Главная | Обратная связь
МегаЛекции

У сфері праці та соціального захисту населення




Назва документу Дата прийняття, номер Спрямування
1. Закон України «Про пенсійне забезпечення»   05.11.1991 р., № 1788-XII Відповідно до Конституції України гарантує всім непрацездатним громадянам України право на матеріальне забезпечення за рахунок суспільних фондів споживання шляхом надання трудових і соціальних пенсій.
3.2.1. Скориставшись джерелами зі списку нормативно-правових актів, основної використаної і рекомендованої для поглибленого вивчення курсу літератури, Інтернет-ресурсів, скласти схему системи органів виконавчої влади із забезпечення формування та реалізації державної політики у сферах освіти і науки, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, інформатизації, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, створення умов для розвитку інформаційного суспільства, а також у сфері здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю навчальних закладів незалежно від їх підпорядкування і форми власності.3.2.2. Скориставшись джерелами зі списку нормативно-правових актів, основної використаної і рекомендованої для поглибленого вивчення курсу літератури, Інтернет-ресурсів, скласти схему системи органів виконавчої влади щодо формування державної політики у сфері кінематографії, формування та забезпечення реалізації державної політики у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, а також спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин України.3.2.3. Скориставшись джерелами зі списку нормативно-правових актів, основної використаної і рекомендованої для поглибленого вивчення курсу літератури, Інтернет-ресурсів, скласти схему системи центральних органів виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сферах зайнятості населення та трудової міграції, трудових відносин, соціального захисту, соціального обслуговування населення, волонтерської діяльності, з питань сім'ї та дітей, оздоровлення та відпочинку дітей, а також захисту прав депортованих за національною ознакою осіб, які повернулися в Україну.

4. Виконати тестові завдання і підготуватися до тестового контролю:

1. До системи органів виконавчої влади в соціально-культурній сфері не належить:

а) Міністерство культури України;

б) Міністерство освіти і науки України;

в) Міністерство соціальної політики України;



г) Міністерство охорони здоров’я України.

д) Міністерство екології та природних ресурсів України

2. Визначення: «... – це різновид державного управління, сукупність функцій, що здійснюються органами державної влади з метою здійснення управління освітою, наукою, культурою, туризмом, охороною здоров’я та соціального захисту населення України, фізичною культурою та спортом» відповідає поняттю:

а) управління в адміністративно-політичній сфері;

б) управління в соціально-культурній сфері;

в) управління в сфері освіти;

г) соціальне управління.

3. Визначення: «... – це основа розвитку особистості, суспільства, нації та держави, запорука майбутнього України, відтворює і нарощує інтелектуальний, духовний та економічний потенціал суспільства» відповідає поняттю:

а) освітні рівні;

б) базова освіта;

в) наука;

г) освіта.

4. Структура освіти включає:

а) дошкільну освіту, загальну середню освіту, позашкільну освіту, професійно-технічну освіту;

б) вищу освіту, післядипломну освіту;

в) аспірантуру, докторантуру, самоосвіту;

г) всі варіанти правильні.

5. В Україні встановлюються такі освітні рівні:

а) початкова загальна освіта, професійно-технічна освіта;

б) базова середня освіта, повна загальна середня освіта;

в) базова вища освіта, повна вища освіта;

г) всі варіанти правильні.

 





Читайте также:





©2015- 2018 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов.