Главная | Обратная связь
МегаЛекции

Перелік тем індивідуальних завдань

1. Аналіз кореспондентської мережі банку.  
2. Вдосконалення іпотечного кредитування.  
3. Вдосконалення кредитування фізичних осіб у банку.  
4. Визначення кредитоспроможності заявника кредиту.  
5. Визначення та аналіз основних факторів, що впливають на ціну банківських послуг.  
6. Впровадження нових банківських послуг в Україні.  
7. Діяльність комерційного банку на ринку цінних паперів: вітчизняний та зарубіжний досвід.  
8. Діяльність фондової біржі на ринку цінних паперів.  
9. Засоби управління кредитним ризиком, форми забезпечення зобов’язань позичальника перед банком.  
10. Касова дисципліна та прогнозування обороту готівкових грошей у банках.  
11. Комерційна (дилерська) діяльність на ринку цінних паперів: сучасний стан та напрямки розвитку.  
12. Комісійна (брокерська) діяльність на ринку цінних паперів: сучасний стан та напрямки розвитку.  
13. Мінімізація ризиків зовнішньоекономічної діяльності.  
14. Оптимізація кредитного портфеля банку.  
15. Організація кореспондентських відносин з іноземними банками.  
16. Основні напрямки маркетингової політики банку.  
17. Основні напрямки підвищення прибутковості банку.  
18. Особливості форм міжнародних розрахунків та шляхи їх вдосконалення.  
19. Оцінка ефективності роботи функціональних підрозділів банку.  
20. Перспективи розвитку кредитних послуг банків.  
21. Підвищення ефективності іпотечного кредитування в Україні.  
22. Підвищення ефективності кредитних послуг банків.  
23. Підвищення ефективності кредитної політики банків.  
24. Підвищення ефективності кредитування юридичних осіб.  
25. Підвищення ефективності розрахунково-касового обслуговування клієнтів банків.  
26. Підвищення ефективності споживчого кредитування.  
27. Підвищення ефективності управління активами і пасивами банків.  
28. Підвищення і оцінка ефективності використання ресурсів банку.  
29. Платіжні системи банків.  
30. Проблеми вдосконалення технологій житлового кредитування.  
31. Проблеми іпотечного кредитування.  
32. Проблеми організації та визначення ефективності продажів банківських продуктів.  
33. Проблеми удосконалення аналізу фінансово-економічної діяльності банку.  
34. Процентна політика банку та шляхи її удосконалення.  
35. Ресурсна політика комерційного банку.  
36. Ризик – менеджмент у банку.  
37. Розвиток банківського кредитування юридичних осіб.  
38. Розвиток банківського менеджменту: сучасний стан та напрямки вдосконалення.  
39. Розвиток депозитарної діяльності банку.  
40. Розвиток інструментів кредитування в міжнародній торгівлі.  
41. Розвиток карткового бізнесу банків.  
42. Розвиток мікрокредитування у банку.  
43. Розвиток небанківського фінансового сектору в Україні.  
44. Розвиток системи планування та прогнозування банківської діяльності.  
45. Розвиток споживчого кредитування.
46. Розвиток форм та методів забезпечення повернення банківських кредитів.
47. Розробка та реалізація кредитної політики банку.
48. Стратегічне управління банком.
49. Структура ресурсів комерційного банку.
50. Сучасний стан та розвиток діяльності кредитних спілок.
51. Сучасний стан аналізу діяльності банку.
52. Сучасний стан інвестиційної діяльності банків.
53. Сучасний стан капіталізації банків.
54. Сучасний стан окремих операцій банку (на прикладі валютних, інвестиційних, нетрадиційних, кредитних, розрахунково-касових).
55. Сучасний стан розрахунково-касового обслуговування.
56. Сучасний стан та перспективи розвитку лізингу.
57. Сучасний стан та розвиток депозитних операцій
58. Сучасний стан факторингових послуг банку.
59. Удосконалення технології проведення документарних операцій.
60. Управління активами та пасивами банку.
61. Управління валютними ризиками у банку.
62. Управління валютною позицією банку.
63. Управління кредитними ризиками.
64. Управління ліквідністю банку.
65. Управління ресурсами банку.
66. Управління ресурсами з метою підвищення прибутковості банку і ліквідності його активів.
67. Формування процентних ставок за кредити в сучасних умовах.
68. Формування та розвиток нових банківських установ.
69. Функціонально-вартісний аналіз структури управління банком.
70. Цілі, задачі і прийоми банківського маркетингу.
71. Шляхи вдосконалення валютного контролю у банку.
72. Шляхи вдосконалення кредитної політики банку.
73. Шляхи мінімізації кредитного ризику.
         

  

КОНТРОЛЬНІ ЗАХОДИ

Підсумковий контроль з дисципліни «Банківська система» проводиться у вигляді :

- класної контрольної роботи.

- заліку.

 

Рекомендуемые страницы:
Читайте также:


Воспользуйтесь поиском по сайту:
©2015- 2019 megalektsii.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.