Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

Порядок виконання роботи

1. Ознайомитися з документацією, яка знаходиться на робочому місці ДСП.

2. Переконатися в справності приладів управління пристроями СЦБ та зв’язку і наявності на них пломб згідно опису.

3. Ознайомитися з записами в журналі диспетчерських розпоряджень, настільному журналі руху поїздів, книзі попереджень, журналі поїзних телефонограм та інших книгах і журналах, які ведуться черговим по станції.

4. Встановити зв’язок між черговими по станціям та поїзним диспетчером.

5. Прийняти чергування з оформленням запису в настільному журналі руху поїздів.

6. Прийняти циркулярний наказ поїзного диспетчера з реєстрацією його у журналі диспетчерських розпоряджень.

7. Здати чергування з оформленням запису в настільному журналі руху поїздів.

1.1 Теоретичні відомості

На кожному робочому місці ДСП є наступна документація:

а) витяг з технічно-розпорядчого акту станції;

б) графік руху поїздів;

в) журнал диспетчерських розпоряджень (форма ДУ-58);

г) настільний журнал руху поїздів і локомотивів;

д) журнал поїзних телефонограм (форма ДУ-47);

є) журнал,огляду колій, стрілочних переводів, пристроїв СЦБ, зв’язку і контактної мережі (форма ДУ-46);

ж) книга для запису попереджень на поїзди (форма ДУ-60);

з) бланки колійних записок, попереджень і дозволів усіх форм.

Вступ на чергування оформлюється записами в настільному журналі руху поїздів. Перед записом про прийом чергування вказуються показання лічильників, наприклад:

 

10.01.20__ р 8 г 00 хв.

Лічильники: «Н» - 38, «Ч» - 36

Чергування прийняв ДСП Іванов 10.01.20__р о 8 г 00 хв

Чергування здав ДСП Сидоров.

 

Аналогічно оформлюють прийом і здачу чергування і оператори (показання лічильників при цьому не вказують). В тому випадку, коли на якому-небудь перегоні, прилеглому до станції, на початку чергування рух зорганізується не по основним засобам сигналізації і зв’язку, прийом і здачу чергування оформлюють також у журналі поїзних телефонограм, наприклад:

 

23.08.20__ 10 г 00 хвЧергування прийняв ДСП Іванов, оператор Савельєва

23.08.20__р 10 г 00 хв

Чергування здав ДСП Володіна, оператор Борисова.

Поїзний диспетчер (ДНЦ) при вступі на чергування повинен ознайомитися з поїзним становищем, викликати всіх ДСП своєї дільниці, перевірити вступ їх на чергування, записати їх прізвища, а також прізвища операторів, звірити годинники, ознайомитися із становищем на станції і передусім з’ясувати, які приймально-відправні колії на проміжних станціях зайняті окремими вагонами і поїздами, перевірити, які диспетчерські накази, записані раніше, продовжують діяти. Крім того, станції повідомляють про наявність діючих попереджень щодо обмеження швидкості. Все це ДНЦ відмічає на графіку. Прийом і здачу чергування поїзні диспетчери реєструють в журналі диспетчерських розпоряджень. Заступивши на чергування, ДНЦ передає на станції циркулярний наказ, який ДСП усіх станцій реєструють у журналі диспетчерських розпоряджень:

20.10, 8.03, № 150 ЦРК

08 г 00 хв чергування прийняв ДНЦ Петренко

08 г 00 хв чергування здав ДНЦ Петушков.

Поїзний стан на дільниці:

на ст. Шаульська - поїзд № 2002, на ст. Соковичі - поїзд № 2004.

Після вступу на чергування ДСП і ДНЦ здійснюють управління рухом поїздів по програмі, визначеній даною лабораторною роботою. Інформаційний обмін про рух поїздів між ДСП сусідніх станцій здійснюється по міжстанційному зв’язку, а між ДНЦ та ДСП – по диспетчерському зв’язку за допомогою встановлених форм поїзних повідомлень. По диспетчерському зв’язку можуть здійснюватись також і переговори між ДСП сусідніх станцій, наприклад, в умовах переходу на телефонні засоби зв’язку.

ФОРМИ ПОЇЗНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ:

Форма 1. Чи можу відправити поїзд №___.

Форма 2. Чекаю на поїзд №___.

Форма 3. Поїзд №___ відправився о __ г __ хв.

Форма 4. Поїзд №___ прибув о __ г __ хв.

Форма 5. Чи можу відправити поїзд №__ до__ км й назад.

Форма 6. Можете відправити поїзд №_ до_ км з поверненням назад до Вас.

Форма 7. Поїзд №__ повернувся о__ г___хв.

Форма 8. Чи можу відправити поїзд №__ з підштовхувачем, який повертається з___ км назад.

Форма 9. Чекаю на поїзд №__із підштовхувачем, який повертається з __км назад.

Форма 10. Підштовхувач поїзда №__ повернувся о__ г__хв.

Форма 11. Поїзд №__ пройшов о __ г __ хв.

Форма 12. Чи можу відправити поїзд № __ на пост__ км.

Форма 13. Можете відправити поїзд №__ на пост __км.

Форма 14. Чи можу відправити поїзд №__на станцію__.

Форма 15. Можете відправити поїзд №__на станцію__.

Форма 16. Чи можу відправити поїзд №___ по __ неправильній колії.

Форма 17. Чекаю на поїзд № __по__неправильній колії.

Студенти повинні засвоїти правила ведення документації, порядок заповнення бланків і дозволів, а також порядок вступу на чергування. Викладач знайомить студентів з існуючим графіком руху поїздів, перевіряє їх знання в розрізі ПТЕ та інструкції по забезпеченню прийому і відправлення поїздів.

Зміст звіту

Звіт по даній лабораторній роботі повинен містити:

- записи про прийом і здачу чергування ДСП у журналі руху поїздів;

- накази поїзного диспетчера про вступ на чергування і здачу чергування у журналі диспетчерських розпоряджень;

- форми поїзних повідомлень.

3 Контрольні питання

1. Як здійснюється вступ чергових по станціям та поїзного диспетчера на чергування?

2. Які основні форми поїзних повідомлень використовуються при користуванні міжстанційним і поїзним диспетчерським зв’язком?

3. Порядок користування поїзним диспетчерським зв’язком.

4. Розкрити термін «диспетчерська централізація».

5. Хто такій «черговий по станції»?

6. Хто такій «поїзний диспетчер»?

7. Що означає залізничний термін «поїзд»?

8. Що називається залізничними коліями?

9. Які залізничні колії називаються головними?

10. Графік руху поїздів. Визначення та призначення.

 

Рекомендуемые страницы:
Читайте также:


Воспользуйтесь поиском по сайту:©2015- 2021 megalektsii.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.