Главная | Обратная связь
МегаЛекции

Особливості працевлаштування інвалідів. Організація робочого місця інваліда. Пільги у сфері трудової діяльності. Правове регулювання освіти та професійної підготовки інвалідів.
 

78. Соціальний захист осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Основні нормативно-правові акти.

Ø Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи: Закон України від 28 лютого 1991 року № 796-XII

Статус осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Система, порядок надання державних допомог особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Особливості пенсійного забезпечення осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Система соціальних пільг та соціальне обслуговування осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

 

79. Соціальний захист дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Основні нормативно-правові акти.

Ø Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи: Закон України від 28 лютого 1991 року № 796-XII

Статус дітей, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи. Грошові виплати потерпілим дітям та їх батькам. Пільги та компенсації потерпілим дітям та їх батькам.

 

80. Загальні засади соціального захисту дітей в Україні.

Основні нормативно-правові акти.

Ø Конституція України.

Ø Конвенція про права дитини (ратифіковано Постановою ВР № 789-XII від 27.02.91 )

Ø Декларація прав дитини.

Ø Про охорону дитинства: Закон України від 26 квітня 2001 року № 2402-ІІІ

Ø Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи: Закон України від 28.02.1991 р. № 796-ХІІ (Розділ 5)

Ø Про державну допомогу сім’ям з дітьми: Закон України від 22 березня 2001 року № 2334- ІІІ

Ø Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам: Закон України від 16 листопада 2000 року № 2109-ІІІ

Ø Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: Закон України від 13 січня 2005 року № 2342-IV

Ø Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей: Закон України від 24 січня 1995 р. № 20/95-ВР

Ø Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей: Закон України від 2 червня 2005р. № 2623-ІV

Ø Загальнодержавна програма “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2016 року: Затв. Законом України від 5 березня 2009 року № 1065-VI

Статус дитини. Основні принципи охорони дитинства. Система заходів щодо охорони дитинства. Організація охорони дитинства. Державна політика щодо соціального захисту сім’ї та дітей. Загальна характеристика основних видів соціального захисту дітей в Україні. 

81. Соціальний захист дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.

Основні нормативно-правові акти.

Ø Про охорону дитинства: Закон України від 26 квітня 2001 року № 2402-ІІІ

Ø Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: Закон України від 13 січня 2005 року № 2342-IV

Ø Про державну допомогу сім'ям з дітьми: Закон України від 21 листопада 1992 року № 2811-XII

Ø Порядок призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною”: затв. постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. № 81

Статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування.Засади державної політики щодо соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа. Пріоритети форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Повне державне забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа. Державна соціальна допомога а дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом “гроші ходять за дитиною”. Інші заходи соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Грошова допомога на дітей, які перебувають під опікою та піклуванням.

 

82. Соціальний захист ветеранів праці та осіб похилого віку.

Основні нормативно-правові акти.

Ø Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні: Закон України від 16 грудня 1993 року

Статус ветеранів праці та гарантії їх соціального захисту. Пільги ветеранам праці (в галузі охорони здоров’я, у сфері трудової діяльності, у сфері забезпечення житлом, у сфері надання послуг зв'язку, транспортні пільги).

Пільги для осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною (у сфері пенсійного забезпечення, у сфері охорони здоров’я, у сфері житлово-побутових послуг, у сфері забезпечення житлом, у сфері приватизації, у сфері надання послуг зв'язку, транспортні пільги, у сфері трудової діяльності, у сфері соціального обслуговування, у сфері зайнятості, компенсаційні виплати та соціальна допомога).

Статус громадян похилого віку та гарантії їх соціального захисту. Пільги громадянам похилого віку (у сфері трудової діяльності, матеріальне забезпечення: пенсії та допомоги, у сфері забезпечення житлом, у сфері охорони здоров’я, у сфері соціального обслуговування).

 

83. Соціальний захист ветеранів війни, дітей війни, біженців та осіб, які потребують додаткового захисту.

Основні нормативно-правові акти.

Ø Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту: Закон України від 22 жовтня 1993 року.

Ø Про соціальний захист дітей війни: Закон України від18 листопада 2004 року.

Ø Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту: Закон України від 8 липня 2011 року № 3671-VI

Поняття і зміст статусу ветеранів війни та осіб, на яких поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”. Пільги ветеранам війни (в галузі охорони здоров’я, у галузі житлово-комунальних послуг, транспортні пільги, у сфері трудової діяльності, у сфері забезпечення житлом, у сфері надання послуг зв'язку, у сфері соціального обслуговування). Виплата пенсій та грошових допомог.

Читайте также:

©2015- 2018 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов.