Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

Завдання 9. Реалізація переміщуваних профілів користувачів

 

Увійти на контролер домену під ім’ям адміністратора. Відкрити локальний диск С. Створити нову папку Профили учебного центра. Викликати контекстне меню для папки Профили учебного центра і у контекстному меню вибрати команду Свойства. Перейти на вкладку Доступ. Вибрати перемикач Общий ресурс. Закрити діалогове вікно. Відкрити оснащення Active Directory – пользователи и компьютеры. Викликати контекстне меню для облікового запису одного з членів групи Учебный центр. У контекстному меню вибрати команду Свой- ства. Перейти на вкладку Профиль. Увести шлях профілю //имя контроллера домена /Профили учебного центра/ %username %. Закрити діалогове вікно. Закрити оснащення Active Directory – пользователи и компьютеры. Увійти на контролер домену під ім’ям члена групи Учебный центр (для цього необхідно попередньо настроїти відповідну політику безпеки). Настроїти заставку і робочий стіл для цього користувача. Завершити сеанс цього користувача. Увійти на рядовий сервер під ім’ям того ж користувача. Переконатися в тому, що профіль користувача завантажився на рядовий сервер з контролера домену. Увійти на контролер домену під ім’ям адміністратора. Перейти на вкладку Профили пользователей контекстного меню Свойства системы. Скопіювати створений профіль для члена групи Пользователи. Зробити цей профіль обов’язковим. Увійти на рядовий сервер під ім’ям користувача з обов’язковим профілем. Змінити заставку і робочий стіл, завершити сеанс. Знов увійти на рядовий сервер під ім’ям користувача з обов’язковим профілем і перевірити, чи збереглися ці зміни.

 

Завдання 10. Шифрування інформації в папках і файлах

 

Увійти на контролер домену під ім’ям звичайного користувача (для цього необхідно попередньо настроїти відповідну політику безпеки). Створити на диску C нову папку Важная информация. Настрої- ти шифрування папки Важная информация за допомогою вкладки Дополнительные атрибуты, що відкривається натисканням на кнопку Дополнительно на вкладці Общие вікна Свойства файлу або папки. Створити в папці Важная информация кілька текстових документів.

Увійти в систему під ім’ям іншого користувача і переглянути зміст текстових документів у папці Важная информация.

 

 

Контрольні питання

 

1. Поняття контролера домену. Які існують типи контролерів доменів?

2. Що таке хазяїн операції? Види операцій.

3. Порядок установки служби каталогів Active Directory.

4. Зниження ролі контролера домену. Які дії необхідно виконати перед зниженням ролі контролера домену? Що відбудеться при зниженні ролі контролера, якщо він останній у домені, в лісі?

5. Призначення файлів і каталогів у кореневому каталозі і підкаталогах сервера.

6. Забезпечення відмовостійкості комп’ютерних мереж. Програмні та апаратні способи захисту інформації на серверах.

Рекомендуемые страницы:
Читайте также:


Воспользуйтесь поиском по сайту:©2015- 2021 megalektsii.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.