Главная | Обратная связь
МегаЛекции

ОБҐРУНТУВАННЯ ОСНОВНИХ ПАРАМЕНТРІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ ПАТ «Київська виробнича компанія «Рапід»

Реферат

Курсовий проект містить 30 сторінок. За допомогою документів, а саме фінансовою звітністю господарського товариства, балансом та звітом про фінансові результати ми виконуємо завдання.

Методику розробки бюджету інвестиційної програми підприємства ілюструє ПАТ «Київська виробнича компанія «Рапід». Звітність ПАТ наведена у додатках А, Б.

Операційна діяльність підприємства- прибуткова.

Для вибору ділової стратегії необхідно проаналізувати діяльність підприємства із метою визначення її ефективності та рівня ризиків, що впливають на неї.

В курсовому проекті 4 розділи :

- Обгрунтування основних параметрів інвестиційної програми ПАТ «Київська виробнича компанія «Рапід»

- Складання бюджету інвестиційної програми на перше півріччя

- Методика розробки бюджету інвестиційної програми на друге півріччя за стратегією «скорочення витрат»

- Оцінка результатів планування

Таблиць – 12 . Кількість джерел згідно з переліком посилань – 5.

Мета курсової роботи– отримання навичок розробки бюджету інвестиційної програми підприємства. Бюджет складається на плановий рік із розподілом по півріччях.

Результатом виконання курсової роботи єрозробка бюджету інвестиційної програми на друге півріччя за стратегією «скорочення витрат» для ПАТ «Київська виробнича компанія «Рапід».

Ключові слова : баланс, фін. результат, капітальні інвестиції, бюджет, прибуток, збут.

ЗМІСТ

РЕФЕРАТ
ВСТУП
1. Обгрунтування основних параметрів інвестиційної програми ПАТ «Київська виробнича компанія «Рапід»
1.1. Обґрунтування ділової стратегії підприємства та вихідних даних до курсової роботи
1.2. Визначення обсягу капітальних інвестицій і очікуваного приросту прибутку від операційної діяльності
2. Складання бюджету інвестиційної програми на перше півріччя
2.1. Розрахунок внутрішніх джерел фінансування капітальних інвестицій
3.2. Планування зовнішніх джерел фінансування
З. Методика розробки бюджету інвестиційної програми на друге півріччя за стратегією «скорочення витрат»
4. Оцінка результатів планування 5.ВИСНОВОК
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТОК А Баланс ПАТ «Київська виробнича компанія «Рапід»
ДОДАТОК Б Звіт про фінансові результати ПАТ «Київська виробнича компанія «Рапід»

  

ВСТУП

Однією із найважливіших проблем при здійсненні інвестиційної діяльності є її фінансове забезпечення, яке має забезпечити:

• реалізацію інвестиційних проектів у запланованому обсязі;

• оптимальну структуру інвестицій і необхідних платежів (податків, відсоткових виплат по кредиту тощо);

• зниження ризиків проектів;

• необхідне співвідношення власних і позикових коштів.

У найбільш загальному випадку розрізняють зовнішні та внутрішні джерела фінансування інвестиційної діяльності.

Згідно Закону України "Про інвестиційну діяльність" інвестиційна діяльність може здійснюватись за рахунок:

1. власних фінансових ресурсів інвестора (власних коштів) (прибутку, амортизаційних відрахувань, страхових відшкодувань від стихійних аварій та лих, нагромаджень та заощаджень громадян та юридичних осіб);

2. позикових фінансових ресурсів інвесторів (банківських та державних кредитів та позик, облігаційних позик);

3. залучених коштів (коштів, отриманих від розміщення акцій, пайових та інших внесків громадян та юридичних осіб);

4. бюджетних інвестиційних асигнувань;

5. безоплатних та благодійних внесків, пожертвувань громадян та юридичних осіб.

Зміст інвестиційної програми визначає обрана основна ділова стратегія, «скорочення витрат» відповідно довгострокові цілі діяльності. Для досягнення останніх формується портфель інвестиційних проектів. Періодично довгострокові цілі конкретизуються в поточних цілях, що мають певні кількісні показники: відсоток скорочення собівартості проданої продукції, товарів, робіт, послуг, збільшення доходів основної діяльності та інші. Для їх досягнення необхідно реалізувати певні інвестиційні проекти, які вибираються з відповідного портфеля. Вартість проектів визначає капітальні витрати, для покриття яких необхідно віднайти відповідні внутрішні, а, при потребі, і зовнішні джерела фінансування. Баланс між капітальними інвестиціями (витратами) і джерелами їх фінансування представляє собою бюджет інвестиційної програми.

Мета курсової роботи– отримання навичок розробки бюджету інвестиційної програми підприємства. Бюджет складається на плановий рік із розподілом по півріччях.

Завданнями роботи є:

• обґрунтування ділової стратегії підприємства;

• розрахунок обсягу капітальних інвестицій;

• планування обсягу внутрішніх джерел фінансування капітальних інвестицій:

а) амортизаційних відрахувань по основних засобах та нематеріальних активах;

б) тезаврованого прибутку;

в) інших внутрішніх джерел;

• при нестачі внутрішніх джерел – визначення обсягу зовнішніх джерел фінансування:

а) короткострокових кредитів;

б) довгострокових кредитів;

в) додаткової емісії акцій (для акціонерних товариств) або додаткових внесків засновників (для інших товариств);

• при надлишку внутрішніх джерел – планування їх використання на:

а) погашення коротко і довгострокових кредитів;

б) виплату дивідендів; в) здійснення поточних і довгострокових фінансових інвестицій та інше;формування бюджету інвестиційної програми підприємства;оцінка результатів планування.

ПАТ «Київська виробнича компанія «Рапід» одне з найбільш великих транспортних підприємств України - є українським і європейським лідером в галузі міжнародних перевезень вантажів. Перевага фірми ”РАПІД” - у значному досвіді здійснення міжнародних перевезень, наявності самого сучасного рухомого складу, укомплектованості автомобілями та напівпричепами провідних зарубіжних фірм і висококваліфікованого персоналу. Підприємство має більш ніж 250 одиницями транспорту, здатними перевозити будь-які вантажі в країни Європи і назад. Компанія має потужну виробничо-технічну базу і прекрасно навчених, кваліфікованих фахівців, що дозволяє підтримувати рухомий склад в прекрасному експлуатаційному стані. А також «РАПІД» пропонує Клієнтам широкий спектр послуг технічного обслуговування, діагностики і ремонту вантажних автомобілів Мерседес-Бенц, Вольво, ІВЕКО та інших марок, а також напівпричепів Кроне, Шмітц, Кегель.

Отже, ми розробляємо бюджет інвестиційної програми на друге півріччя за стратегією «скорочення витрат» для ПАТ «Київська виробнича компанія «Рапід».

 

ОБҐРУНТУВАННЯ ОСНОВНИХ ПАРАМЕНТРІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ ПАТ «Київська виробнича компанія «Рапід»

Рекомендуемые страницы:
Читайте также:


Воспользуйтесь поиском по сайту:
©2015- 2020 megalektsii.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.