Главная | Обратная связь
МегаЛекции

Порядок виконання лабораторної роботи

 

1. Визначити температуру повітря в приміщенні ртутним термометром.

2. Зміряти відносну вологість повітря в приміщенні з використанням аспіраційного психрометра.

2.1. Установити психрометр на стаціонарний штатив. Психрометр встановлюють за допомогою крюка підвісу, який угвинчують в стовпчик горизонтально так, щоб резервуари термометрів знаходилися на висоті 2 м від поверхні землі.

2.2. Ввести гумову піпетку з дистильованою водою до внутрішньої захисної трубки термометру й змочити батист на резервуарі. Змочують батист термометра взимку за 30 хв., влітку за 4 хв. до зняття свідчень термометрів. При швидкості вітру більше 3 м/с на аспіратор надівають з навітряного боку вітровий захист.

2.3. Завести майже до кінця вентилятор психрометру.

2.4. За 4 хвилини після пуску вентилятора зробити відлік температури оточуючого повітря по сухому і вологому термометрам. Відлік знімати з точністю до половини поділки шкали.

2.5. Використовуючи величини температур сухого й вологого термометрів визначають відносну вологість декількома способами – за психрометричним графіком і розрахунком за формулою.

2.6. Всі знайдені значення та результати розрахунків заносять до табл.1.2.

2.7. Порівняти результати і зробити письмово висновки.

На психрометричному графіку (рис. 1.3) на верхній шкалі вказано температуру (вертикальні лінії відповідають температурі сухого термометру, діагональні – вологого термометру). На перехресті виміряних температур сухого й вологого термометрів визначають відносну вологість у відсотках по горизонтальним лініям.

Відносну вологість для психрометра визначають за психрометричною формулою:

 

(1.2)

де Рв. нас, Рс.нас – парціальний тиск насичених водяних парів при температурі відповідно мокрого й сухого термометрів, мм.рт.ст.; значення Рв. нас і Рс.нас визначають за таблицею насиченого пару 1.3;

А – психрометричний коефіцієнт, для аспіраційного психрометра дорівнює 0,000677;Ра – дійсний барометричний тиск, мм.рт.ст.;

tс, tв – температура відповідно сухого й вологого термометрів, °С.

 

 

Рис. 1.3 – Психрометричний графік

Таблиця 1.2 – Результати експериментальних вимірювань

Показники Значення
Свідчення «сухого» термометра tс, °С  
Свідчення «вологого» термометра tв, °С  
Різниця температур (tс - tв), °С  
Барометричний тиск, Па / мм.рт.ст.  
Парціальний тиск насичених водяних парів при температурі мокрого термометру, Рв. нас, мм.рт.ст.  
Парціальний тиск насичених водяних парів при температурі сухого термометру, Рс.нас, мм.рт.ст.  
Відносна вологість j, %  
Відносна вологість j, % за психрометричним графіком  

 

 

Таблиця 1.3 – Тиск насичених водяних парів

Темпера- тура повітря, °С Тиск насичених водяних парів, мм.рт.ст Темпера- тура повітря, °С Тиск насичених водяних парів, мм.рт.ст Темпера- тура повітря, °С Тиск насичених водяних парів, мм.рт.ст
+7 7,513 +13 11,231 +19 16,477
+7,5 7,775 +13,5 11,604 +19,5 16,999
+8 8,045 +14 11,987 +20 17,735
+8,5 8,323 +14,5 12,382 +20,5 18,085
+9 8,609 +15 12,788 +21 18,650
+9,5 8,905 +15,5 13,205 +21,5 19,231
+10 9,209 +16 13,634 +22 19,827
+10,5 9,521 +16,5 14,046 +22,5 20,440
+11 9,884 +17 14,530 +23 21,068
+11,5 10,176 +17,5 14,997 +23,5 21,714
+12 10,518 +18 15,477 +24 22,377
+12,5 10,870 +18,5 15,971 +24,5 23,060

3. Визначити крыльчатим і чашковими анемометрами швидкість руху повітря в приміщенні і місцях, заданих викладачем. Для визначення швидкості руху повітря крильчастим анемометром необхідно:

- записати свідчення стрілок приладу до вимірювання;

- вимірювання швидкості крильчастим анемометром виконується протягом 5 хвилин;

- записати свідчення стрілок приладу після вимірювання;

- різниця між свідченнями приладу до і після виміру, віднесена до секунд, протягом яких проводиться вимір, складає ціну ділення шкали анемометра, відповідну вимірюваній швидкості, тобто ;

- знаючи ціну ділення по графіку, що додається до кожного приладу, визначають швидкість руху повітря (м/с).

- всі знайдені значення та результати розрахунків заносять до табл. 1.4.

 

4. Дані досліджень порівняти з нормами допустимих і оптимальних умов мікроклімату, приведеними в табл. 1.1 (СНіП 2.04.05-86), результати занести в таблицю 1.5. Письмово зробити висновки та запропонувати заходи та засоби нормалізації параметрів мікроклімату.

 

Таблиця 1.4 – Свідчення крильчастого анемометра

Час зняття показань психрометра τ, хв. Свідчення приладу до виміру, П1 Свідчення приладу після виміру, П2 Швидкість обертання, Швидкість руху повітря (за калібровочним графіком), м/с
       
       
       
       
       
Середня величина швидкості руху повітря, м/с  

Таблиця 1.5 – Порівняння фактичних, оптимальних та допустимих метеорологічних факторів виробничих приміщень

Параметри мікроклімату Значення Відхилення
фактичне оптимальне допустиме від оптимального від допустимого
Тем-ра, оС          
Відносна вологість, %          
Швидкість руху повітря, м/с          

 

Зміст звіту

1. Назва та мета роботи.

2. Короткі теоретичні відомості.

3. Опис приладів для виконання лабораторної роботи та їх схеми – рис.1.1, рис. 1.2.

4. Порядок виконання лабораторної роботи.

5. Таблиці експериментальних даних (табл. 1.2, 1.4, 1.5).

6. Висновки щодо стану мікроклімату в приміщенні. Заходи та засоби нормалізації параметрів мікроклімату.

 

1.6 Контрольні запитання

1. Які основні параметри визначають мікроклімат виробничих і службових приміщень?

2. Оцініть вплив температури на терморегуляцію людини.

3. Як впливає швидкість руху повітря на стан людини влітку і взимку?

4. Що таке абсолютна та відносна вологість повітря?

5. Поясніть фізичний стан навколишнього середовища при 100% вологості.

6. Чи можна працювати взимку в неопалювальних приміщеннях і поза них?

7. Яким чином забезпечуються нормальні параметри мікроклімату?

Рекомендуемые страницы:
Читайте также:


Воспользуйтесь поиском по сайту:
©2015- 2020 megalektsii.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.