Главная | Обратная связь
МегаЛекции

ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ ТА МЕТОДИКА ЇЇ ВИКЛАДЕННЯ

ФАКУЛЬТЕТ З ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ

ЗАПАСУ ЗА КОНТРАКТОМ ХУ ПС

кафедра № 10-04

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри № 10-04

Працівник ЗСУ В.Ф.Вальтер

“____”______________ 200 __ р.

 

ЛЕКЦІЯ

 

З навчальної дисципліни

“Військова метрологія та метрологічне забезпечення ”

 

 

Тема 10 :Положення про метрологічне забезпечення Збройних Сил України . ”

 

Навчальний потік

 

Час: 90 хвилин

 

Місце: аудиторія__________

 

Навчальна та виховна мета:Дати студентам основні поняття про обов'язки посадових осіб Збройних Сил України з питань метрології і метрологічної діяльності та посадових осіб метрологічної служби .

 

 

Харків

200_
Навчальні питання і розподіл часу

 

1. Вступ 5 хвил.

2. Основна частина.

1. Обов'язки посадових осіб Збройних Сил України з питань метрології

і метрологічної діяльності . 40 хвил.

2. Обов'язки та права посадових осіб метрологічної служби Збройних

Сил України. 40 хвил.

3. Заключна частина. 5 хвил.

 

Навчальне-матеріальне забезпечення:

Наочні посібники:

1. Слайд: №№_______

2. Плакати: №№_______

 

Технічні засоби навчання:

1. Графопроектор “Полі люкс”.

 

Навчальна література:

 

1. Соловйов В.І. "Військова метрологія та метрологічне забезпечення" КІ ВПС , 2000 , с.70-75 .

2. Наказ МО України № 172, 1993 р. "О введении в действие Положения о метрологическом обеспечении Вооружёных Сил Украины".

3. Наказ МО Украины № 278, 1994 р. “Про введення в дію Перелік військової вимірювальної техніки, що підлягає повірці (атестації) у Збройних Силах України".

4. Наказ начальника Генерального штабу ЗС України № 35, 1995 р. "Про удосконалення системи метрологічного забезпечення Збройних Сил У країни".

5. Директива МО України № Д-19 від 19.04.94 р. "Про створення управління метрології і стандартизації Міністерства оборони України"

6. Директива начальника Генерального штабу ЗС України ДГШ-42 від 26.04.94 р, про стан метрологічного забезпечення Збройних Сил України та заходи для його поліпшення".7. Наказ начальника Озброєння ЗС України № 88, 1994 р. "Про введення в дію інструкції по порядку допуску особового складу до робіт з метрологічного забезпечення військ".

8. Директива начальника Озброєння ЗС України № 127/902 від14.09.92 р. "О регистрации метрологических подразделений".

9. Руководство по эксплуатации войсковых средств измерений (Введено в действие приказом заместителя Министра Обороны по вооружению № 59, 1986г) .

10. Закон України "Про метрологію та метрологічну діяльність” від11.02.98р.

11. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження положення про особливості метрологічної діяльності у сфері оборони” від 17 серпня 1998р.

12. Положення про метрологічне забезпечення Збройних Сил України .

ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ ТА МЕТОДИКА ЇЇ ВИКЛАДЕННЯ

 

Під час проведення вступної частини викладач приймає рапорт про готовність навчальної групи до заняття, перевіряє кількість студентів згідно журналу, їх зовнішній вигляд та готовність групи до заняття (наявність конспектів та рекомендованої літератури).

Після чого оголошує тему, мету та навчальнi питання.

Викладання навчальних питань заняття здiйснюється з урахуванням того, що студентами засвоєнi теоретичні основи метрології та вимірювальної техніки, питання

організації та правила експлуатації військових засобів вимірювання.

При розгляді першого питання довести до студентів обов'язки посадових осіб Збройних Сил України з питань метрології і метрологічної діяльності, звернути їх увагу на те, що посадові особи Збройних Сил України здійснюють загальне керівництво і контроль за метрологі­чним забезпеченням підпорядкованих військ (сил) та забезпечують умо­ви функціонування відповідних служб метрології і стандартизації та вій­ськових метрологічних лабораторій, а командир частини є організатором метро­логічного забезпечення, він несе особисту відповідальність за організацію обліку, правильне засто­сування та відповідні умови експлуатації та зберігання військової вимірю­вальної техніки, за її перевірку й ремонт в установлені строки, прийняття необхідних заходів з забез­печення її своєчасного ремонту і заміни.

Під час розгляду другого питання про обов'язки та права посадових осіб метрологічної служби Збройних Сил України звернути увагу на те, що посадові особи метрологічної служби Збройних Сил України вирішують завдання метрологічного забезпечення у відповідності до обов'язків, визначених Положенням про метрологічну слу­жбу Збройних Сил України.

Під час проведення заключної частини підвести підсумки заняття, зробити висновки по викладеному навчальному матеріалу , дати відповідь на запитання та завдання для самостійної роботи.

На занятті викладач повинен мати робочу навчальну програму, тематичний план

вивчення дисципліни та основні навчальні та методичні посібники, рекомендовані для вивчення матеріалу заняття.

 

Рекомендуемые страницы:
Читайте также:


Воспользуйтесь поиском по сайту:
©2015- 2021 megalektsii.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.