Главная | Обратная связь
МегаЛекции

Особливості пенсійного забезпечення народних депутатів, наукових та науково-педагогічних працівників.
Основні нормативно-правові акти.

Ø Про статус народного депутата України: Закон України в редакції закону від 22 березня 2001р № 2328-ІІІ.

Ø Про наукову та науково-технічну діяльність: Закон України від 1 грудня 1998 № 284-ХІV

Ø Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 9 липня 2003 року № 1058-ІV (Прикінцеві положення)

Коло осіб, які мають право на пенсію за Законом України “Про статус народного депутата України”. Порядок та умови призначення пенсій за Законом України “Про статус народного депутата України”.

Коло осіб, які мають право на пенсію за Законом України “Про наукову та науково-технічну діяльність”. Порядок та умови призначення пенсій за Законом України “Про наукову та науково-технічну діяльність”.

 

Пенсії за особливі заслуги перед Україною.

Основні нормативно-правові акти.

Ø Про пенсії за особливі заслуги перед Україною: Закон України від 1 червня 2000р. № 1767-ІІІ

Пенсії за особливі заслуги перед Україною (поняття, ознаки). Коло осіб, які мають право на пенсію за особливі заслуги перед Україною. Умови та порядок призначення пенсії за особливі заслуги перед Україною.

 

56. Поняття страхових допомог, їх ознаки та види.

Основна література. Див. питання № 2.

Основні нормативно-правові акти.

Ø Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 14 січня 1998 року № 16/98

Ø Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності: Закон України від 23 вересня 1999 року № 1105-ХІV.

Ø Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття Закон України від 2 березня 2000 року № 1533-ІІІ

Ø Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням: Закон України від 18 січня 2001 року № 2240-ІІІ

Ø Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 9 липня 2003 року № 1058-ІV

Поняття страхових допомог. Ознаки страхових допомог. Види страхових допомог залежно від соціальних ризиків. Загальні засади надання страхових допомог.

57. Поняття державних допомог, їх ознаки та види.

Основна література. Див. питання № 2.

Основні нормативно-правові акти.

Ø Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам: Закон України від 18 травня 2004 р. № 1727-ІV

Ø Про державну допомогу сім'ям з дітьми: Закон України від 21 листопада 1992 року № 2811-XIIØ Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям: Закон України від 1 червня 2000 року № 1768-ІІІ

Ø Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам: Закон України від 16 листопада 2000 року № 2109-ІІІ

Поняття державних соціальних допомог. Ознаки державних соціальних допомог. Принципи надання соціальних допомог. Види соціальних допомог (за підставами їх настання (соціальними ризиками); за суб'єктами, що мають право на такі допомоги; залежно від мети надання; залежно від тривалості надання; залежно від джерела виплати).

Читайте также:

©2015- 2018 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов.