Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

Рекомендовані заміни полів допусків в системі о творів по системі ОСТ полями по СТ СЕВ 144-75 для розмірів від 1 до 500

Таблиця 2.2 - Заміни полів допусків

Клас точності по системі ОСТ Поле допуску по системі ОСТ Рекомендовано для заміни поле допуску по СТ СЕВ 144----75 Інтервали розмірів, мм, в яких при заміні
Допуск скорочується порівняно з допуском по системі ОСТ більш ніж на 20% Розмір може вийти за межі поля допуску по системі ОСТ більш ніж на 10% цього допуску
Клас 1 Г1 N6 ---- Понад 250 до 260; понад 315 до 400
Т1 M6 ---- Понад 250 до 260; понад 315 до 360; понад 400 до 500
Н1 K6 ---- Від 1 до 10; понад 50 до 80
П1 JS6 ---- Від 1 до 6; понад 180 до 260; понад 315 до 360; понад 400 до 500
(J6) ---- Від 50 до 500
С11 H6 ---- Понад 250 до 260; понад 315 до 360; понад 400 до 500
Д1 G6 ---- Понад 250 до 260; понад 315 до 360; понад 400 до 500
Х1* F7* ---- Понад 315 до 400
Гр U8** ---- Від 1 до 500
T7 (понад 24 до 500) Понад 24 до 250; понад 360 до 500 Понад 40 до 500
(U7) Від 1 до 250; Понад 360 до 500 Понад 80 до 120; понад 140 до 180; понад 200 до 360; понад 400 до 500
(R8) (від 1 до 40) ---- Від 1 до 3; Понад 30 до 40

 


Продовження таблиці 2.2

 

Клас 2 Пр R7 (від 1 до 120) ---- Від 1 до 3; понад 50 до 65; понад 80 до 150
S7 (від 50 до 500) ---- Понад 50 до 150; понад 160 до 225; понад 250 до 500
Г N7 ---- Понад 250 до 260
Т M7(K6) ---- Від 1 до 3; понад 250 до 260; понад 315 до 360
Н K7(JS7)(J7) ---- Від 1 до 3; понад 250 до 260
П JS7 ---- Від 1 до 500
  (J7) ---- Від 1 до 18; понад 30 до 50; понад 250 до 260
С=А H7 ---- Понад 250 до 260; понад 315 до 360
Д G7 ---- Понад 180 до 250; понад 260 до 500
Х F8** ---- Від 1 до 3 понад 10 до 18; понад 30 до 80; понад 120 до 500
Л E8 Від 1 до 6 Понад 80 до 500
Ш D8 Від 1 до 180; понад 360 до 400 Понад 180 до 250; понад 360 до 500
Клас 2а Пр2* U8* ---- Понад 200 до 220; понад 250 до 280; понад 355 до 400
Г* N8* ---- Від 1 до 3; понад 250 до 260
Т* M8* ---- Понад 250 до 260
Н* K8*(Js8)(J8) ---- Від 1 до 3
П* Js8 ---- Від 18 до 500
(J8) ---- ----
С*=А* H8* ---- ----
Клас 3 С3=В3 H8 Від 1 до 160; Понад 360 до 400 ----
H9** ---- Від 1 до 500
Х3 F9 ---- Понад 50 до 500

Продовження таблиці 2.2 

Клас 3 Х3 E9 ---- Понад 1 до 10; понад 18 до 360; понад 400 до 500
Ш3 D9 Від 1 до 250; Понад 260 до 315; Понад 360 до 400 Понад 260 до 315; понад 360 до 500
D10** ---- Від 1 до 500
Клас 3а С3аза* H10* ---- Понад 250 до 260
Клас 4 С4=А4 H11 ---- ----
Х4 D11 ---- Понад 1 до 6; понад 250 до 260; понад 315 до 360; понад 400 до 500
Л4 B11 ---- Від 1 до 18; понад 160 до 500
C11 (Від 1 до 30 та понад 160 до 500) ---- Понад 3 до 30; понад 160 до 225; понад 260 до 280; понад 315 до 360; понад 400 до 500
Ш4 A11 ---- Від 1 до 18; понад 30 до 140; понад 160 до 500
B11 (Від 1 до 18 та понад 200 до 500) ---- Від 1 до 18; понад 200 до 250
Клас 5 С5=А5 H12 Понад 3 до 250; понад 260 до 315; понад 360 до 400 ----
H131** ---- Від 1 до 500
Х5 B12 Понад 3 до 250; понад 260 до 315; понад 360 до 400 Від 1 до 6; понад 250 до 260; понад 315 до 500
Клас 7 СМ7 Js14 ---- ---
А7* H14* ---- Понад 250 до 260
Клас 8 СМ8 Js15 ---- ----
А8* H15* ---- ----
Клас 9 СМ9 Js16 ---- ----
А9* H16* ---- ----
Клас 10 СМ10 Js17 ---- ----
А10* H17* ---- Понад 250 до 260

 

Примітка: В скобках вказані поля допусків по СТ СЕВ з допоміжного набору. Знаком * позначаються поля допусків ОСТ, що введені з системи Ісо, і відповідні їм поля ІСО. Знаком ** позначаються заміни з збільшенням допуску по ОСТ більш ніж на 30%.
3 ПОЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ШОРСТКОСТІ НА КРЕСЛЕННЯХ

Шорсткість поверхонь деталей визначається мікронерівностями, які з’являються в результаті обробки поверхонь. Для кількісної оцінки шорсткості ДСТУ 2409-94 встановлює шість параметрів: Ra, Rz, Rmax, Sm, S, tp. Переважно рекомендується застосовувати параметр Ra – середнє арифметичне відхилення профілю в межах базової довжини, мкм.

Значення параметра Ra вибирають з таблиці 3.1.

Таблиця 3.1 Позначення параметрів шорсткості

Клас шорсткості Висота нерівно-стей Rz, мкм Висота нерівно-стей , мкм   Клас шорсткості Висота нерівно-стей Rz, мкм Висота нерівно-стей , мкм Клас шорсткості Висота нерівно-стей Rz, мкм Висота нерівно-стей , мкм  
3,2 0,32 0,2
2,5 1,6 0,16 0,1
12,5 1,25 0,8 0,08 0,05
6,3 0,63 0,4 0,04 0,003

 

Значення параметра шорсткості вказується умовним знаком, який передбачений ГОСТ 2.309-79.

Для позначення поверхонь, виду обробки яких не встановлено, використовується знак . Шорсткість поверхні, що утворена видаленням шару метала, наприклад, точінням, свердлінням, фрезеруванням, шліфуванням та інші, позначають знаком , а шорсткість поверхні, що утворюється без видалення шару метала, наприклад .

Структура позначення шорсткості поверхні дана на рисунку 4.1.

При використанні знака без визначення параметра і способу обробки його зображають без полки.

При нанесенні умовних знаків на полі креслення слід витримувати їх розміри: тут h – висота цифр розмірних чисел, Н – (1,5-5)h, товщина лінії – S/2 (рисунок 4.2).

На полі креслення знаки шорсткості поверхонь дозволяється розміщати (рисунок 4.3):

- на лініях контуру;

- на виносних лініях (ближче до розмірної лінії); виносну лінію допускається розривати;

- на поличках ліній-виносок;

Рекомендуемые страницы:
Читайте также:


Воспользуйтесь поиском по сайту:©2015- 2021 megalektsii.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.