Главная | Обратная связь
МегаЛекции

Тема 9. Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування.

 

Лекція 9.Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування.

Правопорушення в сфері виготовлення та використання аудіовізуальної продукції, програмного забезпечення та фармацевтичних препаратів. Проблеми законодавства, щодо їх належного захисту.

Захист прав на результати наукових досліджень від їх несанкціонованого використання та інших прав інтелектуальної власності, що стає дедалі більш поширеним (привласнення результатів наукової праці у формі фіктивного "співавторства"; публікація працівниками державних структур від свого імені результатів, що містяться в науково-аналітичних матеріалах, поданих до них підпорядкованими організаціями; передача (експорт) інтелектуальних здобутків, створених за державні кошти, за межі України; відтворення результатів наукових праць без посилання на авторів або несанкціонована їх публікація тощо).

Проблемні питання стосовно організації та забезпечення функціонування системи правової охорони та забезпечення захисту прав інтелектуальної власності в Україні.

Проблеми освіти та правової культури, що стосуються охорони інтелектуальної власності в Україні.

Міжнародні нормативно-правові акти.

Спеціальна література.

 

Нормативні акти:

Міжнародні документи:

1. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів 1886 року.

2. Будапештський договір про міжнародне визнання депонування мікроорганізмів з метою патентної процедури.

3. Брюссельська конвенція про розповсюдження несучих програм сигналів, що передаються через супутники.

4. Всесвітня конвенція про авторське право 1952 року.

5. Гаазька угода про міжнародну реєстрацію промислових зразків 1925 року.

6. Договір ВОІВ про авторське право.

7. Договір ВОІВ про виконання і фонограми.

8. Договір про закони щодо товарних знаків 1994 року.

9. Договір про патентне право.

10. Договір про патентну кооперацію 1970 року.11. Женевська конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їх фонограм 1971 року.

12. Конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їхніх фонограм.

13. Лісабонська угода про охорону найменувань місця походження товару та їх міжнародна реєстрація 1958 року.

14. Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків 1981 року.

15. Міжнародна конвенція по охороні нових сортів рослин.

16. Міжнародна конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення.

17. Ніццька угода про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків.

18. Паризька конвенція про охорону промислової власності 1983 року.

19. Римська конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і органів мовлення 1961 року.

 

Міжнародні угоди держав-учасниць СНД

 

20. Угода про заходи щодо охорони промислової власності і створення Міждержавної ради з питань охорони промислової власності.

21. Угода про співробітництво в галузі авторського права і суміжних прав.

22. Угода про взаємне забезпечення збереження міждержавних секретів в галузі правової охорони винаходів.

23. Угода про заходи щодо попередження та припинення використання неправдивих товарних знаків та географічних зазначень.

24. Угода про співробітництво по припиненню правопорушень в сфері інтелектуальної власності.

 

 

Загальне законодавство у сфері інтелектуальної власності:

25. Конституція України. - К., 2005 (ст. ст. 9, 41, 54)

26. Цивільний кодекс України. - К., 2005

27. Кодекс України про адміністративні правопорушення. - К., 2005

28. Кримінальний кодекс України. - К., 2005(ст. ст. 176, 177, 203-1, 216, 229, 239, 232)

29. Митний кодекс України. - К., 2005 (ст. ст. 255-258)

30. Кримінально-процесуальний кодекс України. - К., 2005

31. Господарський процесуальний кодекс України. - К., 2005

32. Кодекс законів про працю України. - К., 2005 (ст. ст. 42, 91, 95, 126)

33. Цивільний процесуальний кодекс України. - К., 2005

34. Про власність. Закон України від 7 лютого 1991 року // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1991. - № 20. - Ст. 249

35. Про захист економічної конкуренції. Закон України від 11 січня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 12. - Ст. 64

36. Про Антимонопольний комітет України. Закон України від 26 листопада 1993 року // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 50. - Ст. 472

37. Про інноваційну діяльність. Закон України від 4 липня 2002 року // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 36. - Ст. 266

38. Про оподаткування прибутку підприємств. Закон України від 28 грудня 1994 року // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 4. - Ст. 28

39. Про зовнішньоекономічну діяльність. Закон України від 16 квітня 1991 року // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1991. - № 29. - Ст. 377

40. Про господарські товариства. Закон України від 19 вересня 1991 року // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 49. - Ст. 682

41. Про об’єднання громадян. Закон України від 16 червня 1992 року // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 34. - Ст. 504

42. Основи законодавства України про культуру. Закон України від 14 лютого 1992 року // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 21. - Ст. 294

43. Про інформацію. Закон України від 2 жовтня 1992 року // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 48. - Ст. 650

44. Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні. Закон України від 16 листопада 1992 року // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 1. - Ст. 1

45. Про режим іноземного інвестування. Закон України від 19 березня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 19. - Ст. 80

46. Про науково-технічну інформацію. Закон України від 25 червня 1993 року // Відомості Верховної Ради України від 17.08.1993 - 1993 р., № 33, стаття 345

47. Про інвестиційну діяльність. Закон України від 18 вересня 1991 року // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 47. - Ст. 646

48. Про телебачення i радіомовлення. Закон України від 21 грудня 1993 року // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 10. - Ст. 43

49. Про захист інформації в автоматизованих системах. Закон України від 5 липня 1994 року // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 31. - Ст. 286

50. Про наукову i науково-технічну експертизу. Закон України від 10 лютого 1995 року // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 9. - Ст. 56

51. Про наукову i науково-технічну діяльність. Закон України від 13 грудня 1991 року // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 12. - Ст. 165

52. Про рекламу. Закон України від 3 липня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 39. - Ст. 181

53. Про видавничу справу. Закон України від 5 червня 1997 року // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 32. - Ст. 206

54. Про народні художні промисли. Закон України від 21 червня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 41. - Ст. 199

55. Про архітектурну діяльність. Закон України від 20 травня 1999 року // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 31. - Ст. 246

56. Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів. Закон України від 23 вересня 1997 року // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 50. - Ст. 302

57. Про професійних творчих працівників i творчі союзи. Закон України від 7 жовтня 1997 року // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 52. - Ст. 312

58. Про кінематографію. Закон України від 13 січня 1998 року // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 22. - Ст. 114

59. Про податок з доходів фізичних осіб. Закон України від 22 травня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 37. - Ст. 308

60. Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування. Закон України від 17 січня 2002 року // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 17. - Ст. 121

61. Декрет Кабінету Міністрів України “Про державне мито” від 21 січня 1993 року // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 13. - Ст. 113

62. Декрет Кабінету Міністрів України “Про стандартизацію і сертифікацію” від 10 травня 1993 року // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 27. - Ст. 289

63. Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні. Указ Президента України від 27 квітня 2001 року // Офіційний вісник України. - 2001. - № 18. - Том 2. - Стор. 820. - Ст. 783

64. Про додаткові заходи щодо прискорення вступу України до Світової організації торгівлі від 5 вересня 2001 року // Офіційний вісник України. - 2001. - № 37. - Стор. 1. - Ст. 1684

65. Про Програму заходів щодо завершення вступу України до Світової організації торгівлі від 5 лютого 2002 року // Офіційний вісник України. - 2002. - № 6. - Стор. 113. - Ст. 242

66. Про Тимчасове положення про правову охорону об’єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні від 18 вересня 1992 року // Збірник указів Президента. - 1992. - № 3

67. Розпорядження КМУ "Про заходи щодо інформаційного забезпечення процесу вступу України до Світової організації торгівлі" від 16 травня 2002 року //Офіційний вісник України. - 2002. - № 20. - Стор. 90. - Ст. 990

68. Постанова КМУ "Про затвердження Положення про Державний департамент інтелектуальної власності" від 20 червня 2000 року // Офіційний вісник України. - 2000. - № 25. - Стор. 140. - Ст. 1060

69. Розпорядження КМУ "Про затвердження Концепції розвитку національної системи правової охорони інтелектуальної власності" від 13 червня 2002 року // Офіційний вісник України. - 2002. - № 24. - том 1. - Стор. 77. - Ст. 1177

70. Розпорядження КМУ “Про затвердження Концепції легалізації програмного забезпечення та боротьби з нелегальним його використанням” від 15 травня 2002 року // Офіційний вісник України. - 2002. - № 20. - Стор. 85. - Ст. 989

71. Постанова КМУ “Про утворення Державної патентної бібліотеки” від 19 серпня 2002 року // Офіційний вісник України. - 2002. - № 34. - Стор. 203. - Ст. 1610

72. Про затвердження Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених). Постанова КМУ від 27 серпня 1997 року // Офіційний вісник України. - 1997. - № 35. - Стор. 95

73. Положення про державний реєстр представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених). Положення Державного патентного відомства від 30 серпня 1994 року // www.rada.gov.ua

74. Про затвердження Порядку використання комп'ютерних програм в органах виконавчої влади. Постанова КМУ від 10 вересня 2003 року // www.rada.gov.ua

75. Про затвердження Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності. Постанова КМУ від 23 грудня 2004 року // www.rada.gov.ua

76. Наказ Державного патентного відомства України про встановлення розміру плати за атестацію кандидатів у представники у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) від 5 вересня 1994 року // www.rada.gov.ua

77. Положення про комісію ДДІВ по атестації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених). Наказ Державного патентного відомства від 30 серпня 1994 року // www.rada.gov.ua

78. Наказ "Про запровадження у вищих навчальних закладах навчальної дисципліни "Інтелектуальна власність". Наказ Міносвіти та науки від 20 жовтня 2004 року // www.rada.gov.ua

79. Наказ "Про створення підрозділів з питань інтелектуальної власності". Наказ Міносвіти та науки від 1 листопада 2005 року // www.rada.gov.ua

 

Спеціальне законодавство України у сфері авторського права і суміжних прав:

 

80. Про авторське право i сумiжнi права. Закон України від 23 грудня 1993 року № 3792-XII // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 13. - стаття 64

81. Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних. Закон України 23 березня 2000 року N 1587-III // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 24. - стаття 183

82. Про невідкладні заходи щодо соціального захисту дiячiв літератури i мистецтва в умовах переходу до ринкових відносин. Указ Президента України від 6 лютого 1992 року № 75 // Збірник указів Президента. - 1992. - № 1

83. Про державну економічну підтримку вітчизняних друкованих засобів масової інформації. Указ Президента України від 16 квітня 1997 року № 332/97 // Урядовий кур'єр вiд 19.04.1997

84. Про упорядкування торгівлі деякими підакцизними товарами, пов'язаними з використанням аудіовізуальних творів i примірників фонограм. Указ Президента України від 20 травня 1998 року № 491/98 // Офіційний вісник України. - 1998. - № 20. - стор. 2

85. Про деякі питання державної підтримки книговидавничої справи. Указ Президента України від 23 липня 1998 року № 816/98 // Урядовий кур'єр вiд 25.07.1998

86. Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні. Указ Президента України від 27 квітня 2001 року № 285/2001 // Офіційний вісник України. - 2001. - № 18. - том 2. - стор. 820. - стаття 783

87. Про невідкладні заходи щодо посилення захисту прав інтелектуальної власності в процесі виробництва, експорту, імпорту та розповсюдження дисків для лазерних систем зчитування. Указ Президента України від 30 січня 2002 року // Офіційний вісник України. - 2002. - № 5. - стор. 40. - стаття 188

88. Про розміри відрахувань до фондів творчих спілок України за використання творів літератури та мистецтва. Постанова КМУ від 3 березня 1992 р. № 108 // www.rada.gov.ua

89. Про державну реєстрацію прав автора на твори науки, лiтератури i мистецтва. Постанова КМУ від 18 липня 1995 р. N 532 // www.rada.gov.ua

90. Про затвердження Правил роздрібної торгівлі примірниками аудіовізуальних творів i фонограм. Постанова КМУ від 4 листопада 1997 р. N 1209 // Офіційний вісник України. - 1997. - № 45. - стор. 55

91. Про затвердження Положення про державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів. Постанова КМУ від 17 серпня 1998 р. № 1315 // Офіційний вісник України. - 1998. - № 33. - стор. 91

92. Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір. Постанова КМУ від 27 грудня 2001 р. № 1756 // Офіційний вісник України. - 2001. - № 52. - стор. 114. - стаття 2369

93. Про затвердження Порядку обігу дисків для лазерних систем зчитування, що були вироблені або імпортовані до набрання чинності Законом України “Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування. Постанова КМУ від 29 квітня 2002 р. № 600 // Офіційний вісник України. - 2002. - № 19. - стор. 13. - стаття 963

94. Про затвердження Положення про державного інспектора з питань інтелектуальної власності Державного департаменту інтелектуальної власності. Постанова КМУ від 17 травня 2002 р. № 674 // Офіційний вісник України. - 2002. - № 21. - стор. 68. - стаття 1042

95. Про затвердження Порядку надання, зберігання та видачі примірників дисків для лазерних систем зчитування. Постанова КМУ від 4 липня 2002 р. № 925 // Офіційний вісник України. - 2002. - № 27. - стор. 84. - стаття 1280

96. Про затвердження розміру винагороди (роялті) за використання опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм та порядку її виплати. Постанова КМУ від 18 січня 2003 р. № 71 // Офіційний вісник України. - 2003. - № 4. - стор. 295. - стаття 128

97. Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об'єктів авторського права і суміжних прав. Постанова КМУ від 18 січня 2003 р. № 72 // Офіційний вісник України. - 2003. - № 4. - стор. 298. - стаття 129

98. Про затвердження Порядку легалізації комп'ютерних програм в органах виконавчої влади. Постанова КМУ від 4 березня 2004 р. № 253 // Офіційний вісник України. - 2004. - № 10. - стор. 77. - стаття 586

99. Про затвердження форм документів щодо питань видачі контрольних марок імпортерам, експортерам та відтворювачам примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних та інструкцій по здійсненню державного контролю за дотриманням законодавства у сфері інтелектуальної власності. Наказ Міносвіти та науки від 04.05.2005 року № 273 // Офіційний вісник України. - 2005. - № 22. - стор. 151. - стаття 1242

100. Про порядок виплати авторської винагороди за передачу виключних майнових прав на фільм і його використання, що створюється за державним замовленням Міністерства культури і мистецтв України. Наказ Міністерства культури № 203 від 03.04.2002 року // Офіційний вісник України. - 2002. - № 20. - стор. 118. - стаття 998

101. Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва дисків для лазерних систем зчитування. Наказ Держпідприємництва № 71/382 від 03.07.2002 року // Офіційний вісник України. - 2002. - № 30. - стор. 111. - стаття 1438

102. Положення про реєстр виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення. Постанова КМУ від 14 січня 2004 року № 27 // Офіційний вісник України. - 2004. - № 2. - том 1. - стор. 112. - стаття 51

103. Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва дисків для лазерних систем зчитування. Наказ Держпідприємництва 21.02.2003 року № 12/93 Офіційний вісник України вiд 04.04.2003 - 2003 р., № 12, стор. 206, стаття 556

104. Про затвердження Порядку визначення уповноважених організацій колективного управління. Наказ Міносвіти та науки від 21.05.2003 року № 309 // Офіційний вісник України. - 2003. - № 24. - стор. 158. - стаття 1147

105. Про затвердження Порядку обліку організацій колективного управління та здійснення нагляду за їх діяльністю. Наказ Міносвіти та науки від 21.05.2003 року № 311 // Офіційний вісник України. - 2003. - № 24. - стор. 165. - стаття 1148

106. Про затвердження Порядку здійснення відрахувань виробниками та імпортерами обладнання і матеріальних носіїв, із застосуванням яких у домашніх умовах можна здійснити відтворення творів і виконань, зафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах. Наказ Міносвіти та науки та інших відомств від 24.11.2003 року № 780/123/561 // Офіційний вісник України. - 2003. - № 51. - том 2. - стор. 431. - стаття 2717

107. Про утворення Реєстру комп'ютерних програм. Наказ Міносвіти та науки від 29.11.2004 року № 888 // Офіційний вісник України. - 2004. - № 49. - стор. 209. - стаття 3248

108. Про затвердження правил використання комп’ютерних програм у навчальних закладах. Наказ Міносвіти та науки від 02.12.2004 року № 903 // Офіційний вісник України. - 2005. - № 3. - стор. 173 .- стаття 164

 

Спеціальне законодавство України у сфері промислової власності :

 

109. Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" від 15 грудня 1993 року // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 7. - Ст. 32

110. Закон України "Про охорону прав на промислові зразки" від 15 грудня 1993 року // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 7. - Ст. 34

111. Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" від 15 грудня 1993 року // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 7. - Ст. 36

112. Закон України "Про охорону прав на зазначення походження товарів" від 16 червня 1999 року // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 32. - Ст. 267

113. Закон України "Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем" від 5 листопада 1997 року // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 8. - Ст. 28

114. Закон України «Про охорону прав на сорти рослин» від 21 квітня 1993 року № 3116-XII // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 21. - ст. 218

115. Закон України "Про захист від недобросовісної конкуренції" від 7 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 36. - Ст. 164

116. Про спеціально уповноважені органи для визначення та контролю особливих властивостей та інших характеристик товарів. Розпорядження КМУ від 23 квітня 2001 року № 149-р // Офіційний вісник України. - 2001. - Стор. 174. - Ст. 764

117. Про державну систему депонування штамів мікроорганізмів. Постанова КМУ від 12 жовтня 1994 року № 705 // www.rada.gov.ua

118. Про затвердження Порядку надання Кабінетом Міністрів України дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі) чи зареєстрованої топографії інтегральної мікросхеми. Постанова КМУ від 6 квітня 1998 року № 444 // Офіційний вісник України. - 1998. - № 14. - Стор. 49

119. Про затвердження Угоди про взаємне забезпечення збереження міждержавних секретів у галузі правової охорони винаходів. Постанова КМУ від 13 грудня 1999 року № 2292 // Офіційний вісник України. - 1999. - № 50. - Стор. 154

120. Про порядок виплати винагороди авторам винаходів і промислових зразків, що охороняються чинними на території України свідоцтвами СРСР. Постанова КМУ від 11 липня 1994 року № 473 // www.rada.gov.ua

121. Про Всеукраїнський конкурс інноваційних технологій. Постанова КМУ від 28 жовтня 2004 року № 1421 // Офіційний вісник України. - 2004. - № 44. - Стор. 16. - Ст. 2878

122. Про затвердження Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності. Постанова КМУ від 23 грудня 2004 року № 1716 // Офіційний вісник України. - 2004.- № 51. - Стор. 101. - Ст. 3354

123. Про затвердження Порядку надання Кабінетом Міністрів України дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі) чи зареєстрованої топографії інтегральної мікросхеми. Постанова КМУ від 14 січня 2004 року № 8 // Офіційний вісник України. - 2004. - № 2. - том 1. - Стор. 24. - Ст. 38

124. Наказ про створення підрозділів комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності. Затверджений Міносвіти і науки 24.06.2004 року № 533 // www.sdip.gov.ua

125. Про затвердження Регламенту Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності. Наказ Міносвіти і науки від 15.09.2003 № 622 // www.rada.gov.ua

126. Порядок визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності. Наказ Міносвіти і науки від 15.04.2005 № 228 // Офіційний вісник України. - 2005. - № 19. - Стор. 193. - Ст. 1007

127. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг. Наказ Міносвіти і науки від № 10 від 10.01.2002 року // Офіційний вісник України. - 2002. - № 5. - Стор. 122. - Ст. 207

128. Положення про Державний реєстр патентів України на промислові зразки. Наказ Міносвіти і науки № 290 від 12.04.2001 року // Офіційний вісник України. - 2001. - № 18. - том 2. - Стор. 1020. - Ст. 803

129. Положення про Державний реєстр патентів і деклараційних патентів України на винаходи. Наказ Міносвіти і науки № 291 від 12.04.2001 // Офіційний вісник України. - 2001. - № 18. - том 2. - Стор. 1029. - Ст. 804

130. Положення про Державний реєстр України топографії інтегральних мікросхем. Наказ Міносвіти і науки № 292 від 12.04.2001 // Офіційний вісник України. - 2001. - № 18. - том 2. - Стор. 1041. - Ст. 805

131. Положення про Державний реєстр деклараційних патентів України на корисні моделі. Наказ Міносвіти і науки № 469 від 20.06.2001 // Офіційний вісник України. - 2001. - № 27. - Стор. 124. - Ст. 1227

132. Положення про Державний реєстр патентів і деклараційних патентів України на секретні винаходи. Наказ Міносвіти і науки № 739 від 14.11.2001 // Офіційний вісник України. - 2001. - № 47. - Стор. 314. - Ст. 2125

133. Положення про Державний реєстр України назв місць походження товарів і прав на використання реєстрованих кваліфікованих зазначень походження товарів. Наказ Міносвіти і науки № 798 від 13.12.2001 року // Офіційний вісник України. - 2001. - № 52. - Стор. 362. - Ст. 2402

134. Положення про комісію ДДІВ по атестації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених). Наказ Державного патентного бюро № 95 від 30.08.94 року // www.rada.gov.ua

135. Положення про перелік видових назв товарів. Наказ Міносвіти і науки № 583 від 12.12.2000 року // Офіційний вісник України. - 2001. - № 4. - Стор. 343. - Ст. 163

136. Положення про Державний реєстр деклараційних патентів України на секретні корисні моделі. Наказ Міносвіти і науки № 738 від 14.11.2001 року // Офіційний вісник України. - 2001. - № 47. - Стор. 307. - Ст. 2124

137. Інструкція про порядок продовження строку дії патенту на винахід, об'єктом якого є засіб, використання якого потребує дозволу компетентного органу. Затверджено наказом Міносвіти і науки № 298 від 13.05.2002 року // Офіційний вісник України. - 2002. - № 22. - Стор. 140. - Ст. 1084

138. Про затвердження Положення про Комісію щодо погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави "Україна", до знака для товарів і послуг. Наказ Міносвіти і науки від 07.10.2003 року № 677 // Офіційний вісник України. - 2003. - № 42. - Стор. 216. - Ст. 2247

139. Про затвердження Правил погодження питань про внесення позначення, що містять офіційну назву держави "Україна", до знака для товарів і послуг // Наказ Міністерства освіти і науки України від 04.03.2004 року № 175 // Офіційний вісник України. - 2004. - № 11. - стор. 176. - стаття 693

140. Інструкція про офіційну публікацію заяви про готовність надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі) та клопотання про її відкликання. Затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 03.08.2001 № 575 // Офіційний вісник України. - 2001. - № 34. - стор. 369. - стаття 1614

141. Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на винахід (корисну модель) та видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі). Затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 16.07.2001 р. № 521 // Офіційний вісник України. - 2001. - № 31. - стор. 377. - стаття 1438

142. Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на промисловий зразок та видачу ліцензії на використання промислового зразка. Затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 03.08.2001 № 574 // Офіційний вісник України. - 2001. - № 34. - стор. 353. - стаття 1613

143. Інструкція про офіційну публікацію заяви про надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого промислового зразка та клопотання про її відкликання. Затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 03.08.2001 № 575 // Офіційний вісник України. - 2001. - № 34. - стор. 369. - стаття 1614

144. Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака для товарів і послуг. Затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 03.08.2001 № 576 // Офіційний вісник України. - 2001. - № 34. - стор. 376. - стаття 1615

145. Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на топографію інтегральної мікросхеми та видачу ліцензії на використання топографії інтегральної мікросхеми. Затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 03.08.2001 № 577 // Офіційний вісник України. - 2001. - № 34. - стор. 392. - стаття 1616

146. Інструкція про видачу патентів України на секретні винаходи, які охороняються авторськими свідоцтвами СРСР на секретні винаходи. Затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 11.03.2002 № 184 // Офіційний вісник України. - 2002. - № 14. - стор. 281. - стаття 772

147. Інструкція про порядок видачі патентів України на винаходи, що охороняються авторськими свідоцтвами СРСР . Затверджена Наказом Держпатенту України від 13 липня 1995 р. № 111 // www.rada.gov.ua

148. Правила складання та подання заявки на промисловий зразок. Затверджені Наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2002 № 110 // Офіційний вісник України. - 2002. - № 11. - стор. 202. - стаття 531

149. Правила розгляду заявки на промисловий зразок. Затверджені Наказом Міністерства освіти і науки України від 18.03.2002 № 198 // Офіційний вісник України. - 2002. - № 14. - стор. 286. - стаття 773

150. Правила розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель. Затверджені Наказом Міністерства освіти і науки України від 15.03.2002 № 197 // Офіційний вісник України. - 2002. - № 16. - стор. 356. - стаття 887

151. Правила складання, подання та розгляду заявки на реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми. Затверджені Наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2002 № 260 // Офіційний вісник України. - 2002. - № 19. - стор. 25. - стаття 966

152. Правила складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель. Затверджені Наказом Міністерства освіти і науки України від 22.01.2001 № 22 // Офіційний вісник України. - 2001. - № 9. - стор. 382. - стаття 386

153. Правила складання, подання та проведення експертизи заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання реєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару. Затверджені Наказом Міністерства освіти і науки України від 17.08.2001 № 598 // Офіційний вісник України. - 2001. - № 36. - стор. 385. - стаття 1682

154. Правила складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг. Затверджені Держпатентом України від 28 липня 1995 р. № 116 // www.rada.gov.ua

155. Наказ Міносвіти та науки від 22.04.2005 № 247 "Про затвердження Інструкції про порядок ознайомлення будь-якої особи з матеріалами заявки на об'єкт права інтелектуальної власності" // Офіційний вісник України. - 2005. - № 19. - стор. 202. - стаття 1008

 

]

Державні стандарти України (ДСТУ):

 

156. ДСТУ 3574-97 “Патентний формуляр. Основні положення. Порядок складання та оформлення.”

157. ДСТУ 3575-97 “Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення.”

Спеціальна література:

 

 1. Адуев А.Н., Белгородская Е.М. Товарный знак и его правовое значение. М., Юрид. лит., 1972. – 77 с.
 2. Азбука авторского права/ под ред. Е.В.Тарасовой. - М. - 1982
 3. Азимов Ч.Н. договорные отношения в области научно-технического прогресса. -X. – 1981
 4. Азимов Ч.Н. Основы патентного права Украины. - X. - 1995.
 5. Андрощук Г. О., Работягова Л. І. Патентне право: правова охорона винаходів: Навч. посібник. - К.: МАУП, 1999
 6. Аномалії в цивільному праві України: Навч.-практ. посібник // Відп. ред. Р.А.Майданик. – К.: Юстініан, 2007. – 912с.
 7. Антимонов Б.С, Флейшиц В.А. Авторское право. - М. - 1957.
 8. Антимонов Б.С, Флейшиц В.А. Изобретательское право. - М. - 1960.
 9. Антонов В.М. Інтелектуальна власність і комп"ютерне авторське право. - К., 2005.
 10. Богуславский М.М. Вопросы авторского права в международных отношениях. - М. - Наука. - 1973. - 336 с.
 11. Богуславский М.М. Патентные вопросы в международных отношениях. -М. -1962.
 12. Борохович Л., Монастырская А., Трохова М. Ваша интеллектуальная собственность. – СПб: Питер, 2001 – 414 с.
 13. Бошицький Ю.Л., Козлова О.О., Андрощук Г.О. Комерційні найменування: основні правові аспекти. Наук.-практ. вид. – К.: “Юридична думка”,2006. – 216 с.
 14. Венгеров А.Б. Право и информация в условиях автоматизации управления. - М. - 1978.
 15. Веркман К. Товарные знаки: создание, психология восприятия: Пер. с англ. – М.: Прогрес, 1986 – 518 с.
 16. Відшкодування матеріальної та моральної шкоди. Зб. нормативних актів. - К., 2004.
 17. Винахід / За ред. В. Л. Петрова. - К.,1999.
 18. Гаврилов Э. К вопросу об охране коммерческой, служебной и личной тайны. Гражданско-правовые аспекты // Хозяйство и право, 2003, № 5. С. 28-33.
 19. Гаврилов З.П. Советское авторское право. Основные положения. Тенденции развития. - М. - Наука. - 1984.
 20. Гаврилов З.П. Издательство и автор. Вопросы и ответы по авторскому праву. -М. - 1981.
 21. Гаврина С. Ноу-хау: объект охраны // Юридическая практика, 2003, № 44 (306).
 22. Глухівський Л. Національне законодавство з охорони прав на сорти рослин у контексті міжнародного законодавства // Інтелектуальна власність, 2002. - № 9. - С.3-9.
 23. Гончар И. Режим коммерческой тайны // Юридическая практика, 2005, № 40 (406).
 24. Горнісевич А. Правова охорона сортів рослин в Україні // Інтелектуальна власність, 2002. - № 7-8. - С.10-18.

