Главная | Обратная связь
МегаЛекции

НПФ розподіляє кошти для забезпечення більшої надійності

 

У Законі України «Про недержавне пенсійне забезпечення» чітко прописані обмеження можливих об'єктів інвестування і встановлені максимальні частки кожного з виду активів.

Активи пенсійного фонду:

- облігації внутрішньої державної позики до 50%;

- корпоративні облігації до 40%;

- цінні папери органів місцевого самоврядування до 20%;

- Акції Українських емітентів до 40%;

- Депозити, ощадні сертифікати до 40%;

- Нерухомість до 10%;

- Банківські метали до 10%ж

- Інші види активів до 5%;

- Іпотечні цінні папери до 40%

- Акції й облігації іноземних емітентів до 40%.

 

Головна мета цих обмежень - мінімізація ризиків і забезпечення приросту капіталу вище поточного рівня інфляції.

Завдяки тому, що кошти фонду розосереджені, знижується ризик можливих збитків або втрати частини коштів НПФ.

Розміщуючи частину коштів на банківські депозити в різних валютах, купуючи акції підприємств різних галузей, інвестуючи в нерухомість й інші можливі інструменти, НПФ захищений від різких коливань валютних курсів, інфляційних та інших негативних процесів в економіці.

Законодавче обмеження розмірів винагород за послуги в системі НПЗ

 

Законодавством встановлені граничні розміри винагород компанії з управління активами, адміністратору та банку-зберігачу. Ці обмеження слугують гарантією тому, що накопичення учасників НПФ не „підуть” на винагороду суб’єктам НПФ, які його обслуговують

Набуття учасниками права власності на пенсійні кошти з моменту надходження внеску в НПФ

 

На відміну від багатьох країн, де використовуються солідарні (групові) пенсійні схеми, в Україні учасник НПФ стає власником пенсійних коштів з моменту зарахування пенсійного внеску на його індивідуальний пенсійний рахунок. Таким чином, ніхто, в тому числі і вкладник, не має права розпоряджатися цими коштами на власний розсуд. Ніхто не має права забрати ці кошти з фонду, тільки учасник або його спадкоємці.

Система спеціальної звітності про діяльність в сфері НПЗ і вимоги щодо регулярного оприлюднення результатів діяльності НПФ

 

Крім обов’язкової фінансової звітності усі суб’єкти НПЗ зобов’язані складати і спеціальну звітність, форми якої встановлені відповідними державними органами. Спеціальна звітність дуже детальна і дозволяє забезпечити прозорість діяльності усіх суб’єктів НПЗ, дає можливість проконтролювати буквально кожний етап в русі пенсійних накопичень від моменту їх поступлення в НПФ в якості внесків аж до виплат учасникам.

Неможливість ліквідації НПФ в порядку банкрутства

 

Недержавний пенсійний фонд не може бути проголошений банкрутом та ліквідований за законодавством про банкрутство. У разі ліквідації пенсійного фонду пенсійні кошти учасників фонду переводяться в інший НПФ, страхову компанію або банк (за вибором учасника). Таким чином, учасник не втрачає свої пенсійні накопичення!

Рекомендуемые страницы:
Читайте также:


Воспользуйтесь поиском по сайту:
©2015- 2020 megalektsii.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.