрахуванні — це:

а) декларація;

б)сліп;

в)бордеро;

г) пропозиція;

д) субвенція.

 

 

Рекомендуемые страницы:
Читайте также:


Воспользуйтесь поиском по сайту:
©2015- 2019 megalektsii.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.