Главная | Обратная связь
МегаЛекции

Переходимо до дробових чисел

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2

ПОДАННЯ ЦІЛИХ ТА ДРОБОВИХ ЧИСЕЛ В ПАМ'ЯТІ КОМП'ЮТЕРУ

Мета: ознайомлення зі способами подання числових даних, цілих та дробових, додатних та від'ємних, в пам'яті комп’ютеру в двійковому додатковому коді, для цілих чисел, та в двійковій нотації з плаваючою точкою – для дробових.

Хід роботи:

Відкриваємо вікно лабораторної роботи та ознайомлюємося з його будовою, розпочинаємо з обчислення цілих чисел.

1) Вводимо число біля 600 та задаємо розрядність бітової комбінації рівною 8. Натискаємо кнопку Подсчет.

В рядку статусу виникає повідомлення про помилку переповнення. Визначаємо чому виникла помилка.

Знов натискаємо кнопку Подсчетта, отримавши відповідь, проаналізуймо, розглядаючи Список результатов, як програма прийшла до відповіді.

2) Вводимо тепер число -100. Задаємо число розрядності таким, щоб не виникло помилки переповнення.

Отримавши результат, проаналізуймо, яким чином програма його отримала.

Переходимо до дробових чисел

3) Вводимо число 0,3 та розрядність мантиси, рівною 8, а також не відмічаємо параметр Автокоррекция.

Натиснувши на кнопку Подсчет, ми впевнилися у тому, що в рядку статусу виникає повідомлення про надвелику похибку.

4) Вирішуючи попередню проблему, встановлюємо параметр Автокоррекция та знов запускаємо процес переведення.

Тепер у рядку стану виникає повідомлення про помилку усічення. Визначаємо чому вона виникла.

Отримавши результат, проаналізуймо ті обчислення, які програма виконувала для його досягнення .

 

 

Зміст роботи

Відкриваємо вікно лабораторної роботи та ознайомлюємося з його будовою, розпочинаємо з обчислення цілих чисел.

1. Вводимо число 590 та задаємо розрядність бітової комбінації рівною 8.

 

 

Після підрахунку виникає повідомлення про помилку переповнення, бо при подані числа в двійковому додатковому коді та при арифметичних діях результат стає більшим від максимально можливого значення для змінної, що використовується для зберігання результату. 

2. Тепер вводимо теж саме число 590, але задаємо розрядність бітової комбінації рівною 12.

 

 

Після цього підрахунку не виникає повідомлення про помилку переповнення, бо результат менший від максимально можливого значення для змінної, що використовується для зберігання результу.

 

3. Тепер вводимо число -100 і задаємо число розрядності таким, щоб не виникло помилки переповнення.

Наприклад число розрядності 9.

 

Переходимо до дробових чисел

1. Вводимо число 0,3 та розрядність мантиси, рівною 8, а також не відмічаємо параметр Автокоррекция.

 

Натиснувши на кнопку Подсчет, в рядку статусу виникає повідомлення про надвелику похибку.

Ця похибка виникає тому що, це число періодичне і тому його можна обраховувати безкінечно ( чим більше ми зробимо обрахунків тим точнішим вийде результат), але в програмі встановлені обмеження на можливі введені числа.

 

 

2. Тепер вводимо число 0,3 з розрядністю мантиси , рівною 1, і відмічаємо параметр Автокоррекция.

 

Для того щоб отримати Погрешность равна 0,0001 потрібно цикл множення даного дробового числа на два повторити тричі.

 

Контрольні питання

 

Рекомендуемые страницы:
Читайте также:


Воспользуйтесь поиском по сайту:
©2015- 2020 megalektsii.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.