Главная | Обратная связь
МегаЛекции

Тема. Розрахунок точності прямолінійного та зогнутого теодолітних ходів

Перелік лабораторних робіт

Лабораторна робота № 1

Мета: навчитися виконувати попередній розрахунок точності запроектованого теодолітного ходу та його аналіз з точки зору забезпечення необхідної точності, що висувається до знімальної геодезичної основи.

Прилади й обладнання: мікрокалькулятор.

Короткі теоретичні відомості

При проектуванні знімальних мереж для землевпорядних і кадастрових потреб виходять з того, що гранична помилка Δгр положення пунктів цих мереж після їх зрівнювання відносно пунктів державних геодезичних мереж та розрядних мереж згущення не повинна перевищувати у відкритій місцевості та на забудованій території 0,2 мм масштабу плану і 0,3 мм – на місцевості, що вкрита деревами та чагарниками [1].

Щоб забезпечити вказану точність теодолітних ходів, при їх проектуванні необхідно керуватись технічними вимогами до їх параметрів.

Теодолітні ходи (згідно з [1]) з використанням теодолітів, мірних стрічок та рулеток прокладають з граничними відносними помилками 1/3000, 1/2000, 1/1000 відповідно до параметрів таблиці 1.1.

Таблиця 1.1 – Довжини теодолітних ходів, які прокладаються із використанням теодолітів і рулеток

Масштаб
Допустимі довжини ходів між вихідними пунктами, км
1:5000 6,0 4,0 2,0 6,0 3,0
1:2000 3,0 2,0 1,0 3,6 1,5
1:1000 1,8 1,2 0,6 1,5 1,5
1:500 0,9 0,6 0,3 - -

 

Довжини сторін у таких теодолітних ходах мають бути в межах:

- на забудованих територіях не більше 350 м і не менше 20 м;

- на незабудованих територіях – не більше 350 м і не менше 40 м.

Теодолітні ходи з використанням оптичних теодолітів і світловіддалемірів та електронних тахеометрів прокладають з граничними відносними помилками 1/2000 відповідно до таблиці 1.2.

Таблиця 1.2 – Довжини теодолітних ходів, які прокладаються із використанням теодолітів, тахеометрів і світловіддалемірів

Масштаб
Допустимі довжини ходів Допустима кількість сторін Допустимі довжини ходів Допустима кількість сторін
1:5000 12,0 16,0
1:2000 7,0 9,0
1:1000 4,0 6,0
1:500 2,0 - -

 Довжини сторін у теодолітних ходах мають бути в таких межах:

- на забудованих територіях – не більше 1000 м і не менше 20 м;

- на незабудованих територіях – не більше 1500 м і не менше 40 м.

Як відомо, точність теодолітного ходу характеризується граничною помилкою положення пункту в “найслабшому” місці ходу. “Найслабшим” місцем (найбільша помилка пункту) вважається пункт ходу, розміщений на його середині. Також відомо, що гранична помилка такого пункту після зрівнювання приблизно дорівнює середній квадратичній помилці М положення кінцевої точки ходу до зрівнювання:

. (1.1)

Для знаходження М використовують одну з формул [5]:

- для витягнутого ходу:

, (1.2)

- для зігнутого ходу:

(1.3),

де ms – середня квадратична помилка вимірювання ліній; mβ – середня квадратична помилка вимірювання кутів; n – кількість ліній ходу; L – довжина замикаючої; – відстань між центром тяжіння ходу і кожним його пунктом i.

Для теодолітних ходів з вимірюванням ліній світловіддалемірами і електронними тахеометрами:

(1.4)

Для полігонометрії з вимірюванням ліній мірними стрічками, рулетками:

. (1.5)

Граничну відносну помилку теодолітного ходу обчислюють за формулою:

. (1.6)

Завдання. На карті масштабу 1:25000 (1:10000) запроектувати теодолітний хід для кадастрового знімання відповідає масштабу 1:5000 (1:2000). Знайти очікувану граничну помилку Δгр положення пункту теодолітного ходу, розміщеного в найслабшому місці ходу та граничну відносну помилку ходу. Зробити висновок щодо точності ходу.

Примітка. Студенти з непарним номером у списку групи проектують теодолітний хід для знімання масштабу 1:5000, в якому сторони будуть вимірюватись електронним тахеометром, а студенти з парним номером у списку проектують теодолітний хід для кадастрового знімання масштабу 1:2000, в якому сторони будуть вимірюватись мірною стрічкою (рулеткою).

Рекомендуемые страницы:
Читайте также:


Воспользуйтесь поиском по сайту:
©2015- 2021 megalektsii.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.