Главная | Обратная связь
МегаЛекции

ПРИЛАДИ ТА ОБЛАДНАННЯ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬ

 

4.1 Секундомір годинникового типу.

4.2 Матерчатий метр.

4.3 Лінійки 2 штуки, довжиною по 30см.

4.4 Стенд з засобами індивідуального захисту.

4.5 Макет-тренажер для надання допомоги потерпілому.

4.6 Макет голови людини.

4.7 Килимок.

 

ЗМІСТ ЗВІТУ

 

5.1 Тема, мета та завдання лабораторної роботи.

5.2 Короткий опис розділу „Короткі теоретичні відомості”.

5.3 Опис порядку виконання роботи із розділу 3.

5.4 Результати досліджень дати в таблиці 5; 6 і 7.

5.5 Висновки щодо використанню ЗІЗ та наданню допомоги потерпілому.

5.6 Контрольні запитання.

5.7

Перелік посилань.

 

ВИМОГИ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПРИ ВИКОНАННІ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

 

6.1 3 стенду, без дозволу керівника роботи, засоби індивідуального захисту НЕ ЗНІМАТИ!

6.2 Під час виконання роботи бути уважним і обережним при переміщенні тренажера.

6.3 Використовуйте марлеву салфетку для дихальної трубки.

6.4 При неполадках манометрів і повітревідводів забороняється студенту самому ліквідовувати неполадки.

6.5 Про несправність тренажера повідомити керівника роботи.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

7.1 Порядок перевірки придатності діелектричних рукавиць.

7.2 Які бувають типи захисних засобів органів дихання? Їх характеристики.

7.3 Які бувають типи захисних засобів органів слуху? Їх характеристики.

7.4 Порядок проведення непрямого масажу серця.

7.5 Коли потрібно проводити штучне дихання? Методи проведення.

7.6 Порядок звільнення потерпілого від дії електричного струму.

7.7 Як користуватися респіратором ,,Лепесток”, як його підібрати?

7.8 Принцип вибирання світлофільтру для електро - та газозварників.

7.9 Із якого матеріалу виготовляють внутрішні протишуми? Їх недоліки.

7.10 Що таке фібриляція серця? Яка величина струму (А) вважається смертельно небезпечною?

7.11 Термін проведення перевірки захисних засобів від електричного струму (до 1000 В).

7.12 Як поділяються ЗІЗ в залежності від призначення?

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1. Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський М.О. Основи охорони праці. – К.: Каравела, 2008. – 384 с.

2. Москальова В.М. Основи охорони праці. – К: ВД „Професіонал”, 2005. –

672 с.

3. Охорона праці. / За ред. В.П.Кучерявого. – Львів: Оріяна-Нова, 2007. – 368 с.

4. Противопылевые респираторы. Методические рекомендации по выбору и применению. – Ленинград, 1973. – 28 с.

5. Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий. СН 245-71. – М.: Стройиздат, 1972. – 96 с.

6. ДСН 3.3.6.042 – 99 ,,Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень”

7. ГОСТ 12.1.003-83 ,,Шум. Общие требования безопасности”.

8. ГОСТ 12.4.011-89 ,,Средства защиты работающих. Общие требования и класификация”.

9. ГОСТ 12.4.051-78 ,,Средства индивидуальной защиты органов слуха”.

10. Борьба с шумом на производстве. Справочник. / Под ред. Е.Я. Юдина. – М: Машиностроение, 1985. – 399 с.

11. Охрана труда в машиностроении. / Под ред. Е.Я. Юдина. – М.: Машиностроение, 1983. – 431с.

З М І С Т

1. Тема, мета та завдання роботи..............................................................
2. Короткі теоретичні відомості ……………………...............................
3. Порядок виконання роботи………………………………....................
4. Прилади та обладнання, яке використовуються..................................
5. Зміст звіту…............................................................................................
6. Вимоги техніки безпеки при виконанні лабораторної роботи...........
7. Контрольні запитання ………................................................................
  Перелік посилань…................................................................................

 

 
 

Рекомендуемые страницы:
Читайте также:


Воспользуйтесь поиском по сайту:
©2015- 2021 megalektsii.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.