Главная | Обратная связь
МегаЛекции

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ ПОСАДОВИХ ОСІБ ОКИС

1. Функціональні обов'язки Голови комісії

Голова комісії відповідає за організацію роботи комісії, її готовність до виконання покладених завдань, реалізацію прийнятих комісією рішень з питань запобігання та реагування на НС, а також здійснення постійного контролю за виконанням заходів по захисту персоналу, проведення рятувальних та інших невідкладних робіт.

Він зобов'язаний:

- забезпечити своєчасну розробку та затвердження річного плану роботи комісії:

- керувати повсякденною діяльністю комісії, своєчасно проводити планові та позапланові засідання комісії;

- організовувати діяльність відповідних служб (підрозділів, відділів) по прогнозуванню можливих аварій на потенційно небезпечних ділянках

виробництва та оцінка їх наслідків;

- планувати заходи по зниженню небезпеки виникнення НС на об'єкті та контролювати їх виконання;

- організовувати підготовку персоналу структурних підрозділів та служб,робітників та службовців до дій у надзвичайних ситуаціях;

- здійснення загального керівництва;

- розробка типових планів ліквідування можливих НС та їх на

підвищення надійності та сталості функціонування об'єкта в умовах НС:

При виникненні загрози надзвичайних ситуацій голова комісії

зобов'язаний:

- при отриманні інформації про НС (розпорядження, сигналу і т.п.) віддати розпорядження на оповіщення та сбір членів комісії (якщо це не вмикається у функції чергово-диспетчерської служби) та прибути на місце роботи:

- оцінити та уяснити обставини, які склалися на об'єкті (можливі обставини), масштаби та характер небезпеки для виробництва, персоналу і населення санітарної захищеної зони;

- прийняти запобіжне рішення по протидії НС (невідкладні заходи по захисту персоналу і населення, локалізації джерела небезпеки, організації розвідки, приведення до готовності сил та засобів реагування);

- ввести в дію відповідні розділи плану ліквідації НС на об'єкті;

- особисто та через членів комісії здійснювати контроль за виконанням прийнятих рішень;- підтримувати постійний зв'язок та інформаційний обмін з постійно діючою комісією з ТЕБ та НС відповідної функціональної підсистеми ЄДС а також місцевого та територіального рівня;

- інформувати керівника об'єкту про ситуацію, яка склалася, прийнятих заходах протидії НС необхідності притягання додаткових сил (функціональних та територіальних);

- надавати керівнику об'єкту пропозиції комісії щодо режимів роботи виробничих ділянок та об'єкту у цілому в умовах ліквідації НС та її наслідків.

2. Функціональні обов'язки заступника голови комісії, -штатного працівника ЦЗ (ЦО) об'єкту.

Штатний працівник ЦЗ (ЦО) об'єкту відповідає за планування заходів щодо питань НС, своєчасного приведення до готовності сил та засобів об'єкту з метою проведення рятувальних та інших невідкладних робіт, забезпечення надійного та сталого управління в НС.

Він зобов'язаний:

- розробляти річний план роботи ОКНС;

- підтримувати в готовності пункт управління об'єкту, періодично проводити тренування щодо оповіщення і збору комісії (у згоді з планом роботи або розпорядження голови комісії);

- планувати та контролювати підготовку керівного складу об'єкту, сил реагування, навчання персоналу з питань цивільного захисту та ліквідації НС;

- проводити роботу щодо комплектування, обладнання та обліку аварійно-рятувальних (пошуково - рятувальних), забезпечувати їх постійну готовність до дій.

При загрозі та виникненні НС заступник голови комісії - штатний працівник ЦЗ (ЦО) об'єкту зобов'язаний:

- з отриманням інформації про НС прибути на своє робоче місце, організувати контроль за прибуттям членів комісії та докласти голові про їх сбір;

- організовувати роботу експертної групи комісії щодо оперативного прогнозування можливого розвитку НС;

- організовувати постійне чергування членів комісії на місці її праці;

- організовувати розвідку, спостереження та контроль за зміною обставин;

- обирання та обробку інформації;

- привести до готовності необхідні сили та засоби об'єкту;

- надавати голові об'єктової комісії відпрацьовані експертною групою пропозиції щодо захисту персоналу та ліквідації НС, організації рятувальних та інших невідкладних робіт;

- організувати рятування мешканців та майна;

- особисто очолювати роботи на більше відповідній ділянці;

- забезпечити управління силами та засобами реагування на всіх етапах локалізації НС ведення рятувальних та інших невідкладних робіт, ліквідації наслідків НС;

- своєчасно інформувати голову комісії про відпрацьовані заходи, про виконання рішень комісії.

3 .Функціональні обов'язки заступника голови комісії-заступника керівника

Заступник голови комісії - заступник керівника об'єкту з виробництва відповідає за своєчасне виконання заходів щодо підвищення надійності та безаварійності виробничого циклу та сталого функціонування об'єкту при загрозі та виникненні НС. Він зобов'язаний:

• оцінювати щодо безпеки діючи та відпрацьовані технологічні процеси, а також можливе виникнення на технологічних лініях надзвичайних ситуацій;

• розробляти сумісно з іншими фахівцями об'єкту комплексу заходів щодо профілактики та попередження можливих НС на об'єкті та зниженню втрат від них;

• контролювати виконання структурними підрозділами об'єкту заходів щодо зниження небезпеки виникнення НС та втрат від них;

• приймати участь в роботі експертної групи з питань її компетенції. При загрозі та виникненні НС заступник голови комісії об'єкту з виробництва зобов'язаний:

• з отриманням інформації про НС прибути на місце робочої комісії;

• провести оцінку обставин, масштаби НС, розміри втрат та інші наслідки НС;

• надати свої пропозиції щодо протидії НС в оперативно-експертну групу;

• контролювати приведення до готовності аварійно-технічних служб та формувань структурних підрозділів щодо виконання завдань в НС;

• приймати участь в організації рятувальних та інших невідкладних робіт та контролювати їх виконання з урахуванням обставин, які складаються;

• надавати допомогу в адміністративному та технічному розслідуванні причин виникнення на об'єкті НС;

• приймати участь в роботі щодо оцінювання втрат у наслідку НС.


Додаток 4.4.1 (варіант)

ТИПОВА СТРУКТУРА ЕВАКУАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ ОБ'ЄКТА


Додаток 4.4.2.

Рекомендуемые страницы:

Воспользуйтесь поиском по сайту:
©2015- 2018 megalektsii.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.