Главная | Обратная связь
МегаЛекции

Порядок виконання контрольної роботи

1. Згідно варіанту завдання з табл. 1 вибирають типи пневмодвигунiв та вказані вихідні дані для розрахунку.

2. Здійснити розрахунок пневмодвигунiв та визначити діаметр умовного проходу (п.3).

3. Вивчити функцiональне призначення та умовне позначення:

- пневморозподiлювачiв (п.4);

- пневмоелементiв, які використовуються для регулювання швидкості руху поршня (п.5);

- елементів блоку підготовки повітря (п.6).

4. Вивчити принцип побудови принципових схем пневмосистем на наведених прикладах (п.7);

5. З табл. 2 згідно варіанту вибрати циклограму роботи пневмоприводу.

6. Скласти принципову схему роботи пневмосистеми (формат А3) у наступній послідовності:

- нанести умовне позначення чотирьох пневмодвигунiв (згідно варіанту);

- нанести схеми регулювання швидкості руху поршня пневмодвигунiв, згідно даних вказаних у дужках та наведених схем регулювання (див. п. 5);

- нанести пневморозподiлювачi керування пневмодвигунами (див. п.7);

- нанести пневморозподiлювачi важільного керування в кінцевих положеннях штоків пневмодвигунiв (див. п. 7);

- нанести пневморозподiлювачi одночасного спрацювання пневмодвигунiв;

- з’єднати пневмоелементи пневмолiнiями згідно циклограми;

- нанести блок підготовки повітря та з’єднати з входом пневмосистеми;

- нанести літерні позначення згідно наведених прикладів п. 7.

7. Крім принципової схеми пневмосистеми на форматі А3 представити циклограму.

8. Детально описати всі виконані розрахунки та роботу пневмосистеми для кожного такту циклограми.

 


 

Таблиця 1.

П н е в м о д в и г у н
В а р i а н т
F=1100; L=300 (сх.а) F= 700; L=150 (сх.б) F= 300; L=100 F= 100; L=50    
F=1000; L=200 (сх.а) F= 500; L=150 (сх.в) F= 250; L=100 F=800; L=50  
F=800; L=300 (сх.а) F=400; L=250 (сх.б) F=200; L=200   F=500; L=20
F=500; L=200 (сх.б) F=600; L=150 (сх.г) F=400; L=100 F=200; L=50  
F=600; L=200 (сх.в)   F=600; L=50 F=400; L=40 F=200; L=30(сх.г)
F=900; L=300 (сх.в) F=100; L=250 F=700; L=100 (сх.д) F=300; L=50  
F=900; L=200 (сх.а) F=600; L=100   F=900; L=50(сх.г) F=100; L=30
F=700; L=150 (сх.б) F=400; L=100 (сх.д) F=100; L=50 F=150; L=30
F=300; L=250 (сх.в) F=300; L=50 (сх.г) F=400; L=40 F=50; L=30
F=800; L=250 (сх.а) F=500; L=150 F=500; L=100 (сх.д) F=500; L=30

 ПРИМIТКА:У дужках вказана схема способу регулювання швидкості руху поршня, яку необхідно використати при побудові принципової схеми пневмосистеми.

Наприклад: варіант - № 8 - згідно вимог до контрольної роботи необхідно скласти пневматичну принципову схему для пневмосистеми, яка складається з чотирьох пневмодвигунiв:

одного двохстороннього (F=700 H; L=150 мм);

двох з пружинним зворотом (F= 400 H; L= 100 мм; та F=100 H; L=50 мм);

однієї пневмокамери ( F=150 H; L=30 мм).

Крім цього, для двостороннього та з пружинним зворотом пневмоцилiндрiв необхідно забезпечити регулювання швидкості руху поршня згідно вказаних схем, у даному випадку схеми б i д (див. п. 5).

 


 

 

Таблиця 1.

П н е в м о д в и г у н
В а р i а н т
F=1000; L=100 F=1100; L=250 F=500; L=300 (сх.а) F=700; L=300 (сх.б)    
F=300; L=200 F=750; L=250 (сх.б) F=400; L=20 F=100; L=35 (сх.г)  
F=1500; L=150 F=900; L=300 (сх.а) F=1000; L=20 F=1500; L=30 (сх.д)  
F=300; L=400(сх.в) F=850; L=200   F=1600; L=35 (сх.г) F=800;L=40
F=400; L=180 (сх.а) F=2000; L=40 F=450; L=60 (сх.г) F=500; L=60  
F=800; L=60 (сх.а) F=200; L=100 F=700; L=40 (сх.г) F=1600;L=50
F=550; L=250(сх.б) F=900; L=15(сх.г) F=1200;L=30 F=1100;L=25
F=600; L=400 F=350; L=150 (сх.в) F=650; L=200 F=400; L=40 (сх.д)  
F=700; L=120 F=500; L=450 F=400; L=300 (сх.б)   F=1400;L=50 (сх.д)
  F=500; L=50 F=800; L=60 F=750; L=45 (сх.г) F=900;L=60 (сх.д)

 

 


 

Таблиця 2.


 

Таблиця 2.

 

Рекомендуемые страницы:
Читайте также:


Воспользуйтесь поиском по сайту:
©2015- 2020 megalektsii.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.