Главная | Обратная связь
МегаЛекции

Фахівця сектору продовольчого та речового забезпечення

1. Фахівець сектору продовольчого та речового забезпечення підпорядковується начальнику сектору продовольчого та речового забезпечення. На час відпустки фахівця відділу матеріального забезпечення виконує його обов’язки.

 

2.Фахівець сектору продовольчого та речового забезпечення відповідає:

- за ведення, збереження, облік документів;

- за кінцеві результати своєї діяльності;

- за стан обліку матеріальних засобів та особового складу, що стоїть на забезпеченні;

- за зберігання документів та бланків суворої звітності;

- за правильність виписування матеріальних засобів із складів;

- за своєчасність оприбуткування за книгами обліку матеріальних засобів, що надійшли до складів.

 

3. Фахівець сектору продовольчого та речового забезпечення зобов’язаний:

- вести оперативний облік руху матеріальних ресурсів, наявності невикористаних виробничих запасів;

- вести базу даних договорів що до придбання речового та продовольчого забезпечення;

- готувати проекти листів, угод та договорів зі сторонніми організаціями по речовому та продовольчому забезпеченню;

- виконувати з використанням засобів обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку роботи за напрямком діяльності сектору;

- вивчати та аналізувати інформацію, показники і результати роботи, узагальнювати і систематизувати їх, проводити необхідні розрахунки, використовуючи сучасну електронно-обчислювальну техніку;

- щомісячно робити звірки з матеріально відповідальними особами;

- проводити облік руху особового складу, що перебуває на забезпеченні;

- формувати звіти, вести облікову та довідкову документацію в межах своєї компетенції;

- виписувати прибуткові та видаткові документи ;

- перевіряти норми списання продуктів, продовольчого та речового майна;

- забезпечувати збереження облікових документів протягом встановлених термінів;

- знати, розуміти і застосовувати діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності. 

4. Фахівець сектору продовольчого та речового забезпечення має право:

- вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей;

- отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії;

- вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав;

- вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю;

- знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності;

- запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва;

- підвищувати свою професійну кваліфікацію;

- повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення;

- ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

 

 

Начальник відділу матеріального забезпечення

підполковник служби цивільного захисту А.С. Войцеховський

 

Ознайомлений:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

“____” ____________ 2013 р.

_______________________________________________________________________

“____” ____________ 2014 р.

 


ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник Навчального центру Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту

ДСНС України

полковник служби цивільного захисту О.М.Білотіл

“___” ______________ 2013 року

 

Рекомендуемые страницы:
Читайте также:

VП. Матеріали методичного забезпечення заняття
Акти договірного характеру, що є джерелами права соціального забезпечення
Алгоритм роботи командира взводу щодо забезпечення статутного порядку та військової дисципліни у підрозділі.
Асигнування з бюджету як організаційно-правова форма соціального забезпечення
Види заходів забезпечення кримінального провадження
До заяви про видачу судового наказу додаються документи, що підтверджують сплату судового збору та оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи.
До заяви про забезпечення доказів, яка не відповідає вимогам цієї статті, застосовуються наслідки, встановлені статтею 121 цього Кодексу.
Еволюція систем пенсійного забезпечення.
Економічна основи, форми і методи фінансового забезпечення інноваційної діяльності.
енергетика відділу матеріального забезпеченняВоспользуйтесь поиском по сайту:
©2015- 2018 megalektsii.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.