Главная | Обратная связь
МегаЛекции

Порядок виконання роботи

1. Інструктаж проводить один з викладачів, які є керівниками лабораторних робіт.

Програма первинного інструктажу з охорони праці включає в себе наступні питання:

- загальні відомості про виробниче обладнання і технологічний процес та пов’язані з ним шкідливі і небезпечні виробничі чинники;

- безпечна організація і утримання робочого місця;

- устрій обладнання, що обслуговується, його небезпечні зони, захисні пристрої, які входять до конструкції обладнання;

- засоби колективного захисту, пристрої освітлення, знаки безпеки та правила їх використання;

- засоби пожежогасіння і способи їх використання;

- порядок підготовки до роботи, перевірки справності обладнання;

- безпечні прийоми і методи виконання технологічних операцій;

- дії працюючих при виникненні небезпечних ситуацій.

2. Студенти конспектують основні положення інструкцій з охорони праці, які діють у лабораторії.

3. Після проведення інструктажу студенти відповідають на контрольні запитання; в разі вірної відповіді розписуються у журналі реєстрації інструктажів з охорони праці.

Всі роботи, які проводяться в учбових лабораторіях повинні бути організовані так, щоб повністю виключити ураження електричним струмом персоналу, який працює, в об’ємі як цілого приміщення так й окремих робочих місць.

Захисні системи (занулення, захисне заземлення, захисне вимкнення) та заходи по захисту від ураження електричним струмом в учбових лабораторіях повинні забезпечувати напругу дотику, яка не перевищує 42 В.

Живлення лабораторного електрообладнання повинно здійснюватись від мережі напругою, яка не перевищує 220 В при частоті 50 Гц.

Опір ізоляції струмоведучих частин електроустановок до запобіжника повинний бути не менше 0,5 МОм, а опір між заземлюючим гвинтом та кожною металевою неструмоведучою частиною обладнання, до якої можливо доторкнутись, повинно бути не більше 0,1 Ом.

При підготовці робочого місця учбово-допоміжний персонал повинен переконатись, що електроустановка (макет) відключені від мережі 220 В, перевірити стан проводів електроживлення шляхом зовнішнього огляду, прийняти необхідні заходи, які б перешкоджали помилковому або випадковому ввімкненню напруги від мережі. Апаратура може бути підключена до мережі тільки з дозволу викладача або учбово-допоміжного персоналу.Під час виконання робіт студенти не повинні торкатися частин установок, що знаходяться під струмом.

У випадку виявлення несправності у пристроях або приладах студенти повинні негайно повідомити про це лаборанта або викладача.

При виявленні ушкоджень ізолюючих частин засобів захисту користування ними повинно бути припинено.

Студенту забороняється самостійно усувати будь які несправності на пульті управління або діючому макеті.

Під час проведення лабораторних робіт викладач сумісно з лаборантом проводить постійний контроль за діями чергових по станціях і диспетчерів.

З метою недопущення виникнення аварійних ситуацій, пов’язаних із роботою пристроїв СЦБ, чергові по станціях, обладнаних пристроями ЕЦ малих станцій (Соковичі, Образцове, Гордієнкове, Бузанове, Тихонове, Земблінове, Померанцеве) зобов’язані за відсутності готових маршрутів приймання чи відправлення утримувати всі стрілочні переводи у плюсовому положенні. Переведення їх у мінусове положення виконується тільки на час приготування маршруту і використання його для приймання або відправлення поїзда.

По закінченні роботи за вказівкою викладача студенти повинні привести схеми в нормальне положення і поставити усі стрілки в плюсове положення, навести порядок на робочих місцях.

Апаратура після закінчення лабораторних робіт відключається від електромережі.

При проведенні лабораторних робіт можливо вимикання напруги із-за короткого замикання на ввідній панелі, обрив проводів заземлення, пожежі.

У випадку виникнення аварійних ситуацій необхідно:

- загальним рубильником вимкнути напругу мережі;

- припинити виконання лабораторних робіт;

- терміново провести евакуацію студентів у безпечне місце.

У випадку ураження електричним струмом необхідно звільнити потерпілого від напруги, надати першу медичну допомогу, а при необхідності викликати швидку допомогу (тел. 0-103, 2-65). При відсутності у потерпілого дихання і пульсу – робити йому штучне дихання і непрямий (зовнішній) масаж серця.

В усіх випадках ураження струмом, потерпілому заборонено рухатися, та продовжувати роботу.

Зміст звіту

Звіт по даній лабораторній роботі повинен містити:

- мету лабораторної роботи;

- витяги з діючих у лабораторії інструкцій з охорони праці;

- список рекомендованої літератури.

3 Контрольні питання

1. З якою метою проводиться первинний інструктаж?

2. Під якою напругою знаходяться прилади та пристрої лабораторії?

3. Чому дорівнює сила струму в електричних схемах лабораторії?

4. Хто має право обслуговувати електричні схеми лабораторії?

5. Дії при виявленні несправностей приладів та пристроїв лабораторії, які знаходяться під струмом.

6. Для чого робиться заземлення електричних приборів?

7. Які напруга та сила електричного струму є небезпечними для людини?

8. Порядок надання допомоги при ураженні електричним струмом.

9. Засоби захисту від ураження електричним струмом.

Рекомендуемые страницы:
Читайте также:


Воспользуйтесь поиском по сайту:
©2015- 2021 megalektsii.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.