Главная | Обратная связь
МегаЛекции

Основна частина – 70 хв.
Розгляд питань, винесених на практичне заняття до 10 хв. на кожне. Після розгляду кожного із питань викладач підводить підсумок. Вирішення практичних завдань.

1. Вирішення задачі №1.

2. Вирішення задачі №2.

3. Вирішення задачі №3.

4. Вирішення задачі №4.

5. Вирішення задачі №5.

6. Вирішення задачі №6.

Заключна частина – 5 хв.

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Навчально-науковий інститут права та психології

КАФЕДРА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН

План проведення

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

ТЕМА № 6. Пенсії по інвалідності і в разі втрати годувальника.

З навчальної дисципліни:Право соціального забезпечення.

Категорія слухачів: студенти навчально-наукового інституту права та психології НАВС.

Навчальна мета: вироблення у студентів умінь, навичок, самостійного пошуку, тлумачення та застосування норм права і теоретичних знань для вирішення навчальних задач.

Виховна мета: виховувати у студентів уміння творчо дискутувати, аналізувати різні погляди, робити узагальнені аргументовані висновки.

Розвивальна мета: прищепити студентам навики пошуку, користування і викладання навчального матеріалу з вивченої теми.

Навчальний час: 2 години.

Навчальне обладнання, ТЗН: дошка, крейда.

Наочні засоби: закони, підручники, посібники, навчально-методичний комплекс з дисципліни «Право соціального забезпечення».

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: трудове право, адміністративне право, сімейне право.

Навчальні питання:

4. Поняття, види і умови призначення пенсії по інвалідності в солідарній системі.

5. Особливості пенсійного забезпечення по інвалідності окремих категорій громадян (військовослужбовцям, працівникам органів внутрішніх справ, інвалідам війни, потерпілим від аварії на ЧАЕС і т.д.).

6. Поняття та призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника.

Література:

1. Конституція України. К. 2007.

2. Закон України “Про пенсійне забезпечення” від 05.11.1991 р. № 1788-ХІІ (ВВР. – 1992. - № 3)

3. Закон України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” від 09.07.2003 № 1058-ІV (ВВР. – 2003. - № 49 – 51. – ст. 376).

4. Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” від 19.12.1991 р. № 2001-ХІІ (ВВР. – 1991 р. - № 16. – ст. 16).

5. Закон України від 8.07.2011 р. «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи».

6. Закон України «Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб» від 9 квітня 1992 р.7. Закон України від 01 червня 2000 р. № 1767-ІІІ "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" // ВВР. – 2000. - № 35. – Ст. 289; станом на 26 грудня 2002 р. – ВВР 2003. - № 7. – Ст. 71.

8. Закон України від 18 січня 2001 р. № 2240-ІІІ "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами

9. Закон України від 12.12.1991 р. «Про запобігання захворювання на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення. / ВВР України. – 1992. - №11. – ст.152

10. Закон України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» від 08.07.2011р.

11. Демчук А.А., Надточій Б.О. Коментар до Закону України від 09.07.2003 р. “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” № 1058-ІV. (Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2006 р. № 1. – 510 с.).

12. Закон України “Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей” від 02.06.2005 р. (ОВУ. – 2005. № 25. – ст. 1412).

13. Право соціального забезпечення: Навч. Посібник за редакцією П.Д.Пилипенка. – К.:2006. – 496.

14. Сташків Б.І. Теорія права соціального забезпечення: Навч. Посібник – К. – Знання. – 2005. – 405 с.

15. Сирота І.М. Право соціального забезпечення в Україні. Підручник. – Х. 2006. – 432 с.

16. Болотіна Н.Б. Право соціального захисту. Навч. посібник – К.. – 2006.

17. Бойко М.Д. Право соціального забезпечення. Навч. посіб. К. – 2006.

18. Бурак В.Д. Синчук С.М. Право соціального забезпечення. Навч. посібник – К. 2004.

Методичні поради з викладання теми:

Організація дискусію за визначеною темою, оцінити активність студентів у дискусії уміння формулювати та відстоювати свою позицію..

План проведення практичного заняття (2 год)

Читайте также:

©2015- 2018 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов.