Главная | Обратная связь
МегаЛекции

Перспективи розвитку страхового ринку України

Перспективність подальшого розвитку страхового ринку України обумовлена не тільки подоланням нестабільної ситуації, яка в даний час спостерігається в економіці країни, але й вирішенням проблем, які накопичувались упродовж всього історичного розвитку вітчизняного страхового ринку. Сучасна фінансова криза лише загострила існуючі та виявила нові проблеми українського страхування. 1

На сьогоднішній день основними проблемами страхового ринку України є такі:

· незначний розмір уставного фонду, який повинні сплатити новостворені страхові компанії;

· невідповідність нормам ліквідності, диверсифікації та прибутковості розміщення страховиками коштів страхових резервів;

низька фінансова надійність і платоспроможність страховиків;

· недостатні обсяги капіталізації та низька ліквідність активів страхових компаній;

· відмінність системи оподаткування страхових компаній та інших суб’єктів господарювання;

· невизначеність механізму передавання активів однієї страхової компанії іншій;

· недостатній контроль і регулювання перестрахових операцій;

· слабка розвиненість страхування життя та недержавного пенсійного страхування;

· низький рівень актуарної практики та інституту брокерів на страховому ринку;

· блокування Верховною Радою прийняття нової редакції Закону України “Про страхування” та законів стосовно страхування екологічних і сільськогосподарських ризиків;

· обмеженість функцій Держфінпослуг відносно регулювання та пруденційних заходів щодо контролю за страховим ринком.

Незважаючи на багато невирішених проблем більшість фахівців сходяться на тому, що страховий ринок України має великий потенціал для якісного і кількісного зростання. При цьому називаються наступні фактори:

1) В Україні сформовано страхове законодавство, державний нагляд за страховою діяльністю і інші елементи інфраструктури страхового ринку (професійні об’єднання страховиків, Моторне, Авіаційне, Морське страхове бюро тощо). Інфраструктура страхового ринку України в принципі відповідає європейським стандартам.2) Серед прийнятих видів обов’язкового страхування нормативно незабезпеченими є майже половина. Експерти вказують, що прийняття відповідних постанов КМУ здатне буде збільшити обсяги ринку принаймні вдвічі.

3) Розвитку страхування сприяє фінансова стабілізація, яка має місце в останні 3 роки і поступове зростання доходів населення як в тіньовій так і в легальній економіці. Страхові компанії можуть виступати інструментом переходу коштів з тіньового до легального сектору, особливо це стосується компаній по страхуванню життя.

4) Зараз має місце тенденція до співпраці банків зі страховими компаніями, що призводить до збільшення маркетингових можливостей страховиків, появі нових страхових послуг, зростанню конкурентоспроможності українських страховиків.

Основною передумовою розвитку українського страхового ринку в наступні роки повинна стати співпраця суб’єктів страхового ринку з іншими учасниками ринку фінансових послуг і виконавчими та законодавчими органами влади. Тільки за умови прийняття відповідних нормативно-правових актів, які забезпечують ефективне регулювання страхового ринку, Держфінпослуг матиме можливість всебічного контролю за страховими відносинами, а страхові компанії, які займаються “справжнім” страхуванням, покращувати власні конкурентні переваги.

 

Рекомендуемые страницы:
Читайте также:


Воспользуйтесь поиском по сайту:
©2015- 2019 megalektsii.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.