Главная | Обратная связь
МегаЛекции

Типова навчальна програма
Група В-22

з предмету “Основи правових знань”

№ з/п Тема курсу Кількість годин
Всього годин З них лабораторно-практичні роботи
Право – соціальна цінність, складова частина загальнолюдської культури. Поняття та ознаки правової держави  
Конституційні основи України  
Правові основи професійно-технічної освіти  
Цивільне, податкове та житлове право  
Господарство і право  
Праця, закон і ми  
Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність  
Злочин і покарання  
Правова охорона природи. Охорона природи – невід'ємна умова сталого економічного та соціального розвитку України  
Подружжя, батьки, діти – їхні права і обов'язки  
  Всього  

Тема 1Право – соціальна цінність, складова частина загальнолюдської культури. Поняття та ознаки правової держави.

Право у житті кожного з нас. Право – цінність – одна з засад державного і суспільного життя. Принципи права – його провідні основоположні ідеї. Морально-етична природа права. Той, хто порушує юридичні закони, порушує і закони совісті. Правомірна поведінка і правопорушення. Юридична відповідальність.

Тема 2Конституційні основи України.

Визначення державного (конституційного) права. Поняття Конституції як Основного Закону держави. Загальні засади Основного Закону України. Україна – суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава. Державні символи України.

Основні особисті, соціально-економічні, культурні та політичні права і свободи громадян України.

Особисті права і свободи громадян: право кожної людини на життя, на повагу до гідності, на свободу та особисту недоторканість; недоторканість житла кожного; таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, право на захист від втручання в особисте і сімейне життя тощо. Соціально-економічні та культурні права і свободи громадян: право приватної власності; право на підприємницьку діяльність; право користуватися об'єктами державної та комунальної власності; право на освіту; право на працю; право на соціальний захист у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом та ін. Політичні права і свободи громадян: право брати участь в управлінні державними справами; право на свободу об'єднання у політичні партії та громадські організації тощо. Єдність прав і обов'язків громадян. Вільність і рівність усіх людей у своїй гідності і правах. Невідчужуваність і невід'ємність прав і свобод людини.Вибори, референдум в Україні. Поняття про референдуми, їх види. Проголошення та призначення Всеукраїнського референдуму.

Верховна Рада України (парламент). Верховна Рада – представницький орган державної влади в Україні. її склад, структура, повноваження і порядок роботи.

Президент України. Президент України – глава держави. Обрання Президента України та його повноваження. Припинення повноважень Президента України.

Кабінет Міністрів України та інші органи виконавчої влади. Кабінет Міністрів України – вищий орган у системі органів виконавчої влади.

Читайте также:

©2015- 2018 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов.