Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

Завдання 7. Перенаправлення папки користувача

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 15-16

 

Тема “Установка контролера домену Active Directory”.

Мета: вироблення практичних навичок установки і настройки контролера домену Active Directory.

 

 

Завдання 1. Установка контролера домену Active Directory

 

Запустити програму dcpromo. Установити новий контролер лісу, дотримуючись підказок майстра установки. Доменне ім'я –NN.college..ua, де NN – номер Вашого комп’ютера в класі.

Для прискорення роботи контролера домену файли бази даних і журнал трансакцій необхідно розміщувати на різних фізичних дисках. Запустити оснащення Active Directory – Домены и доверие. Скориставшись контекстним меню, перевести домен зі змішаного в основний режим роботи.

 

Завдання 2. Перегляд домену

 

Відкрити Сетевое окружение. Переглянути, чим мережне оточення стало відрізнятися після установки Active Directory.

 

Завдання 3. Навігація по вікнах Active Directory

 

Відкрити оснащення Active Directory – пользователи и компьютеры. Додати, видалити стовпці. Встановити, зняти фільтр. Видалити, додати дерево консолі.

 

Завдання 4. Створення облікового запису користувача

 

На контролері домену відкрити оснащення Active Directory – пользователи и компьютеры. Створити облікові записи для двох нових користувачів у групі Пользователи. Встановити дискові квоти для цих користувачів у розмірі 2 Мб.

 

Завдання 5. Створення підрозділу в Active Directory

 

В оснащенні Active Directory – пользователи и компьютеры викликати контекстне меню для об’єкта домен. У контекстному меню вибрати команду Создать Подразделение. Присвоїти новому підрозділу ім’я Учебный центр. Перемістити обліковий запис одного з членів групи Пользователи в підрозділ Учебный центр.

 

Завдання 6. Настроювання параметрів групової політики безпеки

 

В оснащенні Active Directory – пользователи и компьютеры викликати контекстне меню для підрозділу Учебный центр. У контекстному меню вибрати команду Свойства. Перейти на вкладку Групповая политика. Натиснути кнопку Создать. Присвоїти новій груповій політиці ім’я Групповая политика для учебного центра. Відкрити діалогове вікно настроювання параметрів цієї групової політики. Відкрити контейнер Конфигурация пользователя Административные шаблоны ⇒­ Панель задач и меню Пуск. У правій частині діалогового вікна відобразяться всі доступні параметри. Викликати контекстне меню для пункту Удалить команду Выполнить из меню Пуск. У контекстному меню вибрати команду Свойства. Перейти на вкладку Политика. Виділити пункт Удалить команду Выполнить из меню Пуск. Нати- снути кнопку ОК. Тепер члени групи Учебный центр не зможуть використовувати команду Выполнить з меню Пуск. Увійти в систему спочатку під ім’ям члена групи Пользователи, а потім під ім’ям члена групи Учебный центр. Перевірити дію групової політики.Завдання 7. Перенаправлення папки користувача

 

Увійти на контролер домену під ім’ям адміністратора. Відкрити локальний диск С. Створити нову папку Документы учебного центра. Зробити її спільним ресурсом у мережі. Настроїти для цієї папки автоматичне кешування документів. Переконатися, що в діалоговому вікні Параметры кэширования, що з’являється після натискання кнопки Кэширование у вікні Свойства папки Документы учебного центра, встановлений прапорець Разрешить кэширование файлов в этой общей папке. Відкрити діалогове вікно настроювання параметрів групової політики для підрозділу Учебный цент. Відкрити контейнер Конфигурация пользователя Конфигурация Windows Перенаправле- ние папки Мои документы. Викликати контекстне меню для елемента Мои документы. У контекстному меню вибрати команду Свойства. Перейти на вкладку Размещение. У списку Политика, що випадає, вибрати елемент Перенаправлять папки всех пользователей в одно место. Ввести місце розташування кінцевої папки //имя контроллера домена/Документы учебного центра/ %username %. Перейти на вкладку Параметры і настроїти параметри папки перенаправлення. Увійти на контролер домену під ім’ям члена групи Учебный центр. Перевірити дію перенаправлення, для чого створити текстовий документ Контроль, скориставшись програмою WordPad, зберегти цей документ у папці Мои документы, закрити WordPad, а потім переглянути вміст папки Документы учебного центра.

 

Рекомендуемые страницы:
Читайте также:


Воспользуйтесь поиском по сайту:©2015- 2021 megalektsii.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.