Главная | Обратная связь
МегаЛекции

УПРАВЛІННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЮ РОБОТОЮ

 

Організація руху поїздів на одноколійних ділянках

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт

Частина 1

 

 

Укладачі: Г. І. Нестеренко О. В. Лашков Є. В. Іващенко  

 

 

  Для студентів ІІІ – IV курсу денної форми навчання та IV курсу ЦДО спеціальності 7.100403

 

 

Дніпропетровськ 2012


УДК 656.212.5

 

 

Укладачі:

Нестеренко Галина Іванівна

Лашков Олександр Васильович

Іващенко Євгеній Вікторович

 

 

Рецензенти:

Начальник служби перевезень ДП «Придніпровська залізниця» О.М. Декарчук, д-р техн. наук, проф. В. І. Бобровський (ДІІТ)

 

 

Управління експлуатаційною роботою на залізничному транспорті [Текст]: Ч. І. Організація руху поїздів на одноколійних ділянках: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт // уклад.: Г. І. Нестеренко, О. В. Лашков, Є. В. Іващенко; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. ак. В. Лазаряна. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. ак. В. Лазаряна, 2012. – 55 с.

 

Методичні вказівки містять структуру, зміст і обсяги виконання лабораторних робіт з дисципліни «Управління експлуатаційною роботою на залізничному транспорті», яку також можна використовувати під час виконання лабораторних робіт з дисципліни «Практичні основи роботи оператора поста централізації на станціях».

Методичні вказівки призначені для студентів 3 та 4 курсу денної форми навчання та 4 курсу Центру дистанційної освіти спеціальності 7.100403 «Організація перевезень і управління на залізничному транспорті».

Іл. 79. Бібліогр.: 6 назв.

 

 

Ó Нестеренко Г. І. та ін., укладання, 2012
Ó Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, редагування, оригінал-макет, 2012

ЗМІСТ

  Вступ
Лабораторна робота № 1 Вступне заняття. Первинний інструктаж з охорони праці.
Лабораторна робота № 2 Знайомство з устроєм лабораторії; характеристика перегонів й станцій, їх класифікація.
Лабораторна робота № 3 Практичне засвоєння порядку вступу ДНЦ та ДСП на чергування. Правила ведення технічної документації. Пристрої зв’язку на ділянках.
Лабораторна робота № 4 Організація руху поїздів при автоматичному блокуванні на одноколійній ділянці.
Лабораторна робота № 5 Організація руху поїздів при напівавтоматичному блокуванні на одноколійній ділянці.
Лабораторна робота № 6 Порядок прийому та відправлення поїздів при оснащенні станції пристроями маршрутно-ключової централізації стрілок й сигналів.
Лабораторна робота № 7 Організація диспетчерського управління рухом поїздів.
Лабораторна робота № 8 Контрольне заняття. Практичне виконання студентами обов’язків чергового по станції.
Лабораторна робота № 9 Практичне виконання обов’язків чергового по станції Соковичі.
Лабораторна робота № 10 – 11 Практичне виконання обов’язків чергового по станції Образцове.
Лабораторна робота № 12 – 13 Практичне виконання обов’язків чергового по станції Гордієнкове.
Лабораторна робота № 14– 15 Практичне виконання обов’язків чергового по станції Бузанове.
Лабораторна робота № 16 – 17 Практичне виконання обов’язків чергового по станції Тихонове.
Лабораторна робота № 18 Практичне виконання обов’язків чергового по станції Шаульська.
Лабораторна робота № 19 – 20 Практичне виконання обов’язків поїзного диспетчера одноколійної диспетчерської дільниці.
Бібліографічний список
       

 ВСТУП

Черговий по залізничної станції (ДСП) та поїзний диспетчер (ДНЦ) є провідними професіями в системі організації руху поїздів. Від них залежить своєчасність доставки пасажирів й вантажів, забезпечення безпеки руху поїздів, злагодженість у роботі підрозділів залізничного транспорту. Тому підготовці таких спеціалістів в освітній галузі приділяється особлива увага.

Мета лабораторних робіт по курсу «Управління експлуатаційною роботою» (Організація руху поїздів на одноколійних ділянках; частина 1) – дати студентам факультету «Управління процесами перевезень на залізничному транспорті» практичні навички управління роботою станцій при прийомі та відправленні поїздів, взаємодії з диспетчерським апаратом для забезпечення руху поїздів на ділянках з різними засобами блокування, сигналізації, та зв’язку.

Лабораторні роботи проводяться протягом всього періоду вивчення дисципліни «Управління експлуатаційною роботою» (5 – 8 семестри).

Лабораторні роботи проводяться методом практичного виконання студентами обов’язків чергових по станціям та поїзних диспетчерів на персональних робочих місцях – макетах пультів управління стрілками та сигналами станцій.

Завчасно перед кожною лабораторною роботою передбачена самостійна підготовка студентів, яка полягає у роботі з нормативно-технічною документацією (Правила технічної експлуатації залізниць України, Інструкція з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України, Інструкція з сигналізації на залізницях України, посадові інструкції ДНЦ та ДСП). На кожному лабораторному занятті викладач перед початком лабораторних робіт протягом 5-10 хвилин перевіряє самостійну підготовку студентів до виконання лабораторних робіт згідно з визначеним обсягом. В процесі виконання роботи студент веде необхідну документацію, а після виконання лабораторної роботи подає її і письмовий звіт з коротким описом роботи викладачеві. Звіт складається при підготовці до лабораторної роботи та в процесі її виконання. За 10 хвилин до кінця заняття студенти, здавши чергування на своїх робочих місцях, збираються в аудиторії, зазначеній в розкладі занять, для оперативного аналізу роботи.

При виконанні лабораторних робіт №№ 9 - 20 студенти зобов’язані засвоїти порядок роботи на усіх станціях, які є у лабораторії, у тому числі, роботу поїзних диспетчерів. Нумерація лабораторних робіт у кожного студента буде індивідуальна.

Перш ніж почати виконання лабораторних робіт, усі студенти повинні пройти інструктаж з охорони праці у приміщеннях лабораторії «Організація руху поїздів». Такий інструктаж за діючою класифікацією є первинним і проводиться відповідно до діючих у лабораторії інструкцій з охорони праці під розпис у журналі реєстрації інструктажів з охорони праці.

Відповідно до діючих нормативно-правових актів з охорони праці, студенти, які з якої-небудь причини не пройшли інструктаж з охорони праці і/або не розписалися про це в журналі реєстрації інструктажів, до виконання лабораторних робіт не допускаються.

 

Рекомендуемые страницы:
Читайте также:


Воспользуйтесь поиском по сайту:
©2015- 2021 megalektsii.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.