Главная | Обратная связь
МегаЛекции

Орієнтовні теми доповідей студентів.
 

1. Теоретично – правовий аналіз Європейської конвенції про інформацію щодо іноземного законодавства 1968 року.

2. Наслідки неправильного застосування судом України норм іноземного законодавства.

3. Застосування іноземного законодавства в практиці українських судів.

4. Принцип автономії волі сторін.

5. Обов’язок встановлення іноземного права.

6. Ухилення від застосування іноземного права чи відмова від його застосування.

7. Залучення експертів для встановлення змісту іноземного права.

8. Можливість перегляду та скасування рішень ухвалених на підставі іноземних правових норм.

Тема 12. Судова взаємодопомога (12 год.)

Лекційне заняття (4 год.)

Поняття міжнародної судової взаємодопомоги. Порядок вирішення питань, пов’язаних з наданням судової допомоги в міжнародному цивільному процесі: проблеми, які вирішуються в порядку судової взаємодопомоги. Характер відносин взаємодопомоги. Процедура надання взаємодопомоги. Проблеми надіслання та виконання судових доручень в міжнародному цивільному процесі. Міжнародні конвенції про правову допомогу. Регулювання надання правової допомоги за законодавством України. Досвід вирішення питань судової допомоги в іноземних державах.

 

Семінарське заняття 10 (2 год.)

1. Поняття та принципи надання міжнародної правової допомоги.

2. Механізм надання правової допомоги відповідно до міжнародних конвенцій.

3. Конвенція про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах 1965 р.

4. Процедурні особливості надіслання та виконання судових доручень в Україні.

 

 

Завдання для самопідготовки ( 6 год.)

Орієнтовні теми доповідей студентів.

 

1. Правове регулювання надіслання та виконання судових доручень за законодавством України.

2. Правове регулювання надіслання та виконання судових доручень за законодавством Європейського Союзу.

3. Проблемні аспекти судових доручень в міжнародному цивільному процесі.

4. Джерела регулювання процесу виконання судових доручень іноземних судових органів в Україні.

5. Договори України про правову допомогу щодо судових доручень.

 

 

Тема 13. Легалізація закордонних документів та апостиль (8 год.)

Лекційне заняття (2 год.)

Загальна характеристика легалізація документів як інституту міжнародного цивільного процесу. Правові засади легалізації документів: поняття, види. Поняття апостиляції. Багатосторонні та двосторонні угоди, що передбачають взаємну відмову від легалізації документів. Особливості визнання та посвідчення документів іноземних держав.

 

Семінарське заняття 11 (2 год.)

1. Поняття легалізації документів.

2. Консульська легалізація.

3. Поняття апостилю та юридико-технічна процедура проставляння апостилю в Україні.

4. Двосторонні угоди України, що передбачають взаємну відмову від легалізації документів.

 

Завдання для самопідготовки (4 год.)

Читайте также:

©2015- 2018 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов.