Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

Рекомендації, щодо написання реферату

Обсяг роботи повинен становити 9-11 друкованих аркушів формату А4.

Параметри сторінки:

- поле верхнє, нижнє – 2.0 см

- поле праве – 3.0 см

- поле ліве – 1.5 см

- розмір шрифту – 13, 14 пт

- інтервал між рядками 1,5

Основне завдання студента при написанні реферату - спробувати всебічно охарактеризувати тему, її сучасний стан та вказати найближчі перспективи. Інформацію стосовно минулого та, частково, сучасного розвитку інформаційних технологій можна знайти в підручниках, посібниках, мережі Інтернет.

Скласти уявлення про актуальний стан та перспективи розвитку даної тематики можна лише з використанням інформації з періодичних або електронних видань.

Загальні теми рефератів (уточнювати у викладача)

1. Історія розвитку комп'ютерної техніки.

2. Покоління ЕОМ. Основні етапи розвитку.

3. Види інформації.

4. Обчислювальна система комп’ютеру.

5. Операційна система. Складові частини ОС.

6. Відмінність операційних систем сімейства WINDOWS.

7. Можливості операційної системи WINDOWS.

8. Інтегровані системи.

9. Інтерфейс користувач – комп'ютер. Історія розвитку і сучасний стан.

10. Прикладне програмне забезпечення загального призначення.

11. Прикладне програмне забезпечення спеціального призначення.

12. Зовнішня пам'ять персонального комп'ютера. Перспективи розвитку.

13. Пристрої друку. Сучасний стан та перспективи.

14. Комп'ютерні віруси.

15. Існуючі засоби боротьби і захисту з комп’ютерними вірусами.

16. Комп’ютерні мережі. Способи їх використання.

17. INTERNET - глобальна комп'ютерна мережа. Історія розвитку.

18. Типи сервісу в INTERNET.

19. Шляхи використання мережі Інтернет.

20. Електронна пошта.

21. Текстові редактори. Основні можливості.

22. Історія розвитку СУБД. Основні можливості сучасних СУБД.

23. Комп'ютер - засіб для спілкування людей в усьому світі.

24. Можливості комп'ютерної правової бібліотеки “ЛІГА-ЗАКОН”.

25. Системи для пошуку нормативних актів.

26. Відмінності нормативно-правових баз.27. Новітні розробки в галузі інформаційних технологій.

28. Резервне копіювання даних.

29. Комп’ютер – засіб для спілкування людей в усьому світі.

30. Інформаційні технології. Розвиток в сучасному світі.

31. Інформаційно-пошукові системи.

32. Інформаційно-пошукові сервери.

33. Використання новітніх інформаційних технологій в юридичній сфері.


Список рекомендованої літератури до курсу

“Інформатика та обчислювальна техніка”

1. Андреев А.Г. и др. Microsoft Windows XP: Home Editor и Professional / Под. общ. ред. А.Н. Чекмарева. – СПб.: БХВ-Санкт-Петербург, 1999. – 624 с.

2. Брикайло Л.Ф. «Інформаційні технології в юриспруденції. Система ЛІГА:ЗАКОН». Навчальний посібник. – К., 2008.

3. Ветров С.И. Операционная система Microsoft Windows XP. – М.: Солон-Р, 2002. – 560 с.

4. Геббасов Ю.А. Internet 2000. – СПб.: ВНУ-Санкт-Петербург, 1999. – 440 с.

5. Горлач В.М. , Левченко О.М. Табличний процесор Microsoft Excel. – Львів: БАК, 1998. – 120 с.

6. Горлач В.М., Макар В.М. Побудова та адміністрування INTERNET-мереж. Ч.1. Основи мережних технологій: Тексти лекцій. – Львів: Видавничий центр Львів.ун-ту, 1999. – 88 с.

7. Денисов А.О. Microsoft Internet Explorer 5: Справочник. – СПб.: Питер, 1999. – 448 с.

8. Журин А.А. Windows XP и Office 2003. Справочник пользователя ПК. Самоучитель. – М.:ООО «И.Д.Вильямс», 2007. – 464 с.

9. Інформатика: Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник. – К.: Каравела, 2003. – 464 с.

10. Інформатика: Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Посіб. / За ред. О.І. Пушкаря. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2001. – 696с.

11. Информатика. Базовый курс. 2-е издание/ Под ред. С.В.Симоновича. СПб.:П, 2008 – 640с.

12. Казанцев С.Я., Дубинина Н.М., ред. Информатика и математика для юристов. – ЮНИТИ, 2005. – 558 с.

13. Коваленко М.М. Комп’ютерні віруси і захист інформації. – К.: Наукова думка, 1999. – 336 с.

14. Левин А. Самоучитель работы на компьютере. Начинаем с Windows.- М.: Нолидж, 2000.- 688с.

15. Мінченко А.В. Галас О.Р. Правова інформатика: інформація та інформаційне забезпечення правоохоронних органів : Навч. посіб., К.: Арістей, 2004. – 436 с.

16. Основи інформатики та обчислювальної техніки: Навч. посіб. / В.Г. Іванов, В.В. Карасюк, М.В. Гвозденко; За заг. ред. В.Г. Іванова. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 328 с.

17. Пасько В.И. Access 2000. – К.: BHV, 1999. – 548 c.

18. Пасько В.И. Word 2000. – К.: BHV, 1999. – 624 c.

19. Письменицкий А.А. Информационное право Украины.- Харьков: АО “Бизнес Информ”, 1996.- 204 с.

20. Роганов Е.А., Тихомиров Н.Б., Шелехов А. Математика и информатика для юристов. Ученик. – МГИУ, 2005. – 364 с.

21. Руководство пользователя: Системы информационно-правового обеспечения ЛІГА:ЗАКОН. – К.: «ЛІГА ЗАКОН», 2008. – 152 с.

22. Симонович С., Евсеев Г. Новейший самоучитель по работе в Интернете.-М.:Изд-во “ДЕСС КОМ”, 2000.- 528 с.

23. Симонович С. Информатика для юристов и экономистов. – Питер, 2006. – 687 с.

24. Степанов. Информатика: Учебник для вузов. 5-е издание – СПб: Питер, 2008 – 765 с.

25. Холмогоров В. WINDOWS XP: Самоучитель.- СПб.: Питер, 2002. – 352с.

 

Рекомендуемые страницы:
Читайте также:


Воспользуйтесь поиском по сайту:©2015- 2021 megalektsii.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.