Главная | Обратная связь
МегаЛекции

Полтавський національний технічний університет ім. Ю.Кондратюка

Полтавський національний технічний університет ім. Ю.Кондратюка

Кафедра комп’ютерних та інформаційних технологій і систем

Завдання для самостійної роботи з дисципліни

«Чисельні методи в інформатиці»

 

Група: 2- ТН Студент:Викладач: Гафіяк А.М.

Лабораторна робота №1

Варіант

 

Завдання 1.

Представте наступні числа у нормалізованому вигляді з плаваючою крапкою:

1.1. 175.4

1.2. -0.00874

1.3. -3.169

Завдання 2.

Записати у формі з фіксованою крапкою числа:

2.1. 0.312*103

2.2. 0.71*102

2.3. 0.465*10-2

Завдання 3.

Записати у формі з плаваючою крапкою числа:

3.1. 5

3.2. 0.7132

3.3. 0.0034

Завдання 4.

Знайдіть абсолютну та відносну похибку.

4.1. Нехай точне значення х=3.141592, наближене значення х1=3.14.

4.2. Нехай точне значення х=1000 000, наближене значення х1=999 996.

4.3. Нехай точне значення х=0.000 012, наближене значення х1=0.000 009.

Завдання 5.

Чому дорівнює m – мантиса, n – порядок чисел:

5.1. 0.76*102

5.2. 0.152*103

5.3. 0.339*10-1

Додаткові завдання:

 

Звіт про виконані лабораторні роботи повинен містити:

1. Титульний аркуш.

2. Бланк завдання.

3. Зміст звіту, створений засобами MS Word (Вставка®Ссылка®Оглавление и указатели…).

4. Пояснювальну записку до виконання завдань: вступ, основна частина (з „ілюстраціями” при необхідності, чіткий опис виконання завдань та отриманого результату, кожна лабораторна робота починається з нового аркушу, висновки).

5. Перелік використаних літературних джерел.


Полтавський національний технічний університет ім. Ю.Кондратюка

Кафедра комп’ютерних та інформаційних технологій і систем

Завдання для самостійної роботи з дисципліни

«Чисельні методи в інформатиці»

 

Група: 2- ТН Студент:Викладач: Гафіяк А.М.

Лабораторна робота №1

Варіант

Завдання 1.

Представте наступні числа у нормалізованому вигляді:

1.1. -0.00000342

1.2. 74.098

1.3. -55.871

Завдання 2.

Записати у формі з фіксованою крапкою числа:

2.1. 0.76*102

2.2. 0.152*103

2.3. 0.339*10-1

Завдання 3.

Записати у формі з плаваючою крапкою числа:3.1. 12

3.2. -0.876

3.3. -12.034

Завдання 4.

Знайдіть абсолютну та відносну похибку.

4.1. Нехай точне значення х=2.798801, наближене значення х1=2.800021.

4.2. Нехай точне значення х=8 000 022, наближене значення х1=9 999 961.

4.3. Нехай точне значення х=0.000 775, наближене значення х1=0.000 811.

Завдання 5.

Чому дорівнює m – мантиса, n – порядок чисел:

5.1. 0.312*103

5.2. 0.71*102

5.3. 0.465*10-2

Додаткові завдання:

Звіт про виконані лабораторні роботи повинен містити:

1. Титульний аркуш.

2. Бланк завдання.

3. Зміст звіту, створений засобами MS Word (Вставка®Ссылка®Оглавление и указатели…).

4. Пояснювальну записку до виконання завдань: вступ, основна частина (з „ілюстраціями” при необхідності, чіткий опис виконання завдань та отриманого результату, кожна лабораторна робота починається з нового аркушу, висновки).

5.Перелік використаних літературних джерел.

Полтавський національний технічний університет ім. Ю.Кондратюка

Кафедра комп’ютерних та інформаційних технологій і систем

Завдання для самостійної роботи з дисципліни

«Чисельні методи в інформатиці»

 

Група: 2- ТН Студент:Викладач: Гафіяк А.М.

Лабораторна робота №1

Варіант

 

Завдання 1.

Представте наступні числа у нормалізованому вигляді з плаваючою крапкою:

1.1. 222.4

1.2. -0.58874

1.3. -23.169

Завдання 2.

Записати у формі з фіксованою крапкою числа:

2.1. 0.512*103

2.2. 0.4571*102

2.3. 0.1235*10-2

Завдання 3.

Записати у формі з плаваючою крапкою числа:

3.1. 25

3.2. 0.5132

3.3. 0.0034

Завдання 4.

Знайдіть абсолютну та відносну похибку.

4.1. Нехай точне значення х=3.241592, наближене значення х1=3.24.

4.2. Нехай точне значення х=1000 202, наближене значення х1=999 996.

4.3. Нехай точне значення х=0.000 012, наближене значення х1=0.000 009.

Завдання 5.

Чому дорівнює m – мантиса, n – порядок чисел:

5.1. 0.56*102

5.2. 0.352*103

5.3. 0.339*10-1

Додаткові завдання:

 

Звіт про виконані лабораторні роботи повинен містити:

1. Титульний аркуш.

2. Бланк завдання.

3. Зміст звіту, створений засобами MS Word (Вставка®Ссылка®Оглавление и указатели…).

4. Пояснювальну записку до виконання завдань: вступ, основна частина (з „ілюстраціями” при необхідності, чіткий опис виконання завдань та отриманого результату, кожна лабораторна робота починається з нового аркушу, висновки).

5. Перелік використаних літературних джерел.


Полтавський національний технічний університет ім. Ю.Кондратюка

Рекомендуемые страницы:
Читайте также:


Воспользуйтесь поиском по сайту:
©2015- 2020 megalektsii.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.