Главная | Обратная связь
МегаЛекции

Основні принципи ефективного банківського нагляду, розроблені Базельським комітетом з питань банківського нагляду, включають в себе

a) 25 принципів;

b) 35 принципів;

c) 45 принципів;

d) 50 принципів.

2 Особливістю комерційних банків є виконання:

a) лише своїх традиційних функцій;

b) функцій усіх, інших інститутів кредитної системи;

c) окремих функцій центрального банку;

d) своїх традиційних та функцій усіх інших інститутів кредитної системи.

3 Спеціалізований комерційний банк на відміну від спе­ціалізованого кредитно-фінансового інституту:

a) зосереджуються на наданні кількох окремих видів послуг;

b) зберігають універсальний характер своєї діяльності;

c) виключають із практики потенціальну можливість компле­ксного банківського обслуговування;

d) виконують лише грошові розрахунки.

4 До причин розвитку нетрадиційних банківських опе­рацій не можна віднести:

a) підвищення ліквідності та платоспроможності комерційно­го банку;

b) залучення нових клієнтів комерційного банку;

c) зниження конкуренції між банківськими та небанківськими фінансово-кредитними установами;

d) диверсифікацію банківських доходів.

5 До ознак банківських послуг не відносять:

a) необхідність додаткових ресурсів;

b) отримання доходів у вигляді комісії;

c) завчасна фіксованість комісійних доходів;

d) спрямованість на вчинення юридичних і фактичних дій, які безпосередньо не породжують або зовсім не повинні завершува­тися матеріальними наслідками у традиційному розумінні.

6 До цивільно-правових договорів, якими оформляються нетрадиційні банківські операції та послуги, не відносять:

a) договори купівлі-продажу іноземної валюти, акцій;

b) біржові та позабіржові угоди;

c) договір лізингу;

d) депозитний договір.

7 Банкам забороняється діяльність у такій сфері:

a) матеріальне виробництво;

b) реалізація пам'ятних, ювілейних та інвестиційних монет;

c) виконання функцій страхового посередника;

d) емісія кредитних грошей.

8 До спеціалізованих банків в Україні не відносять:

a) іпотечні;

b) інвестиційні;

c) торгові;

d) розрахунково-клірингові9 До обмежень діяльності спеціалізованих банків в Украї­ні (окрім ощадного) відносять:

a) заборону вкладення коштів у нерухоме майно;

b) заборону залучення коштів фізичних осіб;

c) обмеження на обсяг залучення коштів фізичних осіб;

d) обмеження на участь іноземного капіталу.

10 Які існують обмеження щодо придбання комерційним банком у власність нерухомого майна:

a) його вартість не може перевищувати 25 % капіталу банку;

b) його вартість не може перевищувати 10 % капіталу банку;

c) нерухомість забезпечує технологічне здійснення банківсь­ких функцій;

d) нерухомість забезпечує реалізацію прав заставодержателя відповідно до умов договору застави.

11 Банк має статус спеціалізованого за умови, якщо:

a) 50 % його активів є активами одного типу (для ощадного 50 % його пасивів — внески фізичних осіб);

b) 50 % його активів є активами одного типу (для ощадного 75 % його пасивів — внески фізичних осіб);

c) 33,3 % його активів є активами одного типу (для ощадного 50 % його пасивів — внески фізичних осіб);

d) 33,3 % його активів є активами одного типу (для ощадного 33,3 % його пасивів — внески фізичних осіб).

12 Чи може комерційний банк надавати кредити під від­соток, ставка якого нижче за процентну ставку за кредитами, які бере сам банк, і процентної ставки, яка виплачується їм по депозитах?

a) так;

b) так, тільки за дозволом НБУ;

c) ні; за винятком, що банк не матиме збитків;

d) залежно від оцінки кредитного ризику.

13 Чи має право банк видавати кредити без забезпечення:

a) так, за будь яких умов;

b) ні ;

c) так, за дозволом НБУ;

d) так, за умов додержання економічних нормативів.

14 Чи має право банк надавати безпроцентні кредити:

a) і, ніколи;

b) ні, за винятком передбачених законом випадків;

c) так, на власний розсуд;

d) так, за дозволом НБУ.

Рекомендуемые страницы:
Читайте также:


Воспользуйтесь поиском по сайту:
©2015- 2020 megalektsii.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.