25. Господарське судочинство в Україні: Суд. Практика. Захист прав інтелектуальної власності / За ред. Д. М. Притики. - К., 2004

26. Гражданское право. В 4 т. Т. 2: Вещное право. Наследственное право. Исключительные права. Личные неимущественные права: учеб. для студентов вузов, обучающихся по направлению 521400 «Юриспруденция» и по специальности 021100 «Юриспруденция» / [Ем В. С. и др.] ; отв. ред. – Е. А. Суханов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Волтерс Клувер, 2007. – 720 с. (Серия «Классический университетский учебник») / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова).

27. Гражданское право. Том 3. Учебник. 4-е изд. / Под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. – М., 2004 – 784 с.

28. Гришаев С.П. Правовая охрана изобретений, промышленных образцов, полезных моделей в России и за рубежом. - М. - 1993. - 72 с.

29. Данилова Е.Н. Фирма и название предприятия. Спб. 1915 – 39 с.

30. Дахно І. І. Право інтелектуальної власності: Навч. Посібник. - К, 2002.

31. Дахно И.И. Патентно- лицензионная работа. К., 1996.

32. Демченко Т.С. Охорона товарних знаків (порівняльно-правовий аналіз). (Монографія). – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. 2004. – 184 с.

33. Демченко Т.С. Правова охорона загальновідомих і знаменитих знаків у міжнародній практиці та в Україні. // Вісник господарського судочинства. - 2001. - №3. - С. 198-206.

34. Денисова Р. Право на наукове відкриття як комплексний правовий інститут // Інтелектуальний капітал. – 2003. - № 3. – С. 32 – 33.

35. Договірне право України. Загальна частина: навч. посібник. За ред. О.В.Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 896 с.

36. Договірне право України. Особлива частина: навч. посібник. За ред. О.В.Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 1200 с.

37. Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации. Сборник статей. М.: “Статут”, 2003 – 416 с.

38. Дроб’язко В.С., Дроб’язко Р.В. Право інтелектуальної власності: Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 512 с.

39. Дронь.М.М. Правовий захист інтелектуальної власності вищого закладу освіти : [Навч. посіб. для студ. вузів] / Дронь М.М., Нікіфорова О.М.; Дніпропетр. нац. ун-т. — Дніпропетровськ, 2000. — 103 с

40. Другі цивілістичні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячені пам’яті професора О.А.Підопригори. – Матеріали Міжнародної науково-практичноїконференції. – 2009 212 с.

41. Дюма Ролан. Литературная и художественная собственность. - М. - 1993.

42. Еременко В. И., Подшибихин Л. В. Комментарий к закону Российской Федерации “О правовой охране топографий интегральных микросхем” // Комментарии к законодательству об охране интеллектуальной собственности. – М., 1997. – С. 215-236.

43. Завидов Б. Д. Комментарий к Федеральному закону “О коммерческой тайне” от 20 июля 2004 г. № 98-ФЗ. – М. : КНОРУС, 2005. – 52 с.

44. Законодательство Украины об интеллектуальной собственности. - Х., 2002.

45. Законодавство України про охорону інтелектуальної власності. - К., 1999.

46. Законодавчі акти і нормативні документи України з питань інтелектуальної власності / Автор. кол. Є. М. Горбань; Н. М.Жданова; Р. Й. Лихотоп; В. С. Пикалюк; А. Б. Жданов. - К., 1999.

 1. Закорецька Г. Охорона прав на раціоналізаторську пропозицію в новому Цивільному кодексі України // Інтелектуальна власність. - К., 2003. - № 4. - С. 3-7.

48. Захист прав інтелектуальної власності: довід Сполучених Штатів Америки. Збірник документів, матеріалів, статей / за заг. Ред. О. Д. Святоцького. - К., 2003.

49. Захист інтелектуальної власності в шоу-бізнесі : навч. посіб. / К. О. Афанасьєва. — К.: ВАІТЕ, 2009. — 255 с

50. Знаки для товарів і послуг / За ред. В. Л. Петрова. - К., 1999

51. Зобов'язальне право. Теорія і практика. Під ред. О.В.Дзери. - К. - 1998.

52. Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика / За ред. В. Л. Петрова, В. О. Жарова. У 4-х томах. - К., 1999.

53. Інтелектуальна власність: словник- довідник / За ред. О. Д. Святоцького, В. Л. Петрова. У 2-х томах. - К., 2000.

 1. Інтелектуальна власність у формуванні інноваційної економіки України: проблеми законодавчого забезпечення та державного регулювання / За аг. ред. проф. В.І. Полохала. Автор-упорядник: Г.О. Андрощук. – К: Парламентське вид-во, 2010. – 384 с.

55. Интеллектуальная собственность. Основные материалы. Перевод с английского. -Новосибирск. - 1993.

56. Интеллектуальная собственность в Украине: правовые основы и практика. В 4-х томах. Научно-практическое издание. Под общей редакцией доктора юридических наук, профессора А.Д. Святоцкого. — К. -Інюре.- 1999.-578 с.

57. Интеллектуальная собственность /в двух книгах/. - Минск. - 1997.

