Главная | Обратная связь
МегаЛекции

Порядок виконання роботи

1. На карті масштабу 1:25000 (1:10000) проектують теодолітний хід між заданими пунктами геодезичної планової основи – державних планових мереж та розрядних мереж згущення з врахуванням особливостей місцевості, дотримуючись при цьому технічних вимог (табл. 1.1 або 1.2). Графічне зображення теодолітного ходу переносять з карти на кальку (ватман) у тому самому масштабі.

Встановлюють форму ходу (витягнута чи зогнута). Для цього перевіряють виконання наступних критеріїв витягнутості ходу [5].

3. Вираховують очікуване значення М за однією з формул: (1.2) чи (1.3). При цьому для ходу з вимірюванням ліній електронним тахеометром приймають: , ; для ходу з вимірюванням ліній мірною стрічкою (рулеткою) – , .

4. Знаходять очікуване значення граничної відносної помилки у найслабшому місці ходу за формулою (1.1) і порівнюють її з допустимим масштабу плану знімання.

5.Знаходять граничну відносну помилку ходу за формулою (1.6).

6. Порівнюють з допустимою граничною відносною помилкою [1]. Роблять висновок стосовно точності запроектованого теодолітного ходу.

Зміст звіту

Звіт повинен містити назву роботи, мету, завдання, використані прилади й обладнання, схему запроектованого теодолітного ходу, технічні вимоги проектування, отримані результати розрахунку точності ходу, короткі пояснення із наведенням необхідних формул та висновки.

Контрольні питання

1. Технічні параметри проектування теодолітних ходів, у яких лінії вимірюють рулетками.

2. Технічні параметри проектування теодолітних ходів, у яких лінії вимірюють світловіддалемірами та електронними тахеометрами.

3. Критерії зігнутості запроектованого теодолітного ходу.

4. За якими формулами визначають середню квадратичну помилку М положення кінцевої точки ходу до зрівнювання залежно від форми ходу?

5. Які гранично допустимі помилки Δгр положення пунктів теодолітного ходу відносно пунктів державних геодезичних мереж та розрядних мереж згущення?

Література: [1, 5].

Лабораторна робота № 2

Рекомендуемые страницы:
Читайте также:


Воспользуйтесь поиском по сайту:
©2015- 2020 megalektsii.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.