Главная | Обратная связь
МегаЛекции

Порядок виконання роботи

1. Необхідно реалізувати проект, що виконує арифметичні, логічні розрахунки, операції присвоювання, операції збільшення, порозрядні операції. Для можливості виконувати математичні операції необхідно підключити додатково бібліотеку: #include <math.h>

2. Запустивши додаток C++Builder, створіть новий проект.

3. Додати до проекту компонент MainMenu для створення меню. На окремий вид розрахунку призначити окремий пункт меню, та реалізувати відкриття нової форми на кожний з пунктів, записавши наступний обробник на пункт меню:

void __fastcall TForm1::N2Click(TObject *Sender)

{

Form2->Show();

}

Меню може мати наступний вигляд:

4. Для кожної з форм, в залежності від операції, розробити інтерфейс користувача, що дозволить проводити розрахунки, обирати формулу, вводити значення з клавіатури користувачем, а результат виводити в головну форму. Для підказок користувачу використовувати компоненти Label або StaticText, для вводу значень змінних – компоненти Edit та Label, або компонент LabeledEdit. Для обирання формул - компоненти ListBox, ComboBox, ComboBoxEx, RadioGroup та інші. Форма може мати наступний вигляд:

 

5. В залежності від виду операції організувати розрахунок формули за допомогою циклів if, while, for, switchта забезпечити відображення результату на головну форму.

6. Необхідно об’явити змінні k, i, x1, x2, x3, y як глобальні чи локальні.

7. Приклад арифметичних операцій.

а) Для циклу for:

;

.

 

 

б) Для циклу if:

в) Для циклу while:

, при умові, що .

8. Приклад логічних операцій:

а) .

9. Приклад операцій присвоювання:

а) ;

б) ;

в) ;

г) .

10. Приклад операцій збільшення:

а) ;

б) + .

11. Приклад порозрядних операцій:

а)

;

;

б) ;

;

;

;

в) ;

;

.

Зміст звіту

1. Номер, тема й мета лабораторної роботи.

2. Поетапно відзначений хід виконання роботи з поясненнями й реалізацією коду.

3. Робочі форми з отриманим результатом.

4. Висновки по роботі.

Контрольні запитання

1. Що таке візуальні й невізуальні компоненти?

2. Перелічити основні компоненти сторінки Standart і назвати їхні основні властивості.3. Як використовувати в додатку компоненти, що розташовані в палітрі компонент?

4. Які компоненти використовуються для створення меню? Перелічить основні властивості використовуваного компонента.

5. Які компоненти використовуються для відображення та редагування інформації, вкажіть властивості.

6. Як реалізувати список в C++Builder, чи можна змінювати в ньому значення?

7. Поясніть значення компонента RadioGroup. Як в кластери додати нові пункти?

8. Назвіть які програмні структури ви знаєте? Поясніть принцип роботи з кожною.

 

Рекомендуемые страницы:
Читайте также:


Воспользуйтесь поиском по сайту:
©2015- 2021 megalektsii.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.