Главная | Обратная связь
МегаЛекции

Порядок виконання роботи

1. Запустивши додаток C++Builder, створіть новий проект. Створення нового проекту можна здійснити двома способами. Перший - командою File | New | Application. Ще один шлях - команди File | New | Other. При виборі цієї команди відкривається вікно New Items (нові елементи), показане на рисунку 1.6. Це вікно є вітриною Депозитарію об'єктів (Object Repository) - сховища зразків компонентів, форм і проектів. Для створення нового проекту необхідно клацнути на піктограмі Application (додаток), розташованої на сторінці.

Рисунок 1.6 – Сторінка New вікна Депозитарію New Items

2. Створивши новий проект, необхідно включити нову форму, задавши їй ім'я “Форма 2”. Для включення нової порожньої форми, необхідно виконати команду File | New | Form або нажати відповідну швидку кнопку. Для зміни імені використати властивості в Інспекторі Об'єктів (Caption - Форма 2 ).

3. На першу форму додати 3 кнопки (компонент Button) з написами “Відобразити Форму2”, “Закрити Форму2”, “Закрити проект” – властивість кнопки Caption.

Рисунок 1.7 – Компонент Button сторінки Standart

4. Для кнопки “ Відобразити Форму2” задати оброблювач натискання, що відкриває другу форму. Для цього при подвійному щиглику на кнопці, відкривається вікно Редактора Коду, у якому необхідно записати наступний код:

if (!Form2->Visible)

{

Form2->Show();

}

Крім того, необхідно в модулі додаткової форми послатися за допомогою директиви препроцесора #include на модуль основної форми, щоб форми були взаємозалежні. Це посилання можна зробити за допомогою команди File | Include Unit Hdr. А в головній формі необхідно аналогічно послатися на допоміжну форму.

5. В обробник кнопки “Закрити Форму2” записати код, що закриває Форму2: Form2->Close();

6. Реалізувати зачинення проекту при натисканні на кнопку “Закрити проект”.

7. На Форму2 винести дві кнопки з написами “Відобразити Форму1” та “Закрити Форму2”. Та реалізувати вірну роботу кожної з кнопок.

8. Відкомпілювати проект, при необхідності виправити помилки (F9 або Run | Run).

Якщо в програмі немає помилок, то вікно компіляції видасть повідомлення: Done: Compile Unit, в іншому разі повідомлення Done: There are errors. Якщо компілятор знайшов у програмі помилки, то діалогове вікно Compiling (рисунок 1.8) матиме інформацію про кількість синтаксичних (Errors) та семантичних (Warnings) помилок.Самі повідомлення про помилки, попередження знаходяться в нижній частині редактора Коду.

Рисунок 1.8 – Результат компіляції: в програмі наявні помилки

Щоб перейти до фрагмента коду, який має помилку, необхідно вибрати повідомлення про помилку (натиснути на ньому лівою кнопкою миші) і із контекстного меню обрати команду Edit Source.

9. Запустити програму на виконання під управлінням відлагоджувача, натиснувши на кнопку Run та установити контрольні точки за допомогою Редактора Коду.

10. Виконати програму в покроковому режимі (Run | Step Over) та виконати її трасування (Trace Intro).

Зміст звіту

1. Номер, тема й мета лабораторної роботи.

2. Поетапно відзначений хід виконання роботи з поясненнями й реалізацією коду.

3. Робочі форми з отриманим результатом.

4. Висновки по роботі.

Контрольні запитання

1. Пояснити принцип побудови програм на C++Builder.

2. Дати поняття компонентам. Де вони розташовані?

3. Як створюється завантажувальний виконуваний модуль?

4. Пояснити структуру головного файлу проекту.

5. Що таке заголовний файл?

6. Структура вікна інтегрованого середовища розробки C++Builder.

7. Що таке Інспектор Об'єктів? Його закладки.

8. Вікно редактора коду, його складові, призначення.

9. Як створюються новий проект, форми, модулі?

10. Як виконати компіляцію, компонування програми з наступним створенням виконуваного модуля .exe.

11. Як перевірити лише наявність помилок у проекті без його запуску?

 

 


 

Рекомендуемые страницы:
Читайте также:


Воспользуйтесь поиском по сайту:
©2015- 2021 megalektsii.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.