 1. Ионас В.Я. произведения творчества в гражданском праве. — М. — Юрид. литература. - 1972.
 2. Калятин В.О. Интеллектуальная собственность (Исключительные права). Учебник. М.: Из-во НОРМА, 2000 – 480 с.
 3. Капіца Ю. М. Проблеми охорони комерційної таємниці , ноу-хау та конфіденційної інформації в праві України // Огляд законодавства України та його реалізації. – К., 2000. – С. 175 – 199.
 4. Калюжный Р.А. Научно-технический прогресс в деятельности правоохранительных органов. - К. - 1990.
 5. Кейзеров Н.М., Чалиба Т.М. Интеллектуальная собственность и культурные ценности /проблемы социально-правовой защиты/. - М. - 1994.
 6. Коментар до Конституції України. - К., 1996.
 7. Корисна модель / За ред. В. Л. Петрова. - К., 1999
 8. Кодинець А.О. Право на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг у цивільному праві України: Монографія – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2007 – 312 с.
 9. Копылов В. А. Информационное право: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2004. – 512 с.
 10. Кормич Б.А. Інформаційна безпека: організаційно-правові основи: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2004. – 384 с.
 11. Кохановська О. В. Інформація як об’єкт правовідносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. - К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2005. - Вип. 63-64. - С. 73-76.
 12. Кохановська О. Теоретичні проблеми цивільно-правового регулювання інформаційних відносин в Україні // Право України, 2004, № 2. – С. 104-107
 13. Кохановська О.В. Теоретичні проблеми інформаційних відносин у цивільному праві: Монографія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2006. – 463 с.
 14. Кохановська О.В. Правове регулювання інформаційних відносин в Україні.: Монографія. – К.: НАВС україни. – 2001. – 212с.
 15. Крайнєв П.П., Работягова Л.І., Дятлик І.І. Патентування винаходів в Україні / За ред. П.П.Крайнєва: Монографія. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2000. – 340 с.
 16. Крайнєв П. П. Інтелектуальна економіка: управління промисловою власністю. - К., 2004
 17. Кривошеїна І.В.Фірмове найменування: регулювання та правова охорона за законодавством України. // Автореф. канд. дисер. – К, 2007.
 18. Крижна В.М. Співвідношення прав на торговельну марку та промисловий зразок за законодавством України. // Вісник господарського судочинства. – 2005. - №3. – С.191-197.
 19. Кузнєцов В. Торговельна марка: питання права та обліку. – Х.: Фактор, 2008. – 208 с.
 20. Кузнецов М.Н. Охрана результатов творческой деятельности в международном частном праве. - М. - 1988.
 21. Кузнєцова Н.С., Кохановська О.В. Найменування юридичної особи і комерційне (фірмове) найменування. – С.446-459. // Правова охорона комерційних позначень в Україні: проблеми теорії і практики: Зб. наук. статей / За заг. ред. Ю.С.Шемшученка, Ю.Л.Бошицького. – К.: Ін-т держави і права ім.. В.М.Корецького НАН України: ТОВ «Юрид. думка», 2006. – 638с
 22. Кузнецов М.Н. Охрана результатов творческой деятельности в международном частном праве. - М. - 1988.
 23. Кукрус А.Б., Кейтель X. Охрана промышленной собственности. Аналитический обзор. - Талин, 1980.
 24. Левченко В.И. Правовая охрана селекционных дострижений. - М., 1983. - 168 с.
 25. Лопатин В. Н. Правовая охрана и защита коммерческой тайны // Законодательство, 1998, № 11. – С. 77-82.
 26. Макода В. Є. Правова охорона промислових зразків. - К., 2000.
 27. Матвеев Ю.Г. Международная охрана авторских прав. - М. - 1987.
 28. Матвеев Ю.Г. Международные конвенции по авторскому праву. - М. - Межд. отношения. - 1978.
 29. Международное частное право. Учебное пособие/ сост. Задыхайло Д.В. - Харьков. - Консум. - 1998.
 30. Мельник О.М. Правова охорона знаків для товарів і послуг в Україні: цивільно-правовий аспект. Ірпінь, 2001. – 135 с.
 31. Мельник О.М. Проблеми охорони прав суб’єктів інтелектуальної власності в України. Харків, 2002. - 362 с.
 32. Мироненко Н.М., Карпенко О.Д. Товарные знаки: практика правовой охраны.- Реферативный обзор действующего законодательства и практики его применения. - К. - 1996.
 33. Мікульонок І. О. Основи інтелектуальної власності. - К., 2005.
 34. Мусияка В.Л. Авторские договоры. - К. - 1988.
 35. Науково-практичний коментар Сімейного Кодексу України / За ред. Ю. С. Червоного. - К., Істина, 2003.
 36. Нікіфоров Г.К., Нікіфоров С.С. Підприємництво та правовий захист комерційної таємниці: Навч.-практ. посіб. Для вищих навч. зал. – К.: олан, 2001. – 208 с.
 37. Ніколаєв В., Остапович Г., Костицька І., Ніколаєва А. Правове регулювання інформаційної безпеки у сфері підприємницької діяльності. – К., 2002, 20с.
 38. Ніколаєва Т. Конфіденційна інформація // Юридичний вісник України, 2004, № 37.
 39. Носік Ю. Міжнародно-правова охорона комерційної таємниці // Право України. - 2004. - № 11. – с. 131-135.
 40. Носік Ю.В. Права на комерційну таємницю в Україні: Монографія – К.: КНТ, 2007. – 240 с.
 41. Основи інтелектуальної власності. - К. – Ін Юре - 1999. - 578 с.

99. Охорона інтелектуальної власності в Україні / Авт. кол.: С.О.Довгий; В.О.Жаров; В.О.Зайчук та інші. - К., 2002

 1. Оценка интеллектуальной собственности: Учеб. Пособие / Под ред. С.А.Смирнова. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 352 с.
 2. Пастухов О.М. Авторське право в Інтернеті. – К.: Школа, 2004. – 144 с.
 3. Пиленко А.А. Право изобретателя. – М.: “Статут”, 2001. – 688 с. (Классика российской цивилистики).
 4. Підопригора О. Наукове відкриття в Цивільному кодексі України // Інтелектуальна власність. - К., 2003. - № 7. - С. 3-7.
 5. Підопригора О.А., Підопригора О.О. Право інтелектуальної власності України. - К. - Юрінком Інтер. - 1998.
 6. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. Изд. 3-е., М.: “Статут”, 2001. – 353 с.(Классика российской цивилистики).
 7. Постульга В. Некоторые аспекты правового статуса информации с ограниченным доступом // Юридическая практика, 2003 г. - № 11 (273).
 8. Право інтелектуальної власності. Академ. курс: Підручник для студентів вищих навч. закладів / За ред. О.П. Орлюк, О.Д.Святоцького. . – К.: Концерн Видавничий Дім “Ін Юре”, 2007 – 696 с.
 9. Право інтелектуальної власності. Підручник для студентів вищих навч. закладів / За ред. О.А. Підопригори, О.Д.Святоцького. – 2-ге вид. К.: “Ін Юре”, 2002 – 672 с.
 10. Промислова власність в Укрїні: проблеми правової охорони: Зб. наук. статей / За ред. Ю.С.Шемчушенка, Ю.Л.Бошицького. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2004 – 548 с.

110. Прахов Б. Г. Интелектуальная собственность: Словарь-справочник. - К.: Вища школа, 1999.

111. Промисловий зразок / За ред. В.Л. Петрова. - К., 1999

 1. Радченко Н.А. Соотношение правовой охороны промышленных образцов и товарных знаков. М.: 2001. – 50 с.
 2. Раевич С.И. Исключительные права. Право на товарные знаки, промышленные образцы, изобретения, авторское право. Л., 1926. – 137с.
 3. Рассомахіна О. Особливості правової охорони добре відомих знаків в Україні. // Юридичний журнал №6. – 2004. - С. 79-83.
 4. Рачковский В.В. Зарубежное законодательство о коммерческой тайне // Правоведение. – 1999. - № 3. – С.100 – 104.
 5. Редько В.; Пічкур О. Захист прав селекціонерів і національних інтересів України! Міф чи реальність? // Інтелектуальна власність, 2001. - № 8. - С.15.

117. Реєстрація договорів про передачу прав на об`єкти промислової власності / За ред. В. Л. Петрова. - К., 1999.

 1. Розвиток цивільного законодавства: пост кодифікаційний період. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 175-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка // За ред.. Майданика Р.А. – К.: Освіта, 2010. – 292 с.
 2. Розенберг В.В. Фирма. Догматический очерк. Спб. 1914. – 181 с.
 3. Свядосц Ю.И. Правовая охрана товарных знаков в капиталистических странах. Учеб. пособие, М., 1969. – 189 с.
 4. Сергеев А.П. Патентное право. Учебное пособие. - М. - 1994.
 5. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. - Учебник. - М. - ТЕИС. - 1996. - с.702.
 6. Сергєєва О. Поняття та ознаки комерційної таємниці // Підприємництво, господарство і право, 2001, № 2. – С. 36 – 38.
 7. Серебровский В.И. Вопросы советского авторского права. - М. - 1956.
 8. Сляднева А. Определение понятия коммерческой тайны субъекта хозяйствования // Підприємництво, господарство і право, 2004, № 9. – С. 40 – 43.
 9. Сляднєва Г.О. Право суб’єкта господарювання на комерційну таємницю та його захист: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.: 12:00.04 / Інститут економіко-правових досліджень. – Донецьк, 2005. – 16 с.
 10. Соловьев Э. Я. Коммерческая тайна и ее защита. – М.: Ось-89, 2001. – 128 с.
 11. Тимофеенко Л.П. Интеллектуальная собственность: проблемы правовой охраны и использования. - К., 1996.

