Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

Визначення або отримання динамічних характеристик

Лабораторна робота №2

Дослідження часових характеристик САК

 

Мета. Опанувати та засвоїти процедуру виведення передаточної функції об’єкта по заданому його диференційному рівнянню. Вивести та співставити перехідну характеристику і побудувати імпульсну характеристику об’єкта.

 

Теоретичні відомості

Науковий аналіз та синтез САК оснований на використанні динамічних характеристик.

Динамічні характеристики описують як поведінку системи в цілому, так і поведінку окремих її елементів під час роботи системи, тобто, під час перехідних процесів.

Перехідним процесом називається реакція системи (зміна вихідної величини) на зовнішнє збурення.

В ТАК особливий інтерес має реакція ненавантаженої системи на стандартизоване зовнішнє збурення: 1(t), δ(t) та ін. Далі, якщо не буде зазначено інше, будемо мати на увазі саме такі перехідні процеси.

Динамічні характеристики можуть бути задані у вигляді:

1) диференціального рівняння в часі;

2) передаточної функції на комплексній площині;

3) перехідних процесів як реакцій на певні збурення, що мають аперіодичну форму;

4) функцій частоти , які називають частотними характеристиками.

 

Визначення або отримання динамічних характеристик

В деяких випадках динамічні характеристики можуть бути визначені аналітичним шляхом на основі аналізу процесів, що протікають в елементі або системі, котрі розглядаються.

Один з методів аналітичного дослідження полягає в тому, що складна система розбивається на простіші елементи, для яких складаються диференціальні рівняння – математична модель у часі. Сукупність диференціальних рівнянь окремих елементів дає можливість визначити динамічні характеристики системи керування в цілому.

Цей метод на практиці має невелике застосування через недостатню вивченність та відсутність точного аналітичного опису багатьох технологічних процесів.

В разі неможливості або недоцільності аналітичного визначення динамічних характеристик системи, вони отримуються дослідним шляхом.

Експериментальне дослідження також, як і аналітичне, може здійснюватись шляхом експериментального знаходження динамічних характеристик окремих елементів, по яких знаходять характеристики усієї системи.

Інший дослідний підхід полягає в експериментальному визначенні динамічних характеристик складної системи в цілому. Перевага цього підходу полягає в більшій достовірності отриманих характеристик, недолік – у відсутності даних про динамічні характеристики окремих елементів, що ускладнює аналіз та керування системи.

Як правило, поелементне дослідження динамічних властивостей застосовують до регулюючої частини САК, а об’єкти керування досліджуються в цілому.

 

Рекомендуемые страницы:
Читайте также:


Воспользуйтесь поиском по сайту:©2015- 2021 megalektsii.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.