Главная | Обратная связь
МегаЛекции

Перелік питань з дисципліни «Банківське право»

1. Поняття банківського права України

2. Предмет банківського права.

3. Місце банківського права в системі права України

4. Особливості банківських правовідносин, зміст цих правовідносин.

5. Суб'єкти банківських правовідносин.

6. Фізичні особи, як суб’єкти банківських правовідносин

7. Юридичні особи, як суб’єкти банківських правовідносин

8. Уповноважені державою органи, як суб’єкти банківських правовідносин

9. Держава, як суб’єкти банківських правовідносин

10. Об'єкт банківських правовідносин.

11. Підстави виникнення банківських правовідносин, їх види.

12. Метод банківського права.

13. Загальна характеристика джерел банківського права та їх властивості.

14. Система джерел банківського права.

15. правовий статус Національного банку України.

16. Функції Національного банку України.

17. Правовий режим майна і прибутків Національного банку України.

18. Органи управління і структура Національного банку України.

19. Формування і склад Правління Національного банку України.

20. Правовий статус територіальних відділень Національного банку України.

21. Взаємовідносини Національного банку України з комерційними банками.

22. Поняття та характеристика банку.

23. Співвідношення понять банку, підприємства та інших кредитних установ.

24. Структура банку. Підрозділи комерційних банків. Філії і представництва.

25. Види банків.

26. Класифікація банків.

27. Об'єднання банків та інших кредитних установ.

28. Банківська холдингова група: поняття та правовий статус

29. Банківська корпорація: поняття та правовий статус.

30. Державне регулювання банківської діяльності

31. Банківський нагляд.

32. Форми банківського нагляду.

33. Банківська діяльність.

34. Інформація, як об’єкт банківських правовідносин

35. Правовий режим відкритої банківської інформації

36. Рекламна діяльність банку

37. Правовий режим банківської інформації з обмеженим доступом

38. Банківська таємниця. Порядок розкриття банківської таємниці39. Порядок зберігання банківської таємниці

40. Особливості розкриття банківської таємниці за рішенням суду.

41. Поняття банківських операцій.

42. Співвідношення функцій банків і банківської операції.

43. Контроль за банківськими операціями, його рівні.

44. Види банківських операцій, їх класифікація.

45. Пасивні операції, активні операції та посередницькі операції банків.

46. Поняття кредитних правовідносин.

47. Види кредиту. Короткострокове кредитування.

48. Методи гарантування кредитів.

49. Непряме кредитування. Термінове кредитування.

50. Характеристика кредитного договору.

51. Сторони, зміст і форма кредитного договору.

52. Обсяг і строк погашення позички.

53. Відповідальність за порушення зобов'язань по кредитному договорі.

54. Банківські операції з цінними паперами

55. Банківські операції з валютою та валютними цінностями

56. Розрахункові банківські операції.

57. Поняття, зміст і сторони договору банківського рахунку.

58. Поняття, зміст і сторони договору банківського вкладу.

59. Види банківських вкладів. Вклади до запитання. Строкові вклади.

60. Договір на розрахунково-касове обслуговування

61. Договір поточного рахунка.

62. Договір банківського рахунку і договір на розрахунково-касове обслуговування: порівняльна характеристика

63. Особливості правового регулювання окремих видів рахунків. Рахунки в іноземній валюті

64. Правовий режим грошей на рахунку. Операції по рахунку.

65. Призупинення та арешт банківського рахунку.

66. Закриття банківського рахунку.

67. Поняття розрахункових відносин. Місце розрахункових відносин у системі банківських операцій.

68. Форми безготівкових розрахунків. Класифікація форм безготівкових розрахунків.

69. Банківський переказ.

70. Розрахунки в порядку інкасо.

71. Розрахунки платіжними дорученнями. Платіжні вимоги.

72. Розрахунки по акредитиву. Відносини сторін при розрахунках акредитивами.

73. Банківські правочини.

74. Банківські право чини пов’язані з формуванням грошових ресурсів

75. Банківські право чини пов’язані з використанням грошових ресурсів

76. Банківські право чини пов’язані з наданням банківських послуг.

77. Організаційно-управлінська діяльність банку.

78. Особливості відповідальності за порушення законодавства про банківську діяльність.

79. Підстави відповідальності за порушення банківського законодавства.

80. Види і форми відповідальності банків.

81. Відповідальність за порушення зобов'язань по договору банківського рахунку.

82. Майнова відповідальність при здійсненні розрахунків.

83. Специфіка суб'єктного складу при реалізації відповідальності за порушення банківського законодавства.

84. Кримінальні відповідальність за порушення банківського законодавства України

85. Адміністративна відповідальність за порушення банківського законодавства.

 

Рекомендуемые страницы:
Читайте также:


Воспользуйтесь поиском по сайту:
©2015- 2020 megalektsii.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.