Главная | Обратная связь
МегаЛекции

Поняття й основні риси міжнародного повітряного права.

56. Юридична природа і правовий режим повітряного простору.

Поняття і джерела міжнародного космічного права.

Принципи міжнародного космічного права.

Поняття і види міжнародних спорів.

Дипломатичні та судові (правові) засоби вирішення міжнародних спорів.

Реалізація принципу мирного розв’язання спорів за допомогою міжнародних організації.

Поняття права міжнародної безпеки.

Система міжнародної безпеки.

64. Правові аспекти національної безпеки.

Поняття і види колективної безпеки.

66. Загальна характеристика міжнародно-правових засобів забезпечення безпеки.

Правові засади використання гуманітарної інтервенції.

Поняття міжнародно-правової відповідальності.

69. Кодифікація норм про відповідальність у міжнародному праві.

Підстави міжнародно-правової відповідальності держав.

71. Поняття і елементи міжнародних правопорушень. Класифікація міжнародних правопорушень держав.

Види і форми міжнародно-правової відповідальності держав.

73. Обставини, що виключають відповідальність держав.

74. Основні універсальні міжнародні акти із захисту прав людини та механізми їх реалізації.

75. Регіональне співробітництво у сфері прав і основних свобод людини.

76. Міжнародні механізми контролю за дотриманням прав людини.

77. Міжнародно-правове регулювання і забезпечення колективних прав народів.

78. Принципи міжнародного гуманітарного права.

Захист цивільного населення під час війни.

80. Захист жертв збройних конфліктів неміжнародного характеру.

81. Поняття та основні принципи функціонування ЄС.

82. Основні підходи до інтеграції в межах ЄС.

83. Етапи становлення та розвитку ЄС.

Установчі договори ЄС.

Структура та зміст Лісабонського договору.

Інституційна система ЄС.

Принципи побудови та діяльності органів ЄС.

88. Порядок формування, функції та повноваження Європейської Ради.

Порядок формування і повноваження Ради ЄС.Порядок формування і повноваження Європейської Комісії.

Функції та повноваження Європейської Парламенту.

92. Склад, організація та порядок діяльності Суду ЄС.

Повноваження Суду першої інстанції.

94. Рахункова палата: склад, повноваження та функції.

Консультативні органи ЄС: Комітет регіонів та Соціально-економічний комітет.

96. Фінансові органи ЄС.

97. Юридична природа права ЄС.

Принципи права ЄС.

Джерела права ЄС.

100. Первинне і похідне право ЄС.

101. Міжнародні договори в системі права ЄС.

102. Засоби судового захисту в праві ЄС.

103. Співвідношення права ЄС з міжнародним правом.

Співвідношення права ЄС з національним правом держав-членів ЄС.

Поняття і джерела митного права ЄС.

Єдиний митний тариф та номенклатура товарів в ЄС.

Порядок митного оформлення та митного контролю.

Поняття та принципи бюджетного права ЄС.

Структура бюджету ЄС.

Бюджетний процес та контроль в ЄС.

Поняття і джерела податкового права ЄС.

Рекомендуемые страницы:
Читайте также:


Воспользуйтесь поиском по сайту:
©2015- 2020 megalektsii.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.