Главная | Обратная связь
МегаЛекции

Лабораторна робота № 8

Тема: КОНТРОЛЬНЕ ЗАНЯТТЯ. ПРАКТИЧНЕ ВИКОНАННЯ СТУДЕНТАМИ ОБОВ’ЯЗКІВ ЧЕРГОВОГО ПО СТАНЦІЇ.

Мета роботи. Перевірити якість засвоєння студентами практичних прийомів роботи ДСП на одноколійної дільниці, за умов нормальної роботи пристроїв СЦБ та зв’язку.

Методика виконання.Робота проводиться в аудиторіях, де розміщені станції одноколійної дільниці. Під час заняття студенти повинні організувати під керівництвом викладача прийом, відправлення та беззупинковий пропуск поїздів, показати навички ведення поїзної документації та отримати допуск до самостійної роботи в якості чергових по станціях.

Порядок виконання роботи

1. Ознайомлення з робочим місцем ДСП та поїзною документацією.

2. Прийом чергування по станції.

3. Приготування маршрутів прийому, відправлення та беззупинкового пропуску поїздів.

4. Надання ДСП сусідніх станцій та ДНЦ повідомлень про прибуття та відправлення поїздів.

5. Ведення поїзної документації.

6. Здача чергування по станції.

ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ПОЇЗДІВ ПРИ АБ

Перед прийомом поїзда черговий по станції завчасно готує маршрут прийому та відкриває вхідний світлофор. Про прибуття поїзда сповіщається ДСП сусідньої станції і ДНЦ (повідомлення форми 4).

ПОРЯДОК ВІДПРАВЛЕННЯ ПОЇЗДІВ ПРИ АБ

Для відправлення поїзда ДСП перевіряє напрям руху, готує маршрут відправлення і відкриває вихідний сигнал. Про відправлення поїзда сповіщається ДСП сусідньої станції і ДНЦ (повідомлення форми 3).

ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ПОЇЗДІВ ПРИ НАБ

Перед прийомом поїзда черговий по станції завчасно готує маршрут прийому та відкриває вхідний світлофор, або дає розпорядження про його відкриття на виконавчий пост.

Після проходження поїздом, що прибуває, вхідного світлофора останній автоматично закривається.

Черговий по станції, на яку прибув поїзд, переконавшись, що поїзд прибув на станцію у повному складі, подає блок-сигнал прибуття поїзда на станцію відправлення, а потім по телефону міжстанційного зв’язку повідомляє її про прибуття поїзда (повідомлення форми 4).Черговому по станції забороняється передавати на станцію відправлення повідомлення про прибуття поїзда і блокувальний сигнал прибуття, якщо він попередньо не переконався у тому, що поїзд з перегону прибув у повному складі.

Про прибуття поїзда на станцію в повному складі черговий по станції переконується за наявністю поїзного сигналу на останньому хвостовому вагоні поїзда особисто або з доповіді чергового стрілочного поста.

ПОРЯДОК ВІДПРАВЛЕННЯ ПОЇЗДІВ ПРИ НАБ

Для відправлення поїзда ДСП запитує по телефону згоду чергового по станції, на котру відправляється поїзд, по формах 1, 5, 8, чи 14, в залежності від того, який це поїзд. Отримавши згоду по відповідній формі, ДСП готує маршрут відправлення і відкриває вихідний сигнал. Про відправлення поїзда сповіщається ДСП сусідньої станції і ДНЦ.

Зміст звіту

Звіт по даній лабораторній роботі повинен містити:

- записи про прийом і здачу чергування ДСП у журналі руху поїздів;

- накази поїзного диспетчера про вступ на чергування і здачу чергування у журналі диспетчерських розпоряджень;

- порядок прийому і відправлення поїздів при АБ (НАБ), форми поїзних повідомлень, що при цьому використовуються.

 

3 Контрольні питання

1. Що є дозволом на відправлення поїздів при АБ?

2. Що є дозволом на відправлення поїздів при НАБ?

3. Які форми повідомлень використовуються при русі поїздів при АБ?

4. Які форми повідомлень використовуються при русі поїздів при НАБ?

5. Коли ДСП має право доповідати про прибуття поїзда і подавати на сусідню станцію блокувальний сигнал прибуття?

6. Тестові питання за допомогою комп’ютерної програми.

 

Рекомендуемые страницы:
Читайте также:


Воспользуйтесь поиском по сайту:
©2015- 2021 megalektsii.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.