Главная | Обратная связь
МегаЛекции

Параметричний стабілізатор постійної напруги на кремнієвому стабілітроні

Стабілізатори постійної напруги

 

Якість роботи електронної схеми в значній мірі залежить від стабільності напруги джерела живлення і значення його вихідного опору. Напруга живлення повинна залишатися сталою при зміні напруги і частоти мережі, а також при допустимих коливаннях температури, вологості, атмосферного тиску оточуючого середовища. Значення вихідного опору джерела живлення повинно бути достатньо малим. Для стабілізації змінної напруги на вході випрямляча можна використовувати електромагнітний стабілізатор. Однак, в цьому випадку коефіцієнт стабілізації незначний. При зміні напруги мережі на напруга на виході стабілізатора змінюється на .

Найбільш широке розповсюдження отримали стабілізатори постійної напруги, які вмикають між випрямлячем і споживачем. Стабілізатори постійної напруги, які побудовані на електронних лампах, транзисторах і операційних підсилювачах називають електронними. Електроні стабілізатори забезпечують малий вихідний опір і великих коефіцієнт стабілізації напруги в широкому діапазоні частот.

Основні параметри електронних стабілізаторів постійної напруги:

1.Коефіцієнт стабілізації напруги, який дорівнює відношенню відносного приросту напруги на вході до відносного приросту напруги на виході стабілізатора

 

 

2.Абсолютний коефіцієнт стабілізації

 

3.Вихідний опір стабілізатора для змінного струму, який характеризує зміну вихідної напруги при зміні струму навантаження

 

 

4.Кофіцієнткорисної дії , дорівнює відношенню потужності в навантаженні до номінальної вхідної потужності

 

 

5.Статичний вихідний опір

 

 

6.Відносна нижня границя зміни вхідної напруги

 

 

7. Відносна верхня границя зміни вхідної напруги

 

Параметричний стабілізатор постійної напруги на кремнієвому стабілітроні

В параметричних стабілізаторах постійної напруги використовуються прилади з нелінійною залежністю напруги від струму навантаження. Електрична принципова схема параметричного стабілізатора на кремнієвому стабілітроні наведена на рис.2.1 і складається з кремнієвого стабілітрона і баластного (обмежуючого) резистора Rб. 

 

Рис.2.1. Схема параметричного стабілізатора постійної напруги

на кремнієвому стабілітроні

 

Для забезпечення режиму параметричного стабілізатора необхідно вибрати початкові значення струмів стабілізації і значення баластного опору

 

 

Вхідний струм стабілізатора

 

.

 

Вхідна напруга стабілізатора

 

 

Використовуючи цей вираз отримуємо формулу для визначення баластного опору

 

 

Коефіцієнт стабілізації напруги параметричного стабілізатора

 

 

 

Вихідний опір стабілізатора при

 

.

 

Параметричні стабілізатори на кремнієвому стабілітроні не дозволяють регулювати вихідну напругу, не забезпечують високого коефіцієнта стабілізації і великих значень струмів навантаження. Такі стабілізатори переважно застосовуються в якості джерел опорної напруги в більш потужних компенсаційних стабілізаторах.

 

 

Рекомендуемые страницы:
Читайте также:


Воспользуйтесь поиском по сайту:
©2015- 2020 megalektsii.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.