Главная | Обратная связь
МегаЛекции

Порядок виконання роботи

1. Вивчення порядку роботи ДНЦ в умовах нормальної експлуатації пристроїв СЦБ на ділянках з автоматичним та напівавтоматичним блокуванням на одноколійній дільниці.

2. Засвоєння послідовності дій поїзного диспетчера при організації руху поїздів.

3. Прийом чергування по дільниці.

4. Встановлення зв’язку з черговими по станціям.

5. Ознайомлення з порядком ведення технічної документації.

6. Здача чергування по дільниці.

Поїзний диспетчер одноосібно розпоряджається рухом поїздів у межах диспетчерської дільниці й несе за це повну відповідальність. Його накази по русі поїздів підлягають беззаперечному виконанню працівниками, пов’язаними з рухом поїздів: черговими по станціях, машиністами локомотивів і т. ін. Ніхто, крім нього, не має права давати розпорядження по русі поїздів.

Диспетчерські розпорядження віддаються або усно, або (у певних випадках) у вигляді письмових диспетчерських наказів, які реєструються у спеціальному журналі.

Для контактів поїзного диспетчера із черговими по станціях є спеціальний селекторний (вибірковий) телефонний зв’язок.Він дозволяє викликати будь-який включений у лінію пункт окремо, а також декілька (груповий виклик) або всі пункти (циркулярний виклик). Для виклику одного пункту диспетчер повинен нажати одну кнопку. Переговори ведуться за допомогою кнопкового пульта, репродуктора та мікрофона з педаллю (або кнопкою) для включення.

Для контактів поїзного диспетчера з машиністами поїздів, що знаходяться в русі, використовуєтьсярадіозв’язок.

На ділянках, обладнаних автоблокуванням, робоче місць диспетчера оснащується пристроями диспетчерського контролю у вигляді табло, на якому зображена схема ділянки й проміжних станцій. Спеціальна світлова індикація сигналізує про показання сигналів і про фактичне заняття поїздами блок-ділянок і колій на проміжних станціях.

Для ведення графіка виконаного руху є стіл спеціальної форми. Як правило, перед диспетчером розміщається нормативний графік руху поїздів.Ціль роботи поїзного диспетчера –забезпечення руху поїздів і місцевої роботи на дільниці відповідно до графіка та оперативного плану. Функції поїзного диспетчера можна підрозділити на активні й пасивні.

Активні функції виражаються в трьох основних елементах діяльності диспетчера:

Поточне планування – попереднє складання плану пропуску поїздів по ділянці на певний період і наступні його корегування, засновані на графічному аналізі сформованої ситуації й очікуваного підходу пасажирських і вантажних поїздів. При цьому диспетчер має на меті мінімізувати затримки поїздів і відхилення від графіка руху, забезпечивши виконання оперативних завдань. Практично диспетчер виконує це планування після кожного одержання інформації про подію, що сталася.

Диспетчерське регулювання – своєчасна видача необхідних розпоряджень (або виконання відповідних дій за допомогою пристроїв диспетчерської централізації) для здійснення запланованого порядку пропуску поїздів з урахуванням всіх виникаючих змін поїзної ситуації.

Оціночно-контрольні дії – оцінка досягнутого результату в порівнянні із запланованим.

Всі ці дії виконуються паралельно, постійно накладаючись одна на одну. При відхиленні поїздів від графіку або від запланованого порядку пропуску диспетчерові в короткий час потрібно вирішувати складні різноманітні завдання. При цьому він повинен уміти передбачати експлуатаційні події: схрещення, обгони, затримки поїздів і т.п. Для цього він подумки або реально продляє на графіку лінії ходу поїздів, визначаючи час здійснення цих подій (іноді кілька варіантів) і намічаючи регулювальні міри.

Пасивні функції диспетчера: ведення графіка виконаного руху і обмін підходами поїздів із сусідніми диспетчерами; передача відомостей про поїзди й вагони на станції; заповнення додатків до графіку – розклад поїздів, дані про вантажну роботу й т.п. На ці операції диспетчер затрачає до 25 % робочого часу.

Крім поїзної роботи диспетчер забезпечує місцеву роботу дільниці: організує прискорене просування місцевих поїздів з вагонами під вивантаження на проміжних станціях дільниці, завчасно повідомляє черговим по цих станціях про підхід вагонів під вивантаження, забезпечує навантаження на проміжних станціях порожніми вагонами, що вивільняються з-під вивантаження, вживає заходів для якнайшвидшого збирання завантажених вагонів і невикористаних порожніх вагонів з-під вивантаження й вивозу їх з дільниці.

Прийнявши чергування, диспетчер циркулярним наказом повідомляє всім ДСП своєї дільниці про вступ на чергування, наявність поїздів на дільниці, план роботи на зміну.

ДСП, прийнявши циркулярний наказ, по черзі доповідають про вступ на чергування по станції, про зайнятість і вільність приймально-відправних колій, несправності пристроїв автоматики, телемеханіки й зв’язку, наявність вагонів на станції і їх стані, заявки на навантаження вагонів, попередження про зниження швидкості, роботи, що проводяться, та ін.

Зміст звіту

Звіт по даній лабораторній роботі повинен містити:

- немасштабну схему диспетчерської дільниці, опис колійного розвитку станцій, особливості технології роботи ДНЦ;

- зразки записів ДНЦ у журналі диспетчерських розпоряджень;

- фрагмент графіку руху поїздів;

- форми поїзних повідомлень, що отримує ДНЦ при організації руху поїздів на ділянках, обладнаних АБ та НАБ.

3 Контрольні питання

1. Основні функції та обов’язки поїзного диспетчера.

2. Порядок вступу поїзного диспетчера на чергування і здачі чергування.

3. В чому заклечається поточне планування ДНЦ порядку пропуску поїздів по дільниці?

4. Що таке «диспетчерське регулювання поїзної роботи»?

5. В чому полягають оціночно-контрольні дії в роботі ДНЦ?

6. Розкрити пасивні функції в роботі поїзних диспетчерів.

7. В чому різниця між активними та пасивними функціями в роботі ДНЦ?

8. Якими пристроями зв’язку обладнане робоче місце ДНЦ?

9. Яку технічну документацію веде поїзний диспетчер?

10 Що означає залізничний термін «регламент переговорів»?

Рекомендуемые страницы:
Читайте также:


Воспользуйтесь поиском по сайту:
©2015- 2021 megalektsii.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.