Главная | Обратная связь
МегаЛекции

Опис і технічна характеристика експериментальної установки

Для дослідження опору розтіканню струму окремих заземлювачів і системи заземлення, в землю поміщені в один ряд заземлювачі, у якості яких використані 10 металевих труб (рис. 2.3). З малюнка видно, що заземлювачі № 1-4 мають довжину, рівну 2,0 м, і діаметри рівні 32, 42, 50 і 76 мм відповідно. Заземлювачі № 5-8 мають довжину 2,0 м, 1,5 м, 1,0 м і 0,5 м відповідно і однаковий діаметр, рівний 27 мм. Заземлювачі №9 і №10, що мають довжину 1,5 м і діаметр 27 мм, використовуються для створення електричного ланцюга при вимірі приладом – вимірником опору заземлення.

Для визначення розрахункового питомого опору ґрунту використовується заземлювач, що має довжину 2,0 м і діаметр 32 мм.

Всі заземлювачі № 1-10 підключені за допомогою сполучних дротів до клем і багатокрапкових перемикачів лабораторного щита.

Як вимірювальний прилад використовується вимірник заземлення М 416. Вимір опору заземлення приладом М 416 засновано на компенсаційному методі із застосуванням допоміжного заземлювача і потенційного електроду (зонда).

Прилад М 416 складається з трьох функціональних вузлів:

- джерела постійної напруги;

- перетворювача постійного струму в змінний (генератор);

- вимірювального пристрою.

Для підключення вимірюваного опору, допоміжного заземлювача і струмового зонда на приладі є чотири затиски, позначені цифрами 1, 2, 3, 4. Для виміру великих величин опору заземлення затиски 1 і 2 сполучають перемичкою і прилад підключають до вимірюваного об'єкту.

При точних вимірах знімають перемичку із затисків 1 і 2 і прилад підключають до вимірюваного об'єкту.

 

Порядок виконання

1. Провести вимірювання опору розтіканню струму кожного з чотирьох електродів різного діаметру. При цьому прилад М-416 під’єднати за допомогою дротів до чотирьохточкового перемикача № 1. Прилад М-416 підключається по трьохзатискній схемі. Клеми № 3 і № 4 на лабораторному щиті підключаються до затискачів приладу № 3 і № 4. Колодку роз’єму з набором перемичок контура № 2 вимкнути. Зняти показання приладу.2. Користуючись формулою (2.2) і значенням питомого опору ґрунту з табл. 2.1, визначаємо розрахункове значення опору розтіканню струму для електродів діаметром 32, 42, 50 і 76 мм. Результати експериментальних вимірювань Rексп. і розрахункових Rрозр. занести в табл. 2.4.

3. Провести вимірювання опору розтіканню струму кожного з чотирьох електродів різної довжини. При цьому прилад М-416 під’єднати за допомогою дротів до чотирьохточкового перемикача № 2. Прилад М-416 підключається по трьохзатискній схемі. Клеми № 3 і № 4 на лабораторному щиті підключаються до затискачів приладу № 3 і № 4. Колодку роз’єму з набором перемичок контура № 2 вимкнути. Зняти показання приладу.

4. Користуючись формулою (2.2) і значенням питомого опору ґрунту з табл. 2.1, визначаємо розрахункове значення опору розтіканню струму для електродів довжиною 2 м, 1,5 м, 1 м і 0,5 м. Результати експериментальних вимірювань Rексп. і розрахункових Rрозр. занести в табл. 2.4.

5. Побудувати графіки залежностей , , , .

6. Підключити прилад М-416 до контурів № 1 і № 2 (підключення здійснюється по пунктах 1 і 3). Колодку роз’єму з набором перемичок контура № 2 ввімкнути.

7. Так як на експериментальному контурі, який складається з 8 електродів, не досягається величина опору розтіканню струму 4 Ом і менше, то розраховується кількість вертикальних заземлювачів, які необхідні для замкнутого складного контура, по наступній формулі:

(2.5)

де – опір розтіканню струму одиночного заземлювача, який отримано в лабораторних дослідженнях, Ом;

опір розтіканню струму складного контура, величина якого по Правилам пристрою електроустановок (ППЕ) не має перевищувати 4 Ом;

коефіцієнт, який враховує взаємоекранування заземлювачів, приймається рівним 0,74;

коефіцієнт, який враховує взаємоекранування заземлювачів зі смугою, яка з’єднує заземлювачі, приймається рівним 0,9;

Таблиця 2.4 – Результати експериментальних вимірювань

Виміряні і обчислені опори розтіканню струму одиночних вертикальних заземлювачів
№ заземлювача Діаметр ( ), мм Довжина ( ), м Опір розтіканню струму ( ), Ом Кількість вертикальних заземлювачів у замкнутому контурі, шт
виміряне ( ) обчислене ( )
1.      
2.      
3.      
4.      
5. 0,5      
6.      
7. 1,5      
8.      

 

Контур Опір розтіканню струму замкнутого контура заземлювача
№ 1 =
№ 2 =

 

Зміст звіту

Звіт про лабораторну роботу повинен містити теоретичні відомості,схему експериментальної установки і табличні дані. Зокрема звіт повинен, містити:

1. Результати вимірів і розрахунків опорів розтіканню струму заземлювачів та кількості вертикальних заземлювачів (табл. 2.4).

2. Графіки залежностей R = f(d), m = f(d) і R = f(l), m = f(l).

3. Виводи про вплив діаметру і довжини електродів на їх опір розтіканню струму і про доцільні розміри електродів з технічної і економічної сторін.

 


а) Визначення питомого опору ґрунту б) Визначення опору заземлення одиночних вертикальних заземлювачів в) визначення опору заземлення в складному контурі заземлювача

 

Підключення приладу М-416 для вимірювання опору заземлення відбувається по трьохзатискній схемі:

 

Рис. 2.3 – Розміщення і підключення одиночних заземлювачів, які призначені для визначення залежності опору розтіканню струму від діаметра і довжини електродів

Рекомендуемые страницы:
Читайте также:


Воспользуйтесь поиском по сайту:
©2015- 2020 megalektsii.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.