Главная | Обратная связь
МегаЛекции

Компенсаційні стабілізатори постійної напруги

 

В компенсаційних стабілізаторах постійної напруги відбувається порівняння фактичного значення вихідної напруги з опорною напругою і в залежності від значення і знаку цієї різниці автоматично відбувається дія на регулюючий елемент, яка направлена на зменшення цієї різниці.

В стабілізаторах послідовного типу (рис.2.2) регулюючий елемент РЕ вмикається між випрямлячем і навантаженням і виконує роль баластного опору. Підсилювач постійного струму ППС побудований таким чином, що при зростанні напруги на виході, сигнал з виходу ППС закриває регулюючий елемент, його електричний опір зростає, спад напруги на ньому збільшується, а вихідна напруга стабілізатора залишається практично незмінною. При зменшенні напруги реакція стабілізатора буде зворотна.

 

 

 

Рис.2.2. Структурна схема компенсаційного стабілізатора послідовного типу

 

 

В компенсаційних стабілізаторах паралельного типу (рис.2.3) регулюючий елемент ввімкнений паралельно опору навантаженню, а послідовно з ним ввімкнений баластний опір . Схема підсилювача постійного струму ППС побудована таким чином, що при зростанні напруги на виході стабілізатора вихідний сигнал ППС збільшує струм через регулюючий елемент. За рахунок цього струму зростає спад напруги на резисторі Rб, а напруга на навантаженні практично не змінюється.

 

 

Рис.2.3. Структурна схема компенсаційного стабілізатора паралельного типу

 

Регулюючий елемент можна розглядати як генератор струму , який має внутрішній опір . Коефіцієнт підсилення за струмом підсилювача постійного струму, а його вхідний опір .

Вихідний опір компенсаційного стабілізатора послідовного типу

 

 

де – вихідний опір підсилювача постійного струму, який буде складати

 

 

де – сумарний коефіцієнт підсилення за струмом компенсаційного стабілізатора послідовного типу,

– вхідний опір підсилювача постійного струму.

Коефіцієнт стабілізації стабілізатора послідовного типу

 

 

де δн – відносна нижня границі зміни вхідної напруги стабілізатора,

Коефіцієнт корисної дії такого стабілізатора

 

 

Для стабілізаторів паралельного типу вихідний опір і коефіцієнт стабілізації можна визначити за цими ж виразами, замінивши в них на .

Рекомендуемые страницы:
Читайте также:


Воспользуйтесь поиском по сайту:
©2015- 2021 megalektsii.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.