129. Тимофеенко Л.П. О смежных правах. - К. - 1996.

130. Топографія інтегральної мікросхеми / За ред. В.Л. Петрова. - К., 1999

 1. Хекл. Б, Шпунда М. Товарные знаки и промышленные образцы. М.: ЦНИИПИ, 1969. – 68 с.
 2. Цивілістичні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячені пам’яті професора О.А.Підопригори: 18 квітня 2007 р. Збірник наукових доповідей та статей. – К.: ТОВ “Лазуріт - Поліграф”, 2008 – 304 с.
 3. Цивільне право України. За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. - ч. 1. - К. - Юрінком Інтер. - 1999. - 864 с.
 4. Цивільне право України. За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. - ч. 1. - К. - Юрінком Інтер. - 1999. - 784 с.
 5. Цивільне право. Практикум: навч. посіб. – 2 –ге вид., перероб та доп. / за ред. Р.А.Майданика. – К.: Правова єдність, 2009 – 752 с.
 6. Цивільне право України: Академічний курс: Підручник: У 2 т. / За заг.ред. Я.М.Шевченко. – Т.1. Загальна частина. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2003. – 520 с.
 7. Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / За заг. ред. В.І.Борисової, І.В.Спасибо-Фадеевої, В.Л.Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Т.1 – 480с.
 8. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. Книга перша / О.В. Дзера, Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – К.: Юрінком Інтер, 2004 – 736 с.
 9. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар. / За ред. розробників Цивільного кодексу України. – К.: Істина. – 928 с.
 10. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 ч. / За заг. ред. Я.М.Шевченко. – К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2004. – Ч.1. – 692 с., Ч.2. – 896 с.
 11. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар / За ред.О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, В.В Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2005.
 12. Цират А.В. Франчайзинг и франчайзинговый договор: Учебн. - практ. пособие. – К.: Истина, 2002. – 240 с.
 13. Чертков В.Л. Судебная защита прав и интересов автора. - М. - 1971.
 14. Шалито Н.Б. Защита прав авторов открытий, изобретений, рационализаторских предложений и промышленных образцов. Учебное пособие. - М., 1987.
 15. Шатров В.П. Международное сотрудничество в области изобретательского и авторского права. - М. - межд. отношения. - 1982.
 16. Шестимиров А.А., Минаев А.А. Промышленные образцы. - М. - 1996. - 397 с.
 17. Шишка Р.Б. Охорона прав інтелектуальної власності: авторсько-правовий аспект: Монографія. – Х.: Вид-во Нац.ун-ту внтур.справ, 2002. – 368 с.
 18. Шишка Р.Б. Охорона прав суб'єктів інтелектуальної власності у цивільному праві України. / Автореф. дис. … док. юр. наук: 12.00.03. // Одеська національна юридична академія. – Одеса. – 2004. – 38 с.
 19. Шишмарева Е. В. Общие признаки информации, составляющей коммерческую тайну // Журнал российского права, 2004, № 9. – С. 73 – 80.
 20. Штефан М.И. Ответственность за нарушение авторских и смежных прав. - Предпринимательство, хозяйство и право. - 1996. - № 9. - с.32 - 35.
 21. Штефан М.И. Ответственность за нарушение прав в сфере промышленной собственности и судебная защита этих прав // Предпринимательство, хозяйство и право. - 1996. - № 10. - с.41 - 44.
 22. Юрченко А.К. Издательский договор. - Ленинград. - 1988.

 

Основні поняття та визначення навчального спецкурсу

«Захист права інтелектуальної власності»

 

автор - фізична особа, яка своєю творчою працею створила твір (ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права»);

 

аудіовізуальний твір - твір, що фіксується на певному матеріальному носії (кіноплівці, магнітній плівці чи магнітному диску, компакт-диску тощо) у вигляді серії послідовних кадрів (зображень) чи аналогових або дискретних сигналів, які відображають (кодують) рухомі зображення (як із звуковим супроводом, так і без нього), і сприйняття якого є можливим виключно за допомогою того чи іншого виду екрана (кіноекрана, телевізійного екрана тощо), на якому рухомі зображення візуально відображаються за допомогою певних технічних засобів. Видами аудіовізуального твору є кінофільми, телефільми, відеофільми, діафільми, слайд-фільми тощо, які можуть бути ігровими, анімаційними (мультиплікаційними), неігровими чи іншими (ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права»);

 

база даних (компіляція даних) - сукупність творів, даних або будь-якої іншої незалежної інформації у довільній формі, в тому числі - електронній, підбір і розташування складових частин якої та її упорядкування є результатом творчої праці, і складові частини якої є доступними індивідуально і можуть бути знайдені за допомогою спеціальної пошукової системи на основі електронних засобів (комп'ютера) чи інших засобів (ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права»);

 

ботанічний таксон - відособлена група рослин, споріднених між собою спільністю ознак і властивостей, завдяки чому їм можна присвоїти таксономічну категорію (ст. 1 Закону України "Про охорону прав на сорти рослин");

 

виключне право - майнове право особи, яка має щодо твору, виконання, постановки, передачі організації мовлення, фонограми чи відеограми авторське право і (або) суміжні права, на використання цих об'єктів авторського права і (або) суміжних прав лише нею і на видачу лише цією особою дозволу чи заборону їх використання іншим особам у межах строку, встановленого цим Законом (ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права»);

 

виконавець - актор (театру, кіно тощо), співак, музикант, танцюрист або інша особа, яка виконує роль, співає, читає, декламує, грає на музичному інструменті, танцює чи будь-яким іншим способом виконує твори літератури, мистецтва чи твори народної творчості, циркові, естрадні, лялькові номери, пантоміми тощо, а також диригент музичних і музично-драматичних творів (ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права»);

 

винахідник - людина, інтелектуальною, творчою діяльністю якої створено винахід (корисну модель) (ст. 1 Закону України «Про охорону прав на винаходи та секретні моделі»);

 

виробник відеограми- фізична або юридична особа, яка взяла на себе ініціативу і несе відповідальність за перший відеозапис виконання або будь-яких рухомих зображень (як із звуковим супроводом, так і без нього) (ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права»);

 

виробник фонограми - фізична або юридична особа, яка взяла на себе ініціативу і несе відповідальність за перший звукозапис виконання або будь-яких звуків (ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права»);

 

винахід (корисна модель) - результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології (ст. 1 Закону України «Про охорону прав на винаходи та секретні моделі»);

 

відеограма - відеозапис на відповідному матеріальному носії (магнітній стрічці, магнітному диску, компакт-диску тощо) виконання або будь-яких рухомих зображень (із звуковим супроводом чи без нього), крім зображень у вигляді запису, що входить до аудіовізуального твору. Відеограма є вихідним матеріалом для виготовлення її копій (ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права»);

 

відтворення - виготовлення одного або більше примірників твору, відеограми, фонограми в будь-якій матеріальній формі, а також їх запис для тимчасового чи постійного зберігання в електронній (у тому числі цифровій), оптичній або іншій формі, яку може зчитувати комп'ютер (ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права»);

 

дата першого використання топографії інтегральної мікросхеми (ІМС) - дата, коли використання топографії IMC стало відомим у галузі мікроелектроніки (ст. 1 Закону України "Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем");

 

дублювання фільму - творча і виробнича діяльність, яка полягає у синхронному відтворенні мовної частини звукового ряду фільму іншою мовою шляхом перекладу, що відповідає складовій артикуляції дійових осіб (ст. 1 Закону України "Про кінематографію");

 

інтегральна мікросхема (IMC) - мікроелектронний виріб кінцевої або проміжної форми, призначений для виконання функцій електронної схеми, елементи і з'єднання якого неподільно сформовані в об'ємі і (або) на поверхні матеріалу, що становить основу такого виробу, незалежно від способу його виготовлення (ст. 1 Закону України "Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем");

 

інформація про управління правами - інформація, в тому числі в електронній (цифровій) формі, що ідентифікує об'єкт авторського права і (або) суміжних прав і автора чи іншу особу, яка має на цей об'єкт авторське право і (або) суміжні права, або інформація про умови використання об'єкта авторського права і (або) суміжних прав, або будь-які цифри чи коди, у яких представлена така інформація, коли будь-який із цих елементів інформації прикладений до примірника об'єкта авторського права і (або) суміжних прав або вміщений у нього чи з'являється у зв'язку з його повідомленням до загального відома (ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права»);

 

ім'я автора - сукупність слів чи знаків, що ідентифікують автора: прізвище та ім'я автора; прізвище, ім'я та по батькові автора; ініціали автора; псевдонім автора; прийнятий автором знак (сукупність знаків) тощо (ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права»);

 

запис (звукозапис, відеозапис) - фіксація за допомогою спеціальних технічних засобів (у тому числі й за допомогою числового представлення) на відповідному матеріальному носії звуків і (або) рухомих зображень, яка дозволяє здійснювати їх сприйняття, відтворення або сповіщення за допомогою відповідного пристрою (ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права»);

 

заявка - сукупність документів, необхідних для видачі відповідною установою патенту (ст. 1 Закону України «Про охорону прав на винаходи та секретні моделі»);

 

здавання у майновий найм - передача права користування і(або) володіння оригіналом чи примірником твору, фонограми, відеограми на певний строк з метою одержання прямої чи опосередкованої комерційної вигоди (ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права»);

 

знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб (ст. 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг);

 

кінематографія - галузь культури, що об'єднує комплекс видів професійної діяльності, пов'язаної з виробництвом, розповсюдженням, зберіганням та демонструванням фільмів, навчально-науковою роботою у цій галузі (ст. 1 Закону України "Про кінематографію");

 

комп'ютерна програма - набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів чи у будь-якому іншому вигляді, виражених у формі, придатній для зчитування комп'ютером, які приводять його у дію для досягнення певної мети або результату (це поняття охоплює як операційну систему, так і прикладну програму, виражені у вихідному або об'єктному кодах) (ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права»);

 

контрафактний примірник твору, фонограми, відеограми - примірник твору, фонограми чи відеограми, відтворений, опублікований і (або) розповсюджуваний з порушенням авторського права і (або) суміжних прав, у тому числі примірники захищених в Україні творів, фонограм і відеограм, що ввозяться на митну територію України без згоди автора чи іншого суб'єкта авторського права і (або) суміжних прав, зокрема з країн, в яких ці твори, фонограми і відеограми ніколи не охоронялися або перестали охоронятися (ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права»);

 

ліцензія - дозвіл власника патенту (ліцензіара), що видається іншій особі (ліцензіату), на використання винаходу (корисної моделі) на певних умовах (ст. 1 Закону України «Про охорону прав на винаходи та секретні моделі»);

 

міжнародний стандартний номер книги (ISBN) - номер, який на міжнародному рівні ідентифікує будь-яку книгу чи брошуру певного видавця (ст. 1 Закону України "Про видавничу справу");

 

мовлення (телерадіомовлення) - створення (комплектування та/або пакетування) і розповсюдження програм, пакетів програм, передач з використанням технічних засобів телекомунікацій для публічного приймання за допомогою побутових теле- та радіоприймачів у відкритий спосіб чи за абонентну плату на договірних засадах (ст. 1 Закону України «Про телебачення і радіомовлення»);

 

оприлюднення (розкриття публіці) твору - здійснена за згодою автора чи іншого суб'єкта авторського права і (або) суміжних прав дія, що вперше робить твір доступним для публіки шляхом опублікування, публічного виконання, публічного показу, публічної демонстрації, публічного сповіщення тощо (ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права»);

 

опублікування твору, фонограми, відеограми - випуск в обіг за згодою автора чи іншого суб'єкта авторського права і (або) суміжних прав виготовлених поліграфічними, електронними чи іншими способами примірників твору, фонограми, відеограми у кількості, здатній задовольнити, з урахуванням характеру твору, фонограми чи відеограми, розумні потреби публіки, шляхом їх продажу, здавання в майновий найм, побутового чи комерційного прокату, надання доступу до них через електронні системи інформації таким чином, що будь-яка особа може його отримати з будь-якого місця і у будь-який час за власним вибором або передачі права власності на них чи володіння ними іншими способами. Опублікуванням твору, фонограми, відеограми вважається також депонування рукопису твору, фонограми, відеограми у сховищі (депозитарії) з відкритим доступом та можливістю одержання в ньому примірника (копії) твору, фонограми, відеограми (ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права»);

 

організація колективного управління (організація колективного управління майновими правами) - організація, що управляє на колективній основі майновими правами суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав і не має на меті одержання прибутку (ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права»);

 

організація мовлення - організація ефірного мовлення чи організація кабельного мовлення (ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права»);

 

організація ефірного мовлення - телерадіоорганізація, що здійснює публічне сповіщення радіо- чи телевізійних передач і програм мовлення (як власного виробництва, так і виробництва інших організацій) шляхом передачі в ефір за допомогою радіохвиль (а також лазерних променів, гамма-променів тощо) у будь-якому частотному діапазоні (у тому числі й з використанням супутників) (ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права»);

 

організація кабельного мовлення - телерадіоорганізація, що здійснює публічне сповіщення радіо- чи телевізійних передач і програм мовлення (як власного виробництва, так і виробництва інших організацій) шляхом передачі на віддаль сигналу за допомогою того чи іншого виду наземного, підземного чи підводного кабелю (провідникового, оптоволоконного чи іншого виду) (ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права»);

 

патент (патент на винахід, деклараційний патент на винахід, деклараційний патент на корисну модель, патент (деклараційний патент) на секретний винахід, деклараційний патент на секретну корисну модель) - охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і право власності на винахід (корисну модель) (ст. 1 Закону України «Про охорону прав на винаходи та секретні моделі»);

 

передача (телерадіопередача) - змістовно завершена частина програми (телерадіопрограми), яка має відповідну назву, обсяг трансляції, авторський знак, може бути використана незалежно від інших частин програми і розглядається як цілісний інформаційний продукт (ст. 1 Закону України «Про телебачення і радіомовлення»);

 

похідний твір - твір, що є творчою переробкою іншого існуючого твору без завдавання шкоди його охороні (анотація, адаптація, аранжування, обробка фо

Рекомендуемые страницы:
Читайте также:


Воспользуйтесь поиском по сайту:
©2015- 2021 megalektsii.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.