Главная | Обратная связь
МегаЛекции

Орієнтовні теми доповідей студентів
1. Принцип незалежності суду у МЦП.

2. Проблемні аспекти принципи рівності судових процесів держав.

3. Проблемні аспекти застосування принципів МЦП в Україні.

4. Принцип рівності судових процесів держав.

5. Принцип підконтрольної множинності процесів.

6. Принцип процесуальної рівності і змагальності сторін.

7. Принцип гласності судового розгляду.

8. Принцип ефективності засобів правового захисту

9. Принцип диспозитивності.

 

 

Тема 4. Види провадження з розгляду спорів з участю іноземних осіб. (8 год.)

Лекція 4 (2 год.)

Судове провадження: походження та розвиток. Спеціалізація судового провадження. Судові системи окремих держав. Судове провадження в країнах-членах СНД. Міжнародний комерційний арбітраж та інші альтернативні способи вирішення цивільно – правових конфліктів. Третейський суд. Інші альтернативні способи вирішення міжнародних спорів. Міжнародні судові процедури. Європейські міжнародні суди. Європейський Суд з прав людини.

 

Семінарське заняття 3 (2 год.)

1. Загальна характеристика судового провадження з розгляду міжнародно –комерційних спорів.

2. Міжнародні судові процедури.

3. Процедура розгляду справ в Європейському Суді з прав людини.

4. Міжнародний комерційний арбітраж та інші альтернативні способи вирішення спорів.

 

Завдання для самопідготовки ( 4 год.)

Орієнтовні теми доповідей студентів

 

1. Поняття та походження прав людини

2. Міжнародні джерела: документи ООН та Ради Європи в галузі прав людини.

3. Пряме застосування міжнародних стандартів в галузі прав людини.

4. Процесуальне право за Європейською Конвенцією з прав людини.

5. Європейський Суд з прав людини.

6. Європейська Конвенція з прав людини

7. Становлення основних прецедентних принципів Європейської Конвенції з прав людини.

Місце та значення Європейської Конвенції з Прав Людини та рішень Європейського Суду з прав людини в українському праві. Місце в українському законодавстві.

 

 

Тема 5 Проблеми, пов’язані із застосуванням іноземного права в міжнародному цивільному процесі (10 год.)

Лекція 5 (2 год.)

Загальний підхід до розуміння іноземного права. Встановлення змісту іноземного права. Основні способи вирішення питання кваліфікації. Застереження про публічний порядок. Зворотне відсилання та відсилання до права третьої держави. Обхід закону.

 

Семінарське заняття 4 ( 4 год.)

1. Проблеми кваліфікації та методи її вирішення.

2. Зворотне відсилання та відсилання до права третьої країни.3. Обхід закону.

4. Застереження про публічний порядок.

5. Загальні правила встановлення змісту іноземного права.

 

Завдання для самопідготовки ( 4год.)

Орієнтовні теми доповідей студентів.

 

1. Тлумачення, кваліфікація та «конфлікт кваліфікацій» у МЦП.

2. Теорія кваліфікації за законом суду в МЦП.

3. Теорія «автономної кваліфікації» в МЦП.

4. Межі застосування іноземного права в МЦП.

5. Застосування права невизнаної держави.

6. Застосування імперативних норм іноземного права.

 

Читайте также:

©2015- 2018 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов.