Главная | Обратная связь
МегаЛекции

Облік кількості земель

 

Виконав: ст. IV-ЗВ-3 Чечко Є.

Перевірила: доц. Ісаченко Н.В.

 

 


Мета: ознайомитися з сучасною класифікацією земельних угідь та формами статистичної звітності.

Облік кількості земель включає дані природного і господарського стану земель, його основне завдання полягає в тому, щоб дати характеристику кожної земельної ділянки, що до її розмірів, складу угідь, їх підвидів відповідно до прийнятої класифікації. З обліку кількості земель проводиться статистична звітність за формою № 6-зем, дана форма передбачає наступну структуру стандартної класифікації земель «Перелік і коди угідь до звіту держземагентства України про наявність земель та розподіл їх за власниками землі, землекористувачами, угіддями та видами економічної діяльності (форма № 6-зем)»:

¾ Сільськогосподарські землі

¾ Ліси та лісо вкриті площі

¾ Забудовані землі

¾ Відкриті заболочені землі

¾ Сухі відкриті землі

¾ Відкриті землі без рослинного покриву, або з незначним рослинним покривом.

¾ Води

У межах кожної з цих категорій форма № 6-зем визначає конкретних власників і користувачів.

Порядок виконання лабораторної роботи:

- Отримати завдання;

- Отримати зразок бланку форми № 6-зем;

- За топографічним планом визначити графічно координати поворотних точок межі земельної ділянки і меж контурів угідь;

- Скласти креслення контурів даної земельної ділянки;

- Відповідно до стандартної класифікації земель визначити кількість, види, під види і коди земельних угідь на даній земельній ділянці;

- Аналітично визначити загальну площу земельної ділянки і площі усіх контурів угідь у межах даної земельної ділянки;

- Скласти експлікацію угідь земельної ділянки;

- Заповнити експлікацію земель за формою № 6-зем;

- Підготувати звіт з лабораторної роботи.

Отримавши варіант завдання визначаємо координати поворотних точок межі земельної ділянки і меж контурів угідь, які наведено у каталозі координат.Каталог координат

№ точок Координати
X Y
1 контур (рілля)
804,63 1256,94
792,47 1262,76
787,56 1248,01
794,02 1246,05
791,34 1237,48
789,07 1230,80
795,86 1227,92
2 контур (КН)
794,02 1246,05
787,56 1248,01
784,89 1239,52
791,34 1237,48
3 контур (проїзд)
787,56 1248,01
792,47 1262,76
788,71 1264,56
784,66 1252,85
784,13 1250,13
782,26 1250,46
781,58 1247,06
778,66 1235,27
779,34 1235,04
784,20 1232,87
789,07 1230,80
791,34 1237,48
784,89 1239,52
4 контур (КЖ)
784,13 1250,13
784,66 1252,85
782,72 1253,21
783,40 1256,80
773,80 1258,63
771,72 1248,86
781,58 1247,06
782,26 1250,46
784,13 1250,13
5 контур (рілля)
781,58 1247,06
771,72 1248,86
773,80 1258,63
783,40 1256,80
782,72 1253,21
784,66 1252,85
788,71 1264,56
770,90 1273,09
761,46 1241,09
778,66 1235,27
Загальна
770,90 1273,09
761,46 1241,09
779,34 1235,04
784,20 1232,87
795,86 1227,92
804,63 1256,94

 

Облік кількості земель забезпечується проведенням кадастрових зйомок за результатами яких складають креслення контурів, де кожному контуру привласнюється окремий номер, площі контурів обчислюються аналітичним методом.

 

Рис. 1 Креслення контурів земельної ділянки

Використовуючи раніше визначені координати визначаємо площу угідь.

№ точок Координати Різниці Добутки Площа, га
X Y Xn-1-Xn+1 Yn+1-Yn-1 Xn*(Yn+1-Yn-1) Yn*(Xn-1-Xn+1)
1 контур (рілля)
804,63 1256,94 3,39 34,84 28033,309 4261,027 0,031
792,47 1262,76 17,07 -8,93 -7076,757 21555,313
787,56 1248,01 -1,55 -16,71 -13160,128 -1934,415
794,02 1246,05 -3,78 -10,53 -8361,031 -4710,069
791,34 1237,48 4,95 -15,25 -12067,935 6125,526
789,07 1230,80 -4,52 -9,56 -7543,509 -5563,216
795,86 1227,92 -15,56 26,14 20803,78 -19106,435
0,00 0,00 627,73 627,73
2 контур (КН)
794,02 1246,05 3,78 10,53 8361,031 4710,069 0,006
787,56 1248,01 9,13 -6,53 -5142,767 11394,331
784,89 1239,52 -3,78 -10,53 -8264,892 -4685,386
791,34 1237,48 -9,13 6,53 5167,450 -11298,192
0,00 0,00 120,82 120,82
3 контур (проїзд)
787,56 1248,01 -7,58 23,24 18302,894 -9459,916 0,018
792,47 1262,76 -1,15 16,55 13115,379 -1452,174
788,71 1264,56 7,81 -9,91 -7816,116 9876,214
784,66 1252,85 4,58 -14,43 -11322,644 5738,053
784,13 1250,13 2,40 -2,39 -1874,071 3000,312
782,26 1250,46 2,55 -3,07 -2401,538 3188,673
781,58 1247,06 3,60 -15,19 -11872,200 4489,416
778,66 1235,27 2,24 -12,02 -9359,493 2767,005
779,34 1235,04 -5,54 -2,40 -1870,416 -6842,122
784,20 1232,87 -9,73 -4,24 -3325,008 -11995,825
789,07 1230,80 -7,14 4,61 3637,613 -8787,912
791,34 1237,48 4,18 8,72 6900,485 5172,666
784,89 1239,52 3,78 10,53 8264,892 4685,386
0,00 0,00 362,18 362,18
4 контур (КЖ)
784,13 1250,13 -0,53 2,72 2132,8336 -662,5689 0,010
784,66 1252,85 1,41 3,08 2416,7528 1766,5185
782,72 1253,21 1,26 3,95 3091,744 1579,0446
783,40 1256,80 8,92 5,42 4246,028 11210,656
773,80 1258,63 11,68 -7,94 -6143,972 14700,7984
771,72 1248,86 -7,78 -11,57 -8928,8004 -9716,1308
781,58 1247,06 -10,54 1,6 1250,528 -13144,0124
782,26 1250,46 -2,55 3,07 2401,5382 -3188,673
784,13 1250,13 -1,87 -0,33 -258,7629 -2337,7431
0,00 0,00 207,8893 207,8893
 
 
5 контур (рілля)
781,58 1247,06 6,94 13,59 10621,672 8654,596 0,051
771,72 1248,86 7,78 11,57 8928,800 9716,131
773,80 1258,63 -11,68 7,94 6143,972 -14700,798
783,40 1256,80 -8,92 -5,42 -4246,028 -11210,656
782,72 1253,21 -1,26 -3,95 -3091,744 -1579,045
784,66 1252,85 -5,99 11,35 8905,891 -7504,572
788,71 1264,56 13,76 20,24 15963,490 17400,346
770,90 1273,09 27,25 -23,47 -18093,023 34691,703
761,46 1241,09 -7,76 -37,82 -28798,417 -9630,858
778,66 1235,27 -20,12 5,97 4648,600 -24853,632
0,00 0,00 1022,10 1022,10
Загальна
770,90 1273,09 43,17 -15,85 -12218,765 54959,2953 0,116
761,46 1241,09 -8,44 -38,05 -28973,553 -10474,7996
779,34 1235,04 -22,74 -8,22 -6406,1748 -28084,8096
784,20 1232,87 -16,52 -7,12 -5583,504 -20367,0124
795,86 1227,92 -20,43 24,07 19156,3502 -25086,4056
804,63 1256,94 24,96 45,17 36345,1371 31373,2224
0,00 0,00 2319,4905 2319,4905

 

Контроль виконуємо як рівнісь площі загальної фігури і суми площ контурів.

0,031+0,006+0,018+0,010+0,051=0,116 га=0,116 га

Отримані матеріали використовуємо для складання поконтурної експлікації земель (табл. 1).

Таблиця 1 – Поконтурна експлікація земель

Код угіддя Назва видів та підвидів угідь Площа, га
  03 Сільськогосподарські землі
04 Сільськогосподарські угіддя
Рілля 0,031
Рілля 0,051
34. Забудовані землі
35 Під житловою забудовою одно- та двоповерховою
35.1 Капітальна одноповерхова забудова 0,006
35.3 Прибудинкова територія 0,018
35.1 Капітальна одноповерхова забудова 0,010
         

 

Після вирахування площ контурів складають експлікацію угідь земельної ділянки в які контури групують за видами угідь і підсумовують загальну площу кожного із них (табл. 2).

Таблиця 2 – Експлікація угідь земельної ділянки

№ п/п Види угідь № контурів Площа, га
03 Сільськогосподарські землі
04 Сільськогосподарські угіддя
05 Рілля 0,082
34. Забудовані землі
35 Під житловою забудовою одно- та двоповерховою
35.1 Капітальна одноповерхова забудова 0,016
35.3 Прибудинкова територія 0,018

 

За даними експлікації угідь складають експлікацію за формою № 6-зем (табл. 3).

 

Таблиця 3 – Експлікація за формою № 6-зем

Номер   Загальна Сільськогосподарські землі Забудовані землі
рядка   площа всього у тому числі Всього у тому числі
    земель,   сільськогосподарські угіддя   під житловою
  Власники землі, землекористувачі та землі всього   всього з них   забудовою
  державної власності, не надані у власність       рілля   одно- та
  або користування           двопо-
              верховою
               
А Б
2.4 Ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських будівель 0,116 0,082 0,082 0,082 0,034 0,034

 

Висновок

В процесі виконання лабораторної роботи ознайомилися з класифікатором угідь та розглянули особливості використання і його значення у здійсненні обліку кількості земель. Застосувавши класифікатор угідь були створені експлікації земель на основі яких була заповнена експлікація по формі № 6-зем, яка є основною формою державної статистичної звітності.

Рекомендуемые страницы:
Читайте также:


Воспользуйтесь поиском по сайту:
©2015- 2020 megalektsii